magazine top

Wypadek, w którym doznajemy urazu, to zawsze stresujące zdarzenie, tym bardziej, jeśli dochodzi do niego w miejscu pracy. Boimy się jej utraty w przypadku, gdy wniesiemy roszczenie o odszkodowanie. Z drugiej strony wypadek często wpływa na czasową niemożność kontynuowania pracy, a tym samym zarabiania. Ważne jest, by zadbać o swoje interesy. O czym należy wiedzieć po wypadku?

Wypadek w pracy w UK a prawo do odszkodowania

Istnieją zawody, w których znacznie częściej dochodzi do wypadków niż w innych. Zarządzający przedsiębiorstwami związanymi z budownictwem, transportem czy fabrykami produkcyjnymi powinni mieć tego świadomość. Dlatego nie tylko szczególnie powinni dbać o przestrzeganie przepisów BHP, ale też posiadać obowiązkowe ubezpieczenie, z którego to wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanym pracownikom.

Pamiętajmy, że odszkodowanie w UK można uzyskać jedynie po wypadku, za który nie ponosi się odpowiedzialności, a w związku z tym, jeśli w toku postępowania okazuje się, że pracownik nie miał odpowiedniej odzieży ochronnej, przeszkolenia czy urządzenia, na których pracował, były niesprawne, nie on ponosi za to odpowiedzialność. Za takie kwestie odpowiada pracodawca. Kiedy inny pracownik doprowadza do wypadku, to również z ubezpieczenia pracodawcy wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanej osobie. Pracodawcy, który zatrudnia pracowników, a nie posiada ubezpieczenia, grożą wysokie kary.

Jak postępować po wypadku?

Każdy wypadek niezwłocznie powinien zostać zgłoszony przełożonemu. To istotny element, który wpływa na przebieg procedury odszkodowawczej. Takie zgłoszenie daje też pisemne potwierdzenie zdarzenia potrzebne jako jeden z dokumentów dla ubezpieczyciela. Dokumentem, w którym odnotowuje się tego typu zdarzenia jest Accident Book, do którego posiadania również zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający ludzi.

Wypadek w pracy w UK powinien być zgłoszony do ubezpieczyciela przez pracodawcę, a nie pracownika. Ma on na to 21 dni od momentu zdarzenia. Następnie ubezpieczyciel ma maksymalnie 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku. W przypadkach oczywistych trwa to krócej, jednak bardziej zawiłe sprawy mogą wiązać się z początkową odmową wypłaty odszkodowania i przeciąganiem się sprawy przez wiele miesięcy. Brak kompromisu między ubezpieczycielem a poszkodowanym zazwyczaj kończy się w sądzie.

O czym jeszcze należy pamiętać po wypadku w pracy w UK?

O sukcesie w sprawie w dużej mierze decyduje odpowiednio skompletowana dokumentacja. Jeśli mamy tu jakiekolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam przejść przez procedurę odszkodowawczą. Dokumentacja powinna potwierdzać naszą wersję zdarzeń. Chodzi tu przede wszystkim o dokumentację medyczną, w tym wypisy, wyniki badań, opinię lekarską. Również ważne będą dowody wszelkich wydatków, jakie ponieśliśmy wskutek wypadku, zeznania świadków, zdjęcia czy monitoring z miejsca zdarzenia. W razie jakichkolwiek problemów ze strony pracodawcy należy niezwłocznie poszukać pomocy ze strony prawników specjalizujących się w uzyskiwaniu odszkodowań.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://insito-odszkodowania.uk/wypadki/wypadki-w-pracy/

fb button

grab my essay banner

logo jooble