magazine top

Wiele firm, zwłaszcza z sektora MŚP, boryka się z licznymi przeszkodami w prowadzeniu biznesu. Zatory płatnicze, niezrozumiałe i często zmieniające się przepisy prawne oraz brak środków na inwestycje utrudniają rozwój firmy na często konkurencyjnym rynku. Czy warto zatem korzystać z finansowania zewnętrznego? Jeśli tak, to jakie rozwiązanie jest najskuteczniejsze?

Finansowanie pozabankowe dla firm. Co to właściwie znaczy?

Przez wiele lat słowo „kredyt” lub „pożyczka” miało raczej wydźwięk pejoratywny. Jednak dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzenie własnego biznesu wiąże się z koniecznością egzekwowania bieżących płatności od kontrahentów, którzy zwlekając z płatnością za usługę, narażają całą firmę przedsiębiorcy na straty. Tzw. zatory płatnicze uniemożliwiają również firmie wyróżnienie się na rynku, chociażby poprzez inwestowanie w nowe technologie, cyfryzację, etc. Samo prowadzenie działalności co roku kosztuje coraz więcej. Jak w takiej sytuacji pozyskać dodatkowe środki na inwestycje? Rozwiązaniem dostępnym na rynku może być finansowanie pozabankowe.

Przykłady finansowania pozabankowego

Finansowaniem pozabankowym nazywamy każdą formę pożyczki, która (jak sama nazwa wskazuje) nie pochodzi z banku. O jakich więc formach pożyczki mowa? Do źródeł i przykładów finansowania pozabankowego można zaliczyć m.in.:

 • Faktoring;
 • Leasing;
 • Kredyt kupiecki;
 • Pożyczkę z firmy pożyczkowej (np. Fintech);
 • Fundusz pożyczkowy;
 • Kapitał własny.

Z wymienionych powyżej możliwości finansowania firm, najmniej korzystny wydaje się kapitał własny - według części ekonomistów jest to najdroższa forma finansowania i zazwyczaj nie wystarcza na wszystkie potrzeby firm.

Dlaczego warto wybrać finansowanie pozabankowe?

Niektóre firmy obawiają się korzystać z oferowanych przez rynek możliwości finansowania - zupełnie niepotrzebnie. Dla przedsiębiorców korzystanie z finansowania pozabankowego oznacza szereg korzyści. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu, ponieważ wnioskowanie o kredyt w banku wiąże się często z nadmierną papierologią, a sam proces jest dość czasochłonny. Pożyczki pozabankowe są dobrą alternatywą z prostej przyczyny: banki mają ograniczone zaufanie do firm działających na rynku krótko (poniżej 12 miesięcy) oraz do mikrofirm. Przedsiębiorstwo, które ma potencjał i obiecujący biznesplan, musi liczyć się z tym, że i tak może stanowić za duże ryzyko dla banku. W takim wypadku rozsądniej jest zwrócić się do instytucji lub firmy, która zna potrzeby i możliwości sektora MŚP oraz potrafi doradzić w kwestii finansowania pozabankowego. Więcej o rodzajach finansowania pozabankowego możesz znaleźć na stronie Bibby Financial Services: https://www.bibbyfinancialservices.pl/o-nas/wiedza-i-aktualnosci/poradnik-przedsiebiorcy/2020/12-zrodel-finansowania-biznesu.

Bank a finansowanie firmy

Wnioskując o finansowanie z banku, należy liczyć się z często długim i żmudnym procesem podejmowania decyzji kredytowej. Zdolność kredytowa zależy bowiem od wielu czynników, takich jak dochody, historia spłat zobowiązań, wpisy w BIK, BIG, itp. Ponadto niektóre z banków zważywszy na sytuację makroekonomiczną, sukcesywnie zaostrzają politykę wobec potencjalnych kredytobiorców. Dlatego coraz częściej właściciele firm finansowania szukają także w instytucjach pozabankowych. Zmienia się też kultura finansowania przedsiębiorstw. Kapitał niezbędny do rozwijania działalności nie musi pochodzić z kredytu obrotowego. Równie dobrze sprawdza się bowiem faktoring lub leasing.

Pożyczki w sektorze FinTech

FinTech, jak sama nazwa wskazuje, jest swego rodzaju hybrydą, łączącą branżę finansową oraz technologiczną. Branża ta nieustannie proponuje nowe rozwiązania, które usprawniają codzienne korzystanie z usług finansowych. Rozwiązania FinTech to przede wszystkim skuteczne wsparcie firmy, która potrzebuje pożyczki „na już” bez wychodzenia z domu. Pożyczki online, które zapewniają firmy z branży FinTech, usprawniły proces wnioskowania o pożyczki, nie wiążący się już dla przedsiębiorcy z gromadzeniem ogromnej ilości dokumentów. Zamiast tego pożyczkodawcy proponują inne metody weryfikowania wypłacalności przedsiębiorcy - np. live scoring, czy szereg różnych działań proponowanych przez technologię Big Data. Dzięki zmianom w unijnym prawie (dyrektywa PSD2) firmy te mogą również korzystać z dostępu do wyciągów bankowych pożyczkobiorcy i w ten sposób automatycznie weryfikować jego zdolność kredytową.

Czy wzięcie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym jest czymś obostrzone?

Pożyczenie pieniędzy z Funduszu Pożyczkowego nie wiąże się ze szczególnymi obostrzeniami, warto jednak pamiętać, że podmioty tego typu oferują na ogół finansowanie firmom z określonego regionu, ponieważ działają ze wsparciem funduszy unijnych, a ich udziałowcami są często samorządy poszczególnych województw. Podmiot udzielający finansowania z pewnością zwróci uwagę na staż firmy, jej wyniki finansowe oraz skontroluje, czy firma nie ma zaległości w BIG i KRD. Fundusz pożyczkowy jest kolejną alternatywną formą pożyczki pozabankowej. Aby uzyskać środki, pożyczający najczęściej wnioskuje o pieniądze na konkretny cel. Takim celem może być np. wprowadzenie na rynek nowych produktów lub innowacyjnych usług. Jest to forma pożyczki najpopularniejszej zwłaszcza wśród sektora MŚP. Dzieje się tak ze względu na uproszczone procedury i nieco niższe niż w sektorze bankowym kwoty finansowania.

Finansowanie za pomocą funduszy mezzanine

Orientalnie brzmiące słowo “mezzanine” pochodzi z języka francuskiego, a dosłownie oznacza “półpiętro”. Jest to metafora, ponieważ fundusze mezzaine są formą pośrednią między finansowaniem dłużnym (np. wzięciem kredytu) a kapitałowym (np. emisja akcji). Co ciekawe fundusz mezzaine można określić jako pożyczkodawcę i inwestora jednocześnie. Choć oczekuje on także informowania na bieżąco o podejmowanych decyzjach strategicznych w przedsiębiorstwie, daje z drugiej strony dużą swobodę przedsiębiorcy. Co prawda zwroty z inwestycji są mniejsze niż te z inwestycji kapitałowych angażujących nienotowane na giełdach papierów wartościowych przedsiębiorstwa, wciąż jednak oczekiwany zwrot z kapitału wynosi nawet 15-20%. Jedną z większych zalet tego rozwiązania jest możliwość spłacenia zobowiązania dopiero po zakończeniu inwestycji. Do tego czasu przedsiębiorca spłaca jedynie odsetki.

W jakiej branży sprawdzi się faktoring?

Faktoring najlepiej sprawdzi się tam, gdzie klienci B2B mają silną pozycję negocjacyjną i narzucają przez to długie terminy płatności. Często długie terminy płatności wiążą się z oczekiwaniem przez dostawców szybkiej płatności gotówką. Dzieje się tak w branżach takich jak:

 • Handel;
 • Transport;
 • Branża mięsna;
 • Branża spożywcza.

Faktoring jest usługą oferującą wiele korzyści. Przede wszystkim są to pieniądze na koncie przedsiębiorcy niemal od razu po zrealizowaniu zlecenia. Ponadto kontakt z faktorem daje cenne informacje zwrotne o kondycji przedsiębiorstwa, pozyskane na podstawie szczegółowej analizy. Branże, które powinny rozważyć skorzystanie z faktoringu to m.in.:

 • Branża drzewna;
 • Branża transportowa;
 • Branża handlowa;

Źródło: https://www.bibbyfinancialservices.pl

Warto dodać, że zwłaszcza eksporterzy mogą liczyć na narzędzie dostosowane specjalnie do ich potrzeb - jest to faktoring eksportowy. Usługa ta rozwiązuje problem zarówno braku płynności finansowej, jak i opóźnionych płatności. Oprócz finansowania faktoring eksportowy weryfikuje odbiorcę oraz umożliwia przejęcie ryzyka jego niewypłacalności (faktoring bez regresu). Sam faktoring to dobre narzędzie to budowania wiarygodności finansowej wobec kontrahentów. Dzięki otrzymywaniu płatności niemal od razu po wykonaniu usługi, przedsiębiorca korzystający z faktoringu może negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność. To z kolei pozwala przedsiębiorcy na zwiększenie konkurencyjności swojej firmy na rynku. Jest to również szansa dla nowych firm oraz obiecujących przedsiębiorców.

Rynek oferuje wiele rozwiązań

Decyzja wnioskowania o kredyt nie jest łatwa. Rozwiązania różnią się od siebie w zależności od wielkości firmy, stażu na rynku lub tego, czym dana firma się zajmuje. Warto jednak dla własnej świadomości sprawdzić w BIK swoją historię kredytową. Kontakt z instytucją oferującą finansowanie pozabankowe może dać przedsiębiorcy cenne wskazówki co do prowadzenia firmy, informację o zdolności kredytowej oraz szerszą perspektywę prowadzenia i rozwoju firmy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne