magazine top

Analiza biznesowa IT to ważny, ale często niedoceniany element projektów IT. Właśnie dzięki niej można uniknąć kosztownych błędów na  kolejnych etapach realizacji prac nad systemem informatycznym. Sprawdź, dlaczego analiza biznesowa IT jest taka istotna i na czym właściwie polega.

Analiza biznesowa – czym ona właściwie jest?

Analiza biznesowa IT to wstępny etap tworzenia projektu, który opiera się na zintegrowaniu środowiska biznesowego z zespołami ekspertów IT.

Definiowana jest jako proces badania potrzeb i wymagań klienta, które dotyczą wprowadzenia nowego rozwiązania informatycznego. Wyniki takich badań są następnie przekładane na język programistyczny przez wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki jasnej definicji wymagań projektowych, możliwe jest zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia na kolejnych etapach prac nad aplikacją czy systemem IT. 

Przy realizacji analizy biznesowej IT zespół ekspercki posługuje się różnymi narzędziami:

 • wywiadami,
 • obserwacją pracy,
 • analizą infrastruktury,
 • analizą dokumentacji.

Cele analizy biznesowej przy realizacji projektów IT

Istnieje wiele różnego rodzaju wyzwań stawianych przed analizą biznesową. Wśród nich można wymienić:

 • zebranie informacji na temat bieżących problemów, z jakimi boryka się klient;
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie elementy w środowisku biznesowym działają sprawnie i efektywnie.

Pozwala to na zaprojektowanie nowych, rozwiązań informatycznych, które są jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań zamawiającego.

Następnym krokiem w takiej analizie jest określenie celów, jakie chce osiągnąć klient z tytułu wdrożenia systemu. Tworzony jest wstępny plan realizacji projektu, który zawiera wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz prawdopodobne scenariusze użycia.

5 etapów analizy biznesowej

Istnieje 5 kluczowych etapów realizacji  analizy biznesowej IT:

 • Określenie celów biznesowych projektu – realizowane w czasie spotkań z klientami, oraz przez wywiady i obserwacje.
 • Analiza procesów biznesowych – prowadzi do identyfikacji obszarów, w których system może usprawnić procesy.
 • Analiza technologiczna – obejmuje obecne systemy i technologie wykorzystywane w organizacji. Zmierza do wskazania, które mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane, a które wymagają zmian.
 • Zdefiniowanie wymagań systemowych – polega na wygenerowaniu listy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, priorytetów oraz kryteriów akceptacji dla wymagań.
 • Projektowanie rozwiązania – finalna faza analizy biznesowej, która opiera się na zebranych wymaganiach, z uwzględnieniem aspektów technicznych i funkcjonalnych.

Czy przeprowadzanie analizy biznesowej jest zasadne?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, tak! Dzięki niej można zmniejszyć ryzyko niepowodzenia projektu już na starcie. To istotne, zwłaszcza że według raportu Standish Group Annual CHAOS 2020 aż 66 proc. wszystkich projektów technologicznych kończy się częściowym lub całkowitym niepowodzeniem. Takie wyniki badań uzyskano na podstawie analizy aż 50 000 realizacji na całym świecie.

Oto jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie analizy biznesowej:

 • zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla projektu IT,
 • zniwelowanie czynników ryzyka,
 • oszacowanie dodatkowych kosztów i ujęcie ich w budżecie,
 • zaplanowanie niezbędnych integracji czy infrastruktury.

Wszystko to wpływa na jakość i cenę produktu końcowego. Pomimo że analiza biznesowa IT angażuje wielu ekspertów z różnych dziedzin (analityków biznesowych, projektantów, UX designerów, programistów i testerów), to trudno jest bez niej efektywnie przeprowadzić projekt rozwiązania IT.

Prawidłowo przeprowadzona analiza IT = sukces projektu

Śmiało można postawić znak równości pomiędzy prawidłowo przeprowadzoną, rzetelną analizą biznesową a sukcesem projektu. Pracownicy zaangażowani w analizę wykorzystują różne techniki, w tym wywiady z interesariuszami w celu lepszego poznania ich potrzeb i wymagań. Korzystają z grupowych dyskusji czy warsztatów i analizują przedstawione dokumenty. Dążą do pełnego zrozumienia klienta i jego potrzeb, by tworzony dla niego system czy aplikacja były dokładnie takie, jak tego oczekuje. W analizie biznesowej IT nadrzędną wartością są wyniki, które chce osiągnąć klient poprzez realizację danego systemu.

Koszty analizy biznesowej

Wiele czynników wpływa na to, jakie środki pochłonie przeprowadzenie analizy biznesowej IT i ile będzie to trwać. Zależy to od wielkości realizowanego projektu, poziomu jego skomplikowania – biznesowego i technologicznego – oraz wymagań klienta. Pod uwagę brane są także poziom wiedzy i doświadczenie firmy odpowiedzialnej za realizację.

Analiza biznesowa to zdecydowanie pierwszy krok do sukcesu projektu IT, dlatego ważna jest znajomość kluczowych obszarów, jakie ona obejmuje

Zastanawiasz się jak skutecznie przeprowadzić analizę biznesową projektu IT? Pobierz darmowy e-book.

fb button

grab my essay banner

logo jooble