magazine top

Niszczenie nośników danych to obowiązek wynikający z przepisów krajowego i unijnego prawa. Przepełnione niejawnymi informacjami nośniki danych: dyski twarde, pendrive’y, a nawet zgromadzone w firmie telefony muszą być chronione, a po pewnym czasie wymagają nieodwracalnego zniszczenia i to nie tylko ze względu na obowiązujące prawo, ale i bezpieczeństwo firmy i jej klientów. Dlaczego utylizacja nośników danych ma tak duże znaczenie? Co warto wiedzieć o niszczeniu danych zgromadzonych w firmie?

Czemu służy procedura niszczenia nośników danych?

Ochrona danych poufnych i wrażliwych jest aktualnie traktowana priorytetowo i z wielką powagą, ponieważ wszelkiego rodzaju dane to wyjątkowo cenny zasób, na który polują cyberprzestępcy, nieuczciwa konkurencja, różnej maści oszuści i złodzieje. Jeśli przeznaczone do wyrzucenia nośniki danych nie zostaną skutecznie uszkodzone, a zapisane na nich informacje trwale usunięte, zgromadzone w firmie dane (osobowe, finansowe itp.) łatwo mogą zostać wykorzystane w celach, wbrew interesowi tej firmy, jej klientów i partnerów biznesowych. Niszczenie dysków twardych oraz wszelkich innych nośników danych ma takim sytuacjom zapobiegać. Utylizacja nośników danych służy więc w praktyce ochronie interesu firmy przetwarzającej i gromadzącej informacje, jak i firm oraz osób, do których te dane należą.

Dlaczego utylizacja nośników danych ma dziś tak duże znaczenie?

Ponieważ możliwości techniczne odzyskiwania danych, jakimi dysponują dziś przestępcy i ich kreatywność w sposobie wykorzystania niejawnych informacji są olbrzymie, nieodwracalne niszczenie nośników danych (https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/zarzadzanie-odpadami/niszczenie-dokumentow-poufnych/)  jest dziś jedynym sposobem na zabezpieczenie danych przed wyciekiem i nieautoryzowanym dostępem. Jedno drobne niedopatrzenie, uchybienie procedurom i przepisom, a utylizacja nośników danych może skończyć się kradzieżą tożsamości klienta, ujawnieniem treści poufnych umów, planów strategicznych, danych finansowych, upublicznieniem negatywnych dla wizerunku firmy informacji, kradzieżą technologii. Każda taka sytuacja to dla firmy prawdziwa katastrofa – utrata pozycji, dobrej reputacji, wiarygodności i przez wiele lat budowanego zaufania. Wyciek danych powoduje zwykle również poważne problemy natury prawnej i straty finansowe – kary związane z naruszeniem przepisów RODO, procesy odszkodowawcze itp. O niszczenie dysków twardych należy więc nie tylko zadbać, ale też upewnić się, że procedura niszczenia nośników danych spełnia wymogi obowiązującego prawa i daje gwarancję ochrony danych poufnych na każdym etapie ich utylizacji. Chodzi w tym wypadku zarówno o dobór skutecznych metod utylizacji nośników danych, jak i wybór partnera, który w pełni legalny i profesjonalny sposób to przedsięwzięcie przeprowadzi.

Jak wygląda profesjonalne niszczenie dysków twardych i nośników danych?

Niszczenie nośników danych jest jedną z wielu specjalistycznych usług oferowanych przez firmę Stena Recycling (https://www.stenarecycling.pl/), innowatora recyklingu i dostawcę kompleksowych usług z obszaru zarządzania odpadami. Znana z profesjonalizmu i zaawansowanych technologicznie rozwiązań Stena Recycling w sposób szczególny zatroszczyła się o to, by prowadzona przez nią utylizacja nośników danych spełniała wszelkie normy i gwarantowała pełne zabezpieczenie danych aż do ich nieodwracalnego usunięcia. Przeznaczone do utylizacji dyski są przez Stena Recycling indeksowane i transportowane w zaplombowanych pojemnikach w specjalnie zabezpieczonych pojazdach do zamkniętej i stale monitorowanej hali, gdzie w czasie kolejnych 48 godzin dane są niszczone. Stosowane przez firmę połączenie metody mechanicznej i demagnetyzacji jest przy tym gwarancją bezpowrotnego zniszczenia dysków i zapisanych na nich danych. Proces niszczenia nośników danych odbywa się w Stena Recycling na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą ISO/IEC 21964-2:2018 i jest maksymalnie przejrzysty: niszczenie danych jest rejestrowane, a klient ma możliwość osobistego nadzorowania sposobu realizacji usługi. Utylizacja nośników danych jest też potwierdzana wystawieniem odpowiedniego certyfikatu.

fb button

grab my essay banner

logo jooble