magazine top

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie. Bez niej nie istniałby współczesny przemysł motoryzacyjny.

Ważne jest, że ropa naftowa może stanowić element inwestycji prowadzonych przez każdego inwestora. Nie trzeba prowadzić spółki przetwórstwa ropy naftowej, by handlować ropą, a nawet instrumentami, które opierają się na jej wycenie. Sprawdźmy, w jaki sposób można czerpać korzyści z wahań cen ropy naftowej na rynkach światowych?

Rynek ropy naftowej nie tylko dla najbogatszych

Jeszcze 100 lat temu rynek ropy naftowej nie był dostępny dla przeciętnego inwestora, ale wyłącznie dla najbogatszych przedsiębiorców czy potentatów rynkowych. Spółki naftowe owszem, zajmują się obrotem ropą naftową, ale do inwestowania na rynku tzw. czarnego złota dopuszczeni mogą być w praktyce wszyscy zainteresowani gracze. Oczywiście indywidualny inwestor nie ma dostępu do materialnej ropy naftowej, ale może zarabiać na niej w inny sposób.

Spekulacje na rynku ropy naftowej, podobnie jak i innych surowców, są sposobem na wypracowanie potężnych zysków z tego tytułu, o ile inwestor będzie podejmował najbardziej trafione decyzje inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki różnego rodzaju instrumentom finansowym. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-rope

ETFy na ropę naftową

Popularnym sposobem prowadzenia inwestycji na rynku surowców, do których zaliczamy ropę naftową, jest zainwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF. Fundusze te to Exchange Traded Fund, czyli fundusze notowane na giełdzie papierów wartościowych. Za pomocą takich instrumentów finansowych można inwestować w ropę naftową, ponieważ ich wartość śledzi notowania poszczególnych rodzajów ropy naftowej, głównie ropy Brent.

Jeśli chcemy zainwestować w ten sposób, musimy mieć rachunek maklerski i za jego pomocą kupować jednostki uczestnictwa w wybranych funduszach ETF z ekspozycją na rynek ropy naftowej. Dużą zaletą takiego działania jest nieograniczona płynność funduszy, które są notowane właściwie na największych giełdach światowych. Poza tym umożliwiają one na skorzystanie z dźwigni finansowej, pozwalającej na zdecydowanie mniejsze angażowanie własnego kapitału w pojedyncza inwestycję. Korzystanie z dźwigni finansowej zwiększa otwierane przez nas pozycje inwestycyjne, ale powoduje też zwiększenie ponoszonego ryzyka w związku z tym.

Za wadę inwestycji w ETF-y na ropę naftową należy uznać to, że pozwalają one w praktyce zarabiać jedynie na wzrostach cen ropy naftowej. Nie są one również instrumentami dostępnymi na naszej rodzimej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. By móc w nie inwestować, trzeba skorzystać z oferty maklera, który ma w ofercie ETF-y z rynków zagranicznych. Jednym z największych rynków funduszy typu ETF na ropę na świecie jest rynek nowojorski – NYSE Arca.

Kontrakty CFD na ropę naftową

Popularnym sposobem na inwestowanie w ropę naftową jest wykorzystanie do tego celu instrumentów pochodnych, takich jako kontrakty CFD. To Contracts for Difference, czyli kontrakty na różnice kursowe, których wartością może być ropa naftowa typu Brent czy WTI. By skorzystać z takiej alternatywy, trzeba mieć podpisaną umowę i założony rachunek inwestycyjny u wybranego brokera rynku Forex.

Z wykorzystaniem kontraktów CFD można spekulować na ropie naftowej i wykorzystywać przy tym dźwignię finansową. Kontrakty CFD są wysoko lewarowane, także na polskim rynku, dlatego inwestor nie musi dysponować wysoką kwotą środków, by otworzyć naprawdę wysoką pozycję. Bierze wówczas na siebie zwiększone ryzyko straty.

Kontrakty terminowe i opcje na ropę naftową

Kolejnym sposobem na inwestycje w „czarne złoto” będzie wykorzystanie takich instrumentów jak kontrakty terminowe forward i futures lub opcji na ropę naftową. Na próżno można szukać ich na rodzimej giełdzie, ale na giełdach zagranicznych jak najbardziej można to zrobić i inwestować tak z wykorzystaniem oferty wielu polskich domów maklerskich.

Inwestowanie w ropę za pośrednictwem akcji

Akcje spółek giełdowych mogą stanowić dobry sposób na inwestowanie w ropę naftową, ale dla zaawansowanych, doświadczonych inwestorów. Wymagają one od graczy prowadzenia wielu analiz i podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji. Trzeba bowiem zbadać, na ile spółka jest wrażliwa na zmiany cen ropy naftowej. Mowa tu o akcjach spółek zajmujących się m.in. wydobyciem czy przetwarzaniem i dystrybucją ropy naftowej oraz paliw.

fb button

grab my essay banner

logo jooble