magazine top

Wkład własny jest najczęściej wymagany przy zaciąganiu różnego typu zobowiązań bankowych, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych. Czym jednak on jest? Kiedy jego posiadanie jest obowiązkowe i co może stanowić wkład własny przy kredycie? Jak duży wkład własny jest potrzebny?

Czym jest wkład własny?

Wkład własny to forma kapitału, jaką kredytobiorca wnosi w ramach ubiegania się o daną ofertę kredytową. Najczęściej dotyczy to zobowiązań hipotecznych i mieszkaniowych. Żaden bank nie udziela kredytów na 100% wartości przedmiotu zakupu (domu, mieszkania, działki), a obowiązkiem osoby ubiegającej się o pieniądze, jest przedstawienie kwoty odpowiadającej konkretnemu procentowi kosztów. Jest to forma zabezpieczenia, jak również dowód, że kredytobiorca jest wypłacalny i wiarygodny finansowo.

Co może być wkładem własnym?

Mówiąc o wkładzie własnym, najczęściej ma się na myśli konkretną kwotę pieniędzy, zgodną z wymaganiami stawianymi przez bank. Owszem, zazwyczaj to właśnie o konkretną sumę oszczędności tutaj chodzi, lae nie jest to jedyna opcja. Tak naprawdę możliwości jest kilka, co może być wkładem własnym, wyjaśnia https://getkredyt.pl. Banki oprócz pieniędzy akceptują także inne formy zabezpieczeń, do czego może zaliczyć się choćby posiadanie kapitału na IKE czy IKZE, a także książeczki mieszkaniowej. Wkładem własnym może być także inna nieruchomość.

Ile wynosi wkład własny?

Jeszcze kilkanaście lat temu można było otrzymać kredyt na 100% wartości i nie było konieczności przedstawiania wkładu własnego. Ta sytuacja zmieniła się jednak w momencie, gdy w życie weszły nowe przepisy. Od 2014 roku, wymagane było posiadanie minimalnego wkładu w wysokości 5% i co roku wartość ta rosła, aż do roku 2017, gdy osiągnęła poziom 20%. Banki zgodnie z prawem nie mogą więc udzielać kredytów na więcej niż 80%. Banki wprawdzie mają możliwość udzielania zobowiązań 90% , ale tylko w momencie, gdy brakująca kwota zostanie dodatkowo ubezpieczona.

Kiedy potrzebny jest wkład własny w kredycie?

Wkład własny najczęściej wymagany jest właśnie w przypadku kredytów hipotecznych i mieszkaniowych. Jest tak, ponieważ inwestycje te należą do wysokokwotowych i zaciągane są często na wiele lat. Raczej nie spotyka się tej praktyki w przypadku innych zobowiązań, co jednak nie oznacza, że nie ma możliwości skorzystania z takiej opcji.

Jeżeli na przykład posiadamy określoną kwotę oszczędności i planujemy większy zakup, na przykład samochodu, możemy udać się do banku po brakującą kwotę. Patrząc na to, że już jakieś pieniądze posiadamy, wówczas brany kredyt będzie niższy, wygodniejszy i szybszy w spłacie, a nasza zdolność kredytowa wyżej oceniona.

Kiedy potrzebne jest ubezpieczenie od niskiego wkładu?

Według prawa banki mogą udzielać kredytów jedynie na 80% wartości kupowanej nieruchomości, a pozostałe 20% usi wyłożyć kredytobiorca. Prawo te uwzględnia jednak pewien wyjątek, według którego, bank może udzielić wyższego kredytowania, ale nie większego niż do 90%, pod warunkiem, że brakująca kwota zostanie dodatkowo ubezpieczona.

Nazywa się to ubezpieczeniem od niskiego wkładu i ma być zabezpieczeniem dla banku, względem bardziej ryzykownego klienta. Może się to odbyć na dwa sposoby albo bank podniesie wysokość marży, przez co będzie się płaciło wyższą ratę aż do momentu osiągnięcia poziomu 20% wkładu, albo pobierze z góry określoną wysokość pieniędzy za dany okres.

fb button

grab my essay banner

logo jooble