magazine top

W Polsce gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa stoją w obliczu podwyżek taryf za media: woda i ścieki. Tylko pod koniec 2021 do regulatora Wód Polskich trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, gdzie w ponad 90 proc. przypadkach przedsiębiorstwa wnioskowały o podwyżki cen. Zatwierdzone przez Wody Polskie podwyżki taryf za zużycie wody i ścieków sięgają obecnie średnio w skali kraju 9-10 proc. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

Zawory spustowe stanowią około 20% wszystkich zaworów w typowych instalacjach procesowych. Ich czyszczenie jest kosztowne, trudne i czasochłonne ze względu na długie cykle czyszczenia i zagrożenie skokami ciśnienia. Wprowadzona na rynek nowa generacja jednostek sterująco-kontrolnych do zaworów higienicznych Alfa Laval ThinkTop V50 i V70 to zdecydowana odpowiedz na potrzebę optymalizacji zużycia wody w przemyśle spożywczym (w tym mleczarskim, napojowym, browarniczym) i farmaceutycznym. Nowa funkcja impulsowego czyszczenia gniazda, opracowana przez Alfa Laval, zmniejsza ilość wody i środków chemicznych zużywanych w procesie czyszczenia na miejscu (CIP) o 95 %.

Więcej oszczędności, krótszy czas przestojów

Potencjał jednostek sterujących Alfa Laval ThinkTop do impulsowego czyszczenia gniazda jest znaczny, zarówno pod względem nowej sprzedaży, jak i modernizacji zainstalowanej bazy. Potencjalne oszczędności wody są równie imponujące.

"Czystość gniazda impulsowego to po prostu najlepsze rozwiązanie. W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań do czyszczenia gniazd, Alfa Laval ThinkTop umożliwia realne oszczędności w zakresie płynu w procesach CIP dla właścicieli i operatorów instalacji procesowych opartych na timerach PLC” – mówi René Stietz, menedżer portfolio produktów, dział zaworów i automatyki, Alfa Laval. „Alfa Laval to pierwszy i jedyny dostawca rozwiązań do automatyzacji zaworów, który zapewnia znaczne oszczędności w zakresie płynu CIP podczas czyszczenia zaworów spustowych”.

Szybsze, efektywne czyszczenie gniazda, krótszy czas przestojów

Krótkie uderzenia (lub impulsy) napędzają proces czyszczenia zaworu, aktywując zawór podczas szczytowych wartości siły ścinającej. Każdy impuls oparty na pozycji zaworu trwa mniej niż sekundę, co zapobiega skokom ciśnienia w układzie. Impuls tworzy wysoki, burzliwy przepływ, podczas płyn przechodzi przez wąską szczelinę pomiędzy obudową zaworu i gniazdem zaworu, efektywnie usuwając wszelkie pozostałości i zostawiając idealnie czyste zawory spustowe.

Aktywacja systemu następuje poprzez przekazanie z PLC sygnału uniesienia grzyba i jest całkowicie niezależna od długości czasu mycia zaprogramowanego w PLC. Nowe jednostki ThinkTop mogą być zastosowane w miejsce dotychczasowych główek, bez potrzeby przeprogramowania  PLC w zakresie sygnału wejściowego lub sterownika w oprogramowaniu PLC.

Potwierdzenie 100% czyszczenia zaworów spustowych

Impulsowe czyszczenie gniazda zaworu ułatwia kontrolę i weryfikację cykli czyszczenia zaworów. Pozycja zaworu nie jest kontrolowana przez timer PLC, ale przez urządzenie Alfa Laval ThinkTop. Poza redukcją objętości zużywanego płynu CIP, zaprogramowanie czujnika w celu szybkiego otwierania i zamykania gwarantuje szybsze, bardziej rygorystyczne czyszczenie i lepszą higienę od czyszczenia opartego na timerze PLC. ThinkTop weryfikuje również zakończenie czyszczenia zaworu.

Rozwiązanie przeznaczone jest do użytku z zaworami z pojedynczym gniazdem lub zaworami motylowymi stosowanymi jako zawory spustowe. Impulsowe czyszczenie gniazd to standardowa funkcja jednostek kontrolnych i monitorujących ThinkTop V50 i V70 z jednym lub trzema  zaworami  elektromagnetycznymi. Niezależnie od trybu siłownika zawór spustowy można skonfigurować jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty lub zawór odcinający. Impulsowe czyszczenie gniazda upraszcza przekazywanie zaworów do eksploatacji, zapobiega skokom ciśnienia, redukuje ilość płynu CIP i czas czyszczenia.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ThinkTop V50 i V70: https://www.alfalaval.pl/produkty/sterowanie-przeplywami/automatyka/jednostki-sterujace/thinktop/

fb button

grab my essay banner

logo jooble