magazine top

Proces legalizacji wag jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w branży spożywczej, handlu, przygotowywaniu lekarstw na receptę dla aptek, a także placówek medycznych. Urządzenia używane do ustalania wagi wymagają regularnej legalizacji, średnio co 2 lata. Zastanawiasz się czy obowiązek legalizacji wagi w Poznaniu obejmuje także Twoją działalność? Sprawdź!

Zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 26 kwietnia 2019 roku wagi używane we wskazanych przepisami branżach wymagają regularnej legalizacji. Legalizacja wag Poznań jest konieczna wtedy, kiedy wygasa termin ważności urządzenia. Wystarczy skontaktować się z firmą, która kompleksowo zajmuje się legalizacją jako autoryzowany serwis.

Kogo obowiązuje legalizacja wag – Poznań?

Jeśli chodzi o legalizację wag, warto nadmienić, że dokumentem potwierdzającym rzetelność dokonywanych pomiarów przez konkretne urządzenie jest zaświadczenie od Głównego Urzędu Miar. W Polsce jest kilka obszarów, w których będziesz zobowiązany do wykonania cyklicznej legalizacji wag, a mianowicie:

 • handel,
 • ochrona życia, zdrowia i środowiska,
 • ochrona porządku publicznego,
 • ochrona praw konsumenta,
 • kontrola celna.

Oznacza to, że standardowe wagi wykorzystywane w gospodarstwach domowych
lub na halach magazynowych do weryfikacji wagi paczek nie wymagają legalizacji.
Co więcej, procesy legalizacyjne wag można podzielić na trzy kategorie:

 1. Legalizacja pierwotna – wykonuje się ją przed sprzedażą urządzenia oraz rozpoczęciem jego użytkowania.
 2. Legalizacja ponowna – realizowana w trakcie użytkowania urządzenia, np. cyklicznie co 2 lata, zgodnie z aktualnymi przepisami.
 3. Legalizacja jednostkowa – ta forma legalizacji dotyczy tylko urządzeń pomiarowych, które są produkowane w jasno określonym celu.

Jaka jest kara za brak aktualnej legalizacji wagi?

W Polsce kary za brak zalegalizowanego urządzenia pomiarowego wiąże się z ryzykiem nałożenia mandatu w wysokości nawet do 500 złotych. Ostateczna kwota kary uzależniona jest od rodzaju wagi, czasu jej użytkowania bez ważnej legalizacji oraz indywidualnej oceny urzędnika. Co więcej, mandat w związku z legalizacją wag można także otrzymać za:

 • przechowywanie wag zapasowych bez legalizacji,
 • użytkowanie wag w sposób inny, niż zostało to przewidziane,
 • utrudnianie kontroli metrologicznej urzędnikom,
 • obsługa wartości wagi innych niż wskazane w legalizacji.

Warto też dodać, że nałożenie kary na przedsiębiorcę, skutkuje też ponowną wizytą urzędników, celem sprawdzenia, czy właściciel sprzętu pomiarowego podjął stosowne kroki w celu legalizacji wagi.

Ile kosztuje legalizacja wag w Poznaniu?

Przyjmuje się, że cena legalizacji wag to wydatek zaczynający się od ok. 100 złotych. Nie da się jednak jednoznacznie ocenić kosztów związanych z legalizacją wagi. Firmy specjalizujące się w legalizacji wag indywidualnie wyceniają usługę, na podstawie przeznaczenia urządzenia pomiarowego, a także maksymalnego zakresu ważenia oraz klasy dokładności sprzętu.

fb button

grab my essay banner

logo jooble