magazine top

Polski Ład obowiązuje wszystkich przedsiębiorców w naszym kraju od 1 stycznia 2022 roku. Niesie on ze sobą istotne zmiany podatkowe, na których, według zapewnień rządu, ma skorzystać 18 milionów Polaków. Z kolei dla 5 milionów nowe regulacje mają być neutralne.

Zmienia się między innymi wysokość kwoty wolnej od podatku, zasady naliczania składki zdrowotnej, a także próg podatkowy. Najistotniejszym zmianom z punktu widzenia przedsiębiorcy przyglądamy się w poniższym artykule.

Polski Ład - najważniejsze zmiany podatkowe

Polski Ład (początkowo: Nowy Ład) to plan społeczno-gospodarczy, którego celem jest odbudowanie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. To zdecydowanie jedna z największych rewolucji ekonomicznych w ostatnich latach.

Wprowadza on szereg zmian, które dotykają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Cały projekt Polskiego Ładu liczy ponad 700 stron – wybraliśmy spośród nich najważniejsze kwestie związane z prawem podatkowym i omawiamy je poniżej.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Polski Ład wprowadza istotną zmianę dla przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych. Wzrasta bowiem kwota wolna od podatku.

Od 2022 roku wynosi ona 30 000 złotych, co realnie daje możliwość pomniejszenia podatku dochodowego o kwotę 5100 złotych w skali roku.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Do 2021 roku przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych po przekroczeniu 85 528 złotych dochodu płacili 32% podatku dochodowego. Od 2022 roku drugi próg podatkowy znacznie wzrósł – dokładnie do 120 000 złotych.

Dla formalności napiszemy, że jest to kolejna zmiana, która dotyczy wyłącznie osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Drugi próg podatkowy nie obejmuje przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego czy ryczałtu.

Uzależnienie składki zdrowotnej od dochodu

Do 2021 roku składka zdrowotna była wyliczana od stałej podstawy i każdy przedsiębiorca opłacał ją w dokładnie takiej samej wysokości. W ubiegłym roku wynosiła ona ok. 381 zł.

Polski Ład wprowadza na tym polu istotne zmiany. Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej jest bowiem uzależniona od wybranej formy opodatkowania i uzyskiwanych dochodów. Wynosi ona:

  • 9% dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych,
  • 4,9% dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy.

Nieco bardziej skomplikowane zasady obowiązują przedsiębiorców na ryczałcie. W tym wypadku składka zdrowotna będzie równa 9% wymiaru, który wyniesie:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł.

Sprawdź również: Działalność gospodarcza krok po kroku

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Ze składką zdrowotną jest związana jeszcze jedna zmiana. Od 2022 roku nie ma możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego, co w efekcie oznacza jego wyższe kwoty.

Przypomnimy, że przed zmianami podatnik mógł skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku.

Ulga dla klasy średniej

Wzrost wysokości składki zdrowotnej w wielu przypadkach oznacza oddawanie ZUS-owi większej niż w ubiegłych latach sumy. Właśnie dlatego rząd wprowadził ulgę dla klasy średniej, dzięki której część przedsiębiorców nie odczuje negatywnych skutków Polskiego Ładu.

Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (zasad ogólnych). Ulga przysługuje w przypadku przychodu pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł.

Wprowadzenie składki zdrowotnej dla członków zarządu

Polski Ład wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek oraz fundacji. Od 2022 roku są oni zobowiązani do jej uiszczania w wysokości 9% dochodu.

Likwidacja karty podatkowej

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania. Na jej podstawie mogą jednak dalej rozliczać się przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021.

Nowe stawki ryczałtu

Polski Ład wprowadza nowe stawki ryczałtu. Korzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy wykonujący zawody medyczne, gdzie obowiązuje nowa stawka wysokości 14% oraz przedstawiciele branży IT, którzy mogą rozliczać się dwunastoprocentowym ryczałtem.

PIT 0 dla seniorów

Rząd przygotował ulgę dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się kontynuować aktywność zawodową. Preferencja podatkowa będzie przysługiwać podatnikom, którzy pracują na etacie, zleceniu lub prowadzą działalność gospodarczą.

Zwolnieniem z podatku objęte są przychody do kwoty 85.528 zł. Co ważne, po ich osiągnięciu zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku.

Nowe zasady rozliczania wynajmu

Do 2021 roku przedsiębiorcy wynajmujący, podnajmujący czy dzierżawiący lokale mogli korzystać z dowolnej formy opodatkowania. Polski Ład wprowadza tu istotną zmianę. Od 2022 roku przychody takie mają być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawdź również: Wpływ Polskiego Ładu na prowadzanie działalności gospodarczej

Podsumowanie

Polski Ład funkcjonuje w naszej rzeczywistości już jakiś czas. Od 1 stycznia 2022 roku do nowych przepisów zdążono już wprowadzić istotne zmiany. Warto więc na bieżąco śledzić informacje i konsultować ze specjalistami kwestie regulowane przez nowe zapisy w prawie podatkowym.

Artykuł powstał przy współpracy z platformą wspierającą windykację należności online Payhelp.pl

fb button

grab my essay banner

logo jooble