magazine top

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Herbalife Nutrition wskazują, że z założeniem własnego biznesu nie warto czekać zbyt długo. Według respondentów najlepszy wiek na podjęcie takiej decyzji to 28 lat. O tym, by mieć swoją firmę, marzy blisko ¾ ankietowanych.

W badaniu „Młodzi przedsiębiorcy” wzięło udział ponad 25 000 respondentów w wieku od 18 do 40 lat z 35 krajów z całego świata. Ankietowanych spytano między innymi właśnie o to, w jakim wieku najlepiej jest założyć własną firmę. 55% osób uznało, że powinno się to zrobić do 30. roku życia.

Badanie zlecone przez Herbalife Nutrition i przeprowadzone przez OnePoll wykazało, że aż 74% respondentów marzy o byciu przedsiębiorcą, a 16 % już ma własną firmę.

Z badania wynika, że młodsi respondenci rzadziej utrzymują rodzinę lub spłacają kredyt hipoteczny, co umożliwia im bardziej odważne podejście do kwestii bycia własnym szefem. Właśnie to stanowi główny czynnik motywujący zgłaszany przez respondentów, którzy widzą się w roli przedsiębiorców. Drugim czynnikiem jest możliwość realizowania swoich pasji.

Pragnienie bycia przedsiębiorcą nie oznacza wcale, że młodzi ludzie chcą zajmować się tym bez przygotowania. Według przeciętnego respondenta przed założeniem własnej firmy najlepiej jest mieć pięć i pół roku doświadczenia. Amerykanie są w tej kwestii bardziej ostrożni i uważają, że powinno to być siedem lat.

Wielu ankietowanych spodziewa się wyzwań na swojej zawodowej drodze. Najważniejsze z nich to: zarobienie wystarczających środków, które pozwolą pokryć koszty (35%); przystosowanie się do nowych zasad w trakcie pandemii (35%) oraz sprzedaż/pozyskiwanie klientów (35%).

Wśród polskich respondentów chęć założenia własnego biznesu zadeklarowało 64% osób. Najchętniej wybierane branże to: odzieżowa, gastronomiczna i handlowa. Największe obawy młodych Polaków budzą między innymi inwestycje, które będą musieli poczynić na początku i to, że biznes może okazać się nierentowny. 

WYNIKI GLOBALNE[1] / WYNIKI Z POLSKI[2]

Czemu młodzi chcą zakładać swoje własne firmy?

1. By zostać swoim własnym szefem 48% I 56%

2. By realizować swoje pasje 44% I 50%

3. By być wsparciem dla rodziny 37% I 24%

4. By zyskać większą elastyczność w pracy 32% I 44%

5. By zmienić swoją ścieżkę kariery 31% I 31%

6. By wyrównać dochody, po zmniejszeniu liczby godzin w pracy 26% I 18%

7. By mieć więcej czasu dzięki krótszym godzinom pracy 22% I 18%

8. By rozwiązywać problemy, uczynić świat lepszym 19% I 17%

9. Ponieważ są niezadowoleni z obecnej pracy 15% I 21%    

10. Ponieważ mają dość mieszkania w domu z rodzicami/rodziną 10% I 9%

Jak wiek respondentów pomaga im w założeniu biznesu?

1. Łatwiej dostosowują się do nowych technologii 61% I 18%

2. Chętniej korzystają z nowych technologii 46% I 20%

3. Mają świeże, wcześniej nieodkryte pomysły 43% I 16%

4. Mają dostęp do większych zasobów niż starsze pokolenia 35% I 15%

5. Mniej boją się porażki 29% I 9%

[1] N = 25 000
[2] N = 1005

fb button

grab my essay banner

logo jooble