magazine top

Własne mieszkanie to marzenie wielu osób. Wysokie ceny materiałów budowlanych oraz ogromna konkurencja wśród nabywców sprawiły jednak, że koszt zakupu lokalu mieszkalnego jest obecnie bardzo duży. W związku z tym stosunkowo niewiele osób może sobie obecnie pozwolić na zakup mieszkania za gotówkę czy ze środków zgromadzonych na koncie. Brak wystarczających oszczędności wcale nie musi jednak przekreślać marzeń o własnym „M”. W takiej sytuacji można skorzystać z oferty kredytów mieszkaniowych. Kto może zaciągnąć tego rodzaju zobowiązanie?

Wkład własny — na czym polega i dlaczego jest istotny? 

Wkład własny to część kwoty zakupu mieszkania (wynosząca zwykle przynajmniej 10-20% wartości inwestycji, w zależności od oferty banku), która musi zostać wpłacona przez kredytobiorcę, by bank zgodził się na udzielenie kredytu. Pieniądze na ten cel można pozyskiwać z różnych źródeł. Najpopularniejszym z nich są oszczędności osoby zaciągającej zobowiązanie, możliwa jest jednak także uiszczenie kwoty wkładu własnego z darowizn, zadatku na wkład własny do kredytu hipotecznego czy ze środków zgromadzonych i wypłaconych z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nie są to jednak wszystkie dostępne formy, w jakich można uregulować należności wynikające z pokrycia części wartości kupowanej nieruchomości. Należy także pamiętać, że 1 stycznia 2023 roku weszła w życie zmodyfikowana wersja programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Informacje o warunkach, które trzeba spełnić, by skorzystać z programu, znajdziesz w internecie. Stąd dowiesz się też, jak dostać kredyt na mieszkanie.

Zdolność kredytowa — na jakiej podstawie się ją określa?

Obecnie coraz częściej słyszymy o problemie braku zdolności kredytowej jako o jednym z najczęstszych powodów nieudzielania przez banki kredytów na mieszkanie. Jednak czym właściwie jest ten czynnik i dlaczego ma aż takie znaczenie? Zdolność kredytowa to pojęcie, które odnosi się do przesłanek, na podstawie których można orzekać o tym, czy dana osoba będzie w stanie udźwignąć ciężar zobowiązania i terminowo spłacać raty kredytu. Ny móc stwierdzić, czy ktoś nadaje się na kredytobiorcę, bank bierze pod uwagę takie kwestie, jak wiążące umowy, na podstawie których otrzymuje się wynagrodzenie.

Bank pragnie poznać nie tylko wysokość miesięcznych dochodów, lecz także formę zatrudnienia. Najwyższe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego na preferowanych, atrakcyjnych warunkach mają te osoby, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W gorszej sytuacji są natomiast osoby pracujące na umowę o dzieło czy zlecenie.

Historia kredytowa — dlaczego bank ją sprawdza?

W procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku bank posiłkuje się także historią kredytową danej osoby. Informacje, którym poświęca szczególną uwagę, dotyczą takich aspektów jak liczba zaciągniętych zobowiązań, ich kwoty oraz terminy spłacania. Instytucja najprawdopodobniej nie przyzna atrakcyjnego kredytu dłużnikom lub osobom, które finansują swój styl życia z pożyczek.

fb button

grab my essay banner

logo jooble