magazine top

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także „Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedłużyło termin zgłoszeń dobrych praktyk o dwa dni, tj. do 13 stycznia (włącznie). Decyzja organizacji związana jest z licznymi zapytaniami firm, chcących dołączyć swoje inicjatywy do największego w Polsce przeglądu CSR za dany rok. Najbliższa, 19. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, będzie prezentować również praktyki firm związane z walką z pandemią koronawirusa, wpisujące się koncepcję odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo organizacja opublikowała „Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która jeszcze przed zamknięciem formularza zgłoszeń ma pokazywać przykładowe inicjatywy z poprzednich edycji raportu. W ten sposób FOB chce inspirować firmy do przesłania informacji o podjętych w 2020 r. działaniach CSR, a  jednocześnie planowania podobnych aktywności w przyszłości.

Pobierz mapę z „zaszytymi linkami” do dobrych praktyk >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/jeszcze-do-13-stycznia-odpowiedzialny-biznes-moze-zglaszac-dobre-praktyki/

Dobre praktyki na udostępnionej przez FOB mapie podzielone są według 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przyporządkowanych również działaniom firm w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Mapa zawiera 51 przykładowych inicjatyw, w większości pochodzących z poprzedniej edycji raportu, mogących stanowić inspirację dla firm przystępujących do zgłaszania praktyk do corocznej publikacji FOB. Na „Mapie dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” uwzględnione zostały działania następujących firm:

1. SDG - koniec z ubóstwem: BNP Paribas Bank Polska, LPP;

2. SDG - brak głodu: Deloitte, Grupa Raben, Tesco Polska;

3. SDG - dobre zdrowie i jakość życia:  CEMEX Polska, Adamed Pharma, Grupa LOTOS;

4. SDG - edukacja na wysokim poziomie: L'Oréal Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska;

5. SDG - równość płci: Citi Handlowy, Henkel Polska, Orange Polska;

6. SDG - czysta woda i warunki sanitarne: Leroy Merlin,  Polpharma;

7. SDG - czysta i dostępna energia: Grupa VELUX, Grupa Veolia;

8. SDG - godna praca i wzrost ekonomiczny: Carrefour Polska, ERGO Hestia,  Skanska w Polsce;

9. SDG - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura: PKN ORLEN, Samsung, Siemens;

10. SDG - eliminacja nierówności: CEETRUS Polska, Rossmann, Totalizator Sportowy;

11. SDG - zrównoważone miasta i społeczności: Bank Gospodarstwa Krajowego, Castorama, KPMG, Polskie Sieci Elektroenergetyczne;

12. SDG - odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: Brown-Forman Polska, Coca-Cola Poland Services, Grupa Sanofi, Rekopol;

13. SDG - działania na rzecz ochrony klimatu: IKEA Retail, ING Bank Śląski, Nestlé, T-Mobile Polska;

14. SDG - życie pod wodą: Coca-Cola HBC Polska, Jeronimo Martins Polska;

15. SDG - życie na lądzie: Kompania Piwowarska, LW Bogdanka SA, Lyreco Polska;

16. SDG - pokój, sprawiedliwość i silne instytucje: Amica, Energa z Grupy ORLEN, PZU;

17. SDG - partnerstwa na rzecz celów: CCC, Chiesi Group, Hochland Polska, Stena Recycling.

Rejestracja praktyk: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020

Wszystkie aktywności firm opublikowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” dostępne są w wersji drukowanej oraz pdf wydawnictwa. Zamieszczone zostają w największej w Polsce wyszukiwarce dobrych praktyk: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/. Lista firm obecnych w danej edycji raportu dostępna jest także w anglojęzycznym skrócie publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Poprzednie edycje raportu znajdują się tutaj >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Zasady zgłoszeń

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowanych w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2020 roku. Praktyki długoletnie to działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku.

Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu nowych praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 premierowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja w jednej z poprzednich edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania przejrzeć można tutaj: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/).

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej – biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny. Przedsiębiorstwa też nie zapomniały o niesieniu pomocy grupom szczególnie zagrożonym np. seniorom czy osobom bezdomnym czy o specjalnych potrzebach związanych np. ze zdalnym nauczaniem. W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy realizując akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do Raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19mówi Marzena Strzelczak prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami. Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok poznamy podczas premiery publikacji w kwietniu 2021 roku dodaje.

Rejestracji dobrych praktyk można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/ do 13 stycznia 2021 roku (włącznie; przedłużony termin).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Więcej informacji na temat zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz (tel+48 663 020 358; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz Marta Górska (+48 661 295 001, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Menedżerki projektu:

Ewa Wojciechowicz, mobile: 663 020 358, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Górska, mobile: 661 295 001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fb button

grab my essay banner

logo jooble