magazine top

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku farmaceutycznym. Przedsiębiorstwo dostarcza na rynek preparaty lecznicze w nowej formie, które są liderami w swoich kategoriach.

Specjalnie dla BusniessPL obszernego wywiadu na temat firmy LEK-AM udzielili:

  • Krzysztof Smolik, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą i Marketingiem
  • Arkadiusz Hejduk, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
  • Piotr Malanowicz, Dyrektor Zakładu
  • Danuta Hanna Jakubowska, Rzecznik Prasowy.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM i jak przedstawiały się najważniejsze momenty rozwoju firmy?

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z.o.o., kiedy rozpoczęło działalność w 2001 roku zatrudniało siedem osób. Dziś nowoczesny zakład w Zakroczymiu pod Warszawą produkuje prawie milion preparatów miesięcznie i ma ponad czterystu pracowników. Firma powstała zupełnie od zera 20 lat temu dzięki pomysłowi, samozaparciu, inwencji i zaangażowaniu trzech twórców. Od początku profil firmy był nakierowany na rozwój produktów medycznych. W początkowej fazie budowy przedsiębiorstwa wprowadzono do sprzedaży leki bez recepty, z których najbardziej popularne są do dziś Melatonina LEK-AM,
Maglek B6 i Biosteron DHEA. Bardzo ważnym medykamentem w naszym portfolio stał się Diosminex, dzięki któremu firma miała kapitał na dalszy rozwój. Mimo upływu lat od wprowadzenia tych produktów do aptek, nadal są one liderami bądź znajdują się w czołówce w swoich klasach terapeutycznych. Wprowadzając Melatoninę, firma miała szansę na zaistnienie w obszarze terapeutycznym, który nie był eksploatowany. To lek OTC, który wniósł istotny wkład w proces leczenia niedoboru snu. Kontynuując tą strategię firma skoncentrowała się na kilku obszarach, takich jak psychiatria, urologia, pulmonologia i w nich rozwijała leki RX i suplementy diety. Dzięki takim działaniom LEK-AM jest firmą o szerokim portfelu produktów. Sukces firmy LEK-AM w Polsce oparł się m.in. na dostrzeżeniu luk i wprowadzeniu produktów, które bardzo szybko znalazły uznanie lekarzy, pacjentów i konsumentów.

W ofercie firmy LEK-AM znajduje się blisko 80 produktów - w tym ponad 20 leków RX (przepisywanych przez lekarzy), leki OTC (bez recepty), suplementy diety oraz wyroby medyczne. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej o oferowanych produktach, technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

Rzeczywiście portfolio firmy jest bardzo szerokie i obejmuje wiele grup terapeutycznych między innymi: Pulmonologię, Kardiologię, Psychiatrię, Urologię, Dermatologię. Zakład produkuje zarówno leki w statusie RX i OTC, jak i suplementy diety. Te ostatnie z zachowaniem rygorów produkcyjnych obwiązujących dla produktów leczniczych. Firma LEK-AM szczyci się produkcją na bardzo wysokim poziomie. Zakład oraz Dział Badawczo-Rozwojowy zostały wyposażone w urządzenia od światowych liderów produkujących maszyny farmaceutyczne. Park maszynowy Działu Produkcji to między innymi mieszalniki przesypowe, mieszalniki i granulatory szybkoobrotowe, granulatory fluidalne, kompaktor, tabletkarki, kapsułkarki oraz linie pakujące, przy czym cztery z nich zostały wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do serializacji. Podobnie jak Produkcja, Dział Badawczo-Rozwojowy posiada analogiczne urządzenia w skali laboratoryjnej. Działy Kontroli Jakości oraz Analityki Badawczo-Rozwojowej posiadają najnowocześniejsze z dostępnych na rynku urządzenia HPLC, UPLC, automatyczne łaźnie do uwalniania, unikalną aparaturę do badania morfologii substancji i wiele innych, których nie sposób wymienić. Specjalistyczny park maszynowy pozwala na produkcję stałych doustnych postaci leków praktycznie każdą ze znanych metod wytwarzania, od procesów bezpośredniego tabletkowania, poprzez granulację suchą, mokrą, czy metodę fluidalną. Produkcja proszków do inhalacji w kapsułkach twardych prowadzona jest na jednej z najnowszych kapsułkarek na światowym rynku. W celu dbałości o najwyższą jakość produkowanych w Zakładzie produktów leczniczych jak i suplementów diety urządzenia są wyposażone w precyzyjne systemy kontroli, np.: kapsułkarka, na której kapsułkowane są leki wziewne wyposażona jest w podwójny system wagowy z tzw. odrzutem. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na 100% kontroli masy netto proszku inhalacyjnego dozowanego do kapsułek.

LEK-AM specjalizuje się w produkcji leków generycznych.

Tak - firma specjalizuje się w produkcji leków generycznych, do których wygasły już prawa patentowe. Nie są one jednak ich całkowitym odwzorowaniem. Mimo, że posiadają identyczną substancję czynną, niejednokrotnie stanowią udoskonalenie oryginału dzięki nowej formie podania, poprawieniu smaku, wyglądu, ułatwieniu dawkowania czy zmianie wielkości opakowania. Ich kolejną, niepodważalną zaletą jest cena – znacznie niższa niż leków oryginalnych. W efekcie LEK-AM regularnie wprowadza na rynek kolejne preparaty medyczne cieszące się dużym uznaniem lekarzy i pacjentów.

LEK-AM jest czołowym producentem leków wykorzystywanych w wielu obszarach terapeutycznych. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Od początku istnienia firmy jej strategia była prosta – intensywny rozwój. Bez strategii zorientowanej na rozwój, żadna firma, szczególnie działająca na tak trudnym i konkurencyjnym rynku, nie ma szans. Wielu organizacjom, którym wydawało się, że utrzymując to, co mają, osiągną biznesowy sukces, już nie ma. My jesteśmy i dalej się rozwijamy z pożytkiem dla pacjentów. Kluczem do sukcesu w przypadku LEK-AM okazało się bardzo precyzyjne i umiejętne wyszukiwanie luk w obszarze portfolio produktowego, oraz odpowiednie wyczucie rynku i potrzeb pacjenta. Od lat zauważamy potencjał współpracy z krajowymi uniwersytetami, instytutami i placówkami naukowymi oraz światowymi ekspertami w dziedzinie farmacji. Relacje z instytucjami naukowymi są dla nas niezwykle ważne. Dzięki temu rozwijamy się i wymieniamy doświadczeniami. Opracowanie produktu leczniczego jest procesem interdyscyplinarnym, wymaga wiedzy zarówno z chemii, farmacji, medycyny oraz techniki. Dlatego też od lat współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi realizując wspólne cele, wzajemnie się inspirujemy. Do wartości, jakimi kieruje się LEK-AM należą wysoka jakość, etyczne postępowanie, wiarygodność i uczciwość.

Sukces firmy nie byłby możliwy bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy mogą Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy LEK-AM?

Oczywiście Zakład to nie tylko budynki i maszyny. Jego fundamentem jest świetnie wyszkolona kadra specjalistów. Ludzi posiadających nie tylko ogromną wiedzę merytoryczną, zdobytą na najlepszych wydziałach polskich uczelniach farmaceutycznych, chemicznych, mikrobiologicznych i wielu innych ale pełnych pasji do tego, co robią. Wszystko to udało się osiągnąć także dzięki Zarządowi, który zawsze rozumiał czym jest Zakład Farmaceutyczny i wie jak nim skutecznie oraz efektywnie zarządzać. Istniejący od początku Dział Badawczo-Rozwojowy zatrudnia przeszło 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach nauki, nierzadko z tytułem doktora, których niekonwencjonalne pomysły, idee, doświadczenie i osobista pasja pozwalają na opracowanie i komercjalizację zupełnie nowych rozwiązań. Dlatego zwraca się szczególną uwagę na zapewnienie pracownikom możliwości dalszej edukacji, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobywanie tytułów naukowych, publikacji w czasopismach naukowych, czy udziału w konferencjach międzynarodowych. Pozwala to na harmonijny rozwój kadry, która z kolei jest źródłem inspiracji, wiedzy naukowej, a przede wszystkim jest ogromnym potencjałem, który przekłada się na zdolność Spółki do rywalizacji na rynku globalnym. Spółka przeznacza znaczne nakłady finansowe na projekty badawcze, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych. Część z nich dotyczy procesów wewnętrznych, istotnych dla podniesienia efektywności produkcji, ale niektóre z nich są pionierskie w skali europejskiej, a nawet światowej. Są to np. badania kliniczne związane z terapią zaburzeń snu i regulacją wewnętrznego rytmu wydzielania hormonu melatoniny, badania skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków podawanych drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji lub aerozolu, czy badania w kierunku opracowania spersonalizowanej terapii w niektórych schorzeniach, gdzie poza odpowiednio dobraną dawką leku, pacjent otrzyma skuteczne i tanie narzędzie diagnostyczne oraz specjalny aplikator ułatwiający podanie odpowiedniej dawki leku. Opracowane rozwiązania są na bieżąco patentowane, a wyniki badań publikowane w czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku cytowań (tzw. impact factor).

Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

LEK-AM to polska firma, która swój sukces zawdzięcza przyjętej prawie 20 lat temu i konsekwentnie realizowanej strategii intensywnego rozwoju. Spółka skutecznie buduje nową jakość na rynku farmaceutycznym poprzez innowacje. Wybudowało w Zakroczymiu pod Warszawą jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji leków w Polsce. Firma z sukcesami realizowała do 2020 roku strategię ciągłego rozwoju, polegającą na rozbudowie i doposażeniu zakładu w najnowocześniejsze urządzenia farmaceutyczne, które zapewniły najwyższą jakość wyrobów i znacznie zwiększyły wydajność produkcyjną. Równocześnie spółka prowadziła szereg projektów badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, które zaowocowały nowymi lekami.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Polski przemysł farmaceutyczny ma duży wkład w gospodarkę gdyż wytwarza 1,2% całości PKB. Farmaceutyka jest zawsze jednym z najbardziej innowacyjnych przemysłów, dlatego że stale musi doskonalić produkcję i wprowadzać nowe elementy do tego co wytwarza. Produkowane w Polsce leki to leki generyczne i stanowią one blisko połowę ze sprzedawanych w Polsce w systemie refundacji. LEK-AM jest dostawcą wielu z nich. Obowiązująca ustawa farmaceutyczna skutecznie redukuje ceny farmaceutyków, wobec czego, ceny uzyskiwane na terenie Polski należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Aby wesprzeć polski przemysł farmaceutyczny, od dłuższego czasu przygotowywane są przez kolejne rządy przepisy obejmujące tak zwany refundacyjny tryb rozwojowy, którego celem miałoby być wsparcie polskiego przemysłu farmaceutycznego w możliwościach rozwojowych i wprowadzenia pewnych elementów preferencyjnych dla polskiego przemysłu przy uzyskiwaniu refundacji leków. Niestety projekt RTR na razie nie został wprowadzony, ale miejmy nadzieję, że zostanie i będzie rzeczywiście elementem wspierającym polskie firmy - w tym także LEK-AM. Spółka LEK-AM jest jednym z istotnych graczy na polskim rynku farmaceutycznym i jest firmą, która większość swojej produkcji kieruje na rynek krajowy. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że rynek polski w jakimś stopniu ogranicza możliwości rozwoju, firma czyni szerokie starania, aby rozwinąć działalność eksportową i takie kroki są podejmowane. Niektóre z produktów są sprzedawane na rynkach zagranicznych uzyskując tam mocną pozycję i zdobywając nowych, zagranicznych pacjentów. Co do przyszłości branży to uważamy, że bardzo wiele zależy od tego jak bardzo państwo polskie będzie wspierało bezpośrednio lokalnych producentów. Starzejące się społeczeństwo będzie siłą rzeczy konsumowało więcej produktów farmaceutycznych, wobec tego przewidujemy, że rynek będzie się powiększał. Jeśli chodzi o wytwarzane dotąd produkty farmaceutyczne - przede wszystkim leki generyczne - to konkurencja krajów szczególnie azjatyckich jest niezwykle nasilona i stąd wsparcie przez rząd miejscowych producentów jest konieczne. Wydarzenia ostatnich miesięcy (epidemia COVID) nie wskazują jednak na to, aby polski przemysł farmaceutyczny mógł szybko liczyć na wsparcie rządu. Planowany od lat RTR jest wciąż niegotowy. Pojawiają się zaś w MZ koncepcje, które wprost mają wykorzystywać producentów z Dalekiego Wschodu do wywierania presji cenowej na przemysł w Polsce. Zważywszy choćby na koszty pracy oraz energii w Polsce i Azji - z góry ustawia nas to na przegranej pozycji. A przecież zaledwie 10 miesięcy temu wiele leków i substancji, z których leki są wytwarzane, pochodzących z Dalekiego Wschodu, nie prezentowało wymaganej jakości, co doprowadziło do braków farmaceutyków na naszym rynku. To pokazuje jak ważne jest, aby w Polsce działał prężny, silny i nowoczesny przemysł farmaceutyczny, którego częścią jest firma LEK-AM i to też jednoznacznie wskazuje, że wsparcie tej gałęzi naszej gospodarki jest po prostu nieodzowne.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

LEK-AM oprócz silnych działań skierowanych na rozwój przedsiębiorstwa, prowadzi rozbudowane działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Firma włączyła się m.in. w pakiet projektu merytorycznego „Liderzy Ochrony Zdrowia” prowadzonego przez Fundację im. Lesława Pagi. Firma współpracuje również z młodymi ludźmi poprzez organizację staży i praktyk oraz rozbudowaną współpracą z wieloma wyższymi uczelniami. Oczywiście firma LEK-AM wspiera kulturę i sztukę poprzez sponsoring wielu wydarzeń artystycznych, których nie sposób tu wymienić. Warto wspomnieć, że firma prowadzi szeroką akcję promocyjną oraz wiele działań reklamowych w telewizji, radiu, prasie oraz Internecie. Od kilkunastu lat uczestniczy w ważnych Kongresach Medycznych, intensywnie edukując na szkoleniach farmaceutów oraz publikując artykuły w prasie medycznej, farmaceutycznej i dla konsumentów. Do lutego br. wydawany przez LEK-AM kwartalnik „Nasze Zdrowie” miał 800 tys. nakładu rocznie. Zauważony przez jury magazynów content marketingu otrzymał kilka wyróżnień branżowych w Polsce, był pięciokrotnie nominowany do tytułu „Szpalty Roku”, zdobył też „srebrne perły” na światowym konkursie The Content Council w Nowym Jorku. Poza wydaniem papierowym, od 2018 roku dostępne jest wydanie internetowe naszezdrowie.net.

Potwierdzeniem wysokiej jakości waszych produktów są otrzymane certyfikaty i nagrody. Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą się Państwo pochwalić?

Należy podkreślić, że to głównie nasze produkty zostały wielokrotnie wyróżnione i otrzymały różne branżowe oraz konsumenckie nagrody. Także jako firma zostaliśmy zauważeni na rynku i uhonorowani kilkunastoma wyróżnieniami: otrzymaliśmy nagrodę tygodnika Wprost „Innowatory 2014”. Trzykrotnie firma odbierała nagrodę Gazele Biznesu przyznawaną za dynamikę rozwoju. W latach 2015, 2017 i 2018 spółka została wyróżniona statuetką „Firma VIP”, uzyskała „Diamenty Forbesa” oraz statuetkę „Polskiej Nagrody Innowacyjności”. W 2016 roku firma otrzymała statuetkę „Orła” tygodnika Wprost za badania i rozwój oraz „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju” w kategorii Innowacyjna Firma za opracowanie szeregu technologii otrzymywania innowacyjnych produktów leczniczych. LEK-AM był także w latach 2015-2019, czterokrotnie laureatem programu „Dobra Firma”, a także otrzymał kilkakrotnie, ostatni w marcu 2020 roku certyfikat „Jakość w Medycynie” – „za konsekwentne budowanie marki LEK-AM opartej na zaufaniu klientów, doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem oraz politykę i strategię skierowaną na rozwój i wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”.

Z czego są Państwo najbardziej dumni patrząc z perspektywy prawie 20 lat działalności firmy?

LEK-AM – firma ze 100 % udziałem kapitału polskiego, przeznaczając na inwestycje w ciągu ostatnich 19 lat ponad 200 mln zł, stała się najszybciej rozwijającą się firmą w polskiej branży farmaceutycznej. Naszą dumą jest czołowe miejsce, które zajęliśmy na polskim rynku farmaceutycznym i fakt, że firma powstała zupełnie od zera prawie 20 lat temu dzięki inwencji, determinacji i poświęceniu trójki założycieli. Firma wniosła na rynek zaledwie jeden lek, ale lek, który do dziś ma ogromne znaczenie i który jeszcze w najbliższym czasie mocno przyczyni się do poprawy zdrowotności obywateli w Polsce. Udało się potem rozwinąć działalność nie tylko na leki przepisywane na receptę. Spółka LEK-AM wprowadziła wiele leków na listy refundacyjne, które wielokrotnie są liderami rynku, a zdarza, że są wyznacznikami list refundacyjnych, co oczywiście wspiera całość polskiego systemu ochrony zdrowia i ma istotny wpływ na terapię. Ważna jest również pozycja, którą spółka LEK-AM zajmuje wśród wszystkich firm farmaceutycznych. Według raportu CMI firmy IQVIA badającej rynek farmaceutyczny zawsze mieścimy się w zakresie pierwszych 40 firm, jeśli patrzymy na leki RX i pierwszych 23 firm w Polsce, jeśli patrzymy na leki OTC. Mając na uwadze zaangażowanie na rynku polskim wszystkich globalnych graczy jest to pozycja bardzo wysoka i w ostatnim okresie stabilna. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest więc najlepszym przykładem polskiej nowoczesnej firmy farmaceutycznej zdolnej do wprowadzania innowacji i kreowania jakości na najwyższym światowym poziomie. Dobra kondycja firmy, stały rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne stanowią poważny wkład w umocnienie krajowego sektora farmaceutycznego i polskiej gospodarki. Owa jakość przekłada się jednak przede wszystkim na codzienne życie pacjentów, którzy dla LEK-AM są najwyższym priorytetem.

fb button

grab my essay banner

logo jooble