magazine top

rosti1Wjaki sposób wykorzystać maksymalnie zachodnie doświadczenia w zarządzaniu, jak zwiększyć efektywność pracy, implementować najnowsze na świecie technologie, zapewnić najwyższe standardy jakości dzięki wielu certyfikatom prestiżowych organizacji ? Jak, prowadząc działalność produkcyjną, wspierać jeden z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej zapewniając zatrudnienie setkom pracowników, dbać o rozwój świadomości ekologicznej, wspierać mądre inicjatywy lokalnej społeczności, jednocześnie osiągając bardzo dobre wyniki finansowe w czasach kryzysu gospodarczego?  

Odpowiedzi na wszystkie postawione powyżej pytania znają menedżerowie firmy ROSTI (Polska) Sp. z o.o. Przyjrzyjmy się bliżej działalności firm ROSTI, aby przedstawić wzorcowe rozwiązania przez nią stosowane, których implementacja w każdej w zasadzie organizacji, zapewniłaby płynne i bezstresowe funkcjonowanie firm produkcyjnych.

Prezentacja firmy
Potencjał firmy ROSTI (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wspierany jest przez bogate doświadczenie starszego brata – skandynawskiego właściciela firmy – Rosti Technical Plastics, organizacji o globalnym zasięgu, która w Polsce znalazła przyjazną przystań dla swych strategicznych planów ekspansji na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Rosti Technical Plastics nieprzypadkowo wybrała właśnie największe miasto Podlasia na swoją polską siedzibę. Jeden z najmniej zamożnych regionów Zjednoczonej Europy boryka się z wieloma problemami natury społecznej i ekonomicznej. Rosti Technical Plastics, która przykłada wielkie znaczenie do niezwykle rozwiniętej w firmie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, o której mowa poniżej, analizowała szczegółowo nienajlepszą sytuację regionu i postanowiła, że to tu od 1999 roku znajdzie zatrudnienie około dziewięćset osób, stając się jednym z największych i najpoważniejszych przedsiębiorstw na terenie Podlasia. Duży wpływ na podjęcie decyzji o takiej lokalizacji ROSTI (Polska) Sp. z o.o. miał również koncern Philips – jeden z najważniejszych klientów i partnerów firmy ROSTI w Polsce. ROSTI (Polska) Sp. z o.o. jest wymieniana wśród najbardziej znaczących ekspertów w zakresie świadczenia usług przetwórstwa tworzyw sztucznych w obszarze produkcji na zlecenie metodą wtrysku, lakierowania i dekoracji, oraz montażu wyrobów gotowych i modułów. Firma ma bardzo szerokie grono odbiorców, reprezentujących różnorodne branże, począwszy od sektora AGD i RTV, przez branżę elektrotechniczną, aż po motoryzacyjną. ROSTI jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem: posiadanie jednego z największych parków maszyn w Polsce, oraz profesjonalnie dobranej i przeszkolonej grupy pracowników zapewnia odbiorcom firmy gwarancję najwyższej jakości zamawianych produktów. Dzięki indywidualnemu stylowi i pełni wykonania produkty firmy ROSTI (Polska) Sp. z o.o. charakteryzują się również wysokimi walorami estetycznymi.

Misja firmy
Firma ROSTI jest w stanie sukcesywnie się rozwijać tylko w oparciu o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie oferowanych produktów oraz usług, szczególnie w obszarze obsługi klienta. Organizacja kieruje się wiele mówiącym mottem – „Najwyższa jakość dla naszych klientów”. Absolutnym priorytetem firmy jest usatysfakcjonowany odbiorca i realizacji tego priorytetu podporządkowane są wszystkie działania firmy, zawarte w programie jasno określonych działań, zidentyfikowanych przez firmę w celu osiągnięcia założeń wynikających z jej misji. Podstawą tej polityki wartości jest utrzymywanie znakomitych kontaktów z klientami, z którymi firma nawiązała już współpracę, oraz efektywne pozyskiwanie nowych. Punkt ten jest możliwy do zrealizowania poprzez stałe rozwijanie procedur obsługi klienta we wszystkich obszarach działalności organizacji, aby jak najlepiej określić potrzeby odbiorcy i dopasować swoją ofertę produktów i usług do jego wymagań. Budowa reputacji firmy to proces długotrwały i niezwykle delikatny. Stąd starania firmy ROSTI, aby rozwój organizacji odbywał się w atmosferze harmonii między jej najważniejszymi składnikami: firma ROSTI jest bezpiecznym i komfortowym miejscem pracy, zwracającym uwagę na potrzeby swoich pracowników, aby zapewnić im satysfakcję z wykonywanych obowiązków, stymulować ich rozwój zawodowy i rozwijać kluczowe na poszczególnych stanowiskach kompetencje. Jednocześnie firma ROSTI przykłada dużą wagę do kwestii rozwoju regionu, w którym znajduje się polska siedziba firmy. Nacisk na poprawę sytuacji materialnej Podlasia musi iść w parze z przestrzeganiem surowych norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego, oraz pomocą w realizacji najważniejszych dla społeczności lokalnej inicjatyw. Ta równowaga powoduje, że poszerzaniu obszaru oferowanych produktów i usług firmy ROSTI towarzyszy stały rozwój regionu, na czym korzystają wszystkie zainteresowane strony. Firma ROSTI wie, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego menedżerowie firmy stale analizują najnowsze trendy w zakresie zarządzania, ulepszają i rozwijają procedury i normy obowiązujące w organizacji, aby zwiększać efektywność produkcji i zadowolenie pracowników, albowiem usatysfakcjonowany pracownik jest gwarancją sukcesu całego przedsiębiorstwa. W firmie ROSTI obowiązuje ścisła dyscyplina finansowa. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do kwestii budżetu, firma notuje stały wzrost przychodu. Niezwykle trudnym okresem dla globalnej gospodarki był czas szczytu kryzysu finansowego, jednak kryzys, choć dotknął firmę ROSTI, obszedł się z nią bardzo łagodnie – zanotowano niewielki spadek zamówień w firmie, co nie wpłynęło jednak znacząco na plany strategiczne spółki. Szybkie i zdecydowane wdrożenie przygotowanych wcześniej programów oszczędnościowych, realizacja zamówień przede wszystkim w euro, ze względu na silnie eksportowy charakter działalności firmy, oraz stale przestrzegana polityka zapobiegania marnotrawstwu – wszystkie te czynniki złagodziły objawy kryzysu, dzięki czemu firma uniknęła trudnych decyzji, jakimi, szczególnie w województwie podlaskim, byłyby zwolnienia pracowników, bądź czasowe wstrzymanie produkcji, jak to miało miejsce w innych potężnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na sukces firmy w zakresie finansowym oraz wizerunkowym wpłynęła również restrykcyjnie respektowana przez firmę ROSTI strategia terminowości dostaw. Wśród partnerów biznesowych przedsiębiorstwa znajdują się globalne korporacje i instytucje, dla których opóźnienia w dostawach oznaczałyby wielomilionowe straty, a dla firmy ROSTI nieodwracalne szkody, także wizerunkowe. Z tego względu ROSTI (Polska) Sp. z o.o. niezwykle starannie realizuje wszystkie wpływające do firmy zamówienia, zawsze pamiętając, że dobro klienta jest dla firmy wartością najwyższą. Wspomniana powyżej strategia przeciwdziałania marnotrawstwu zasługuje na kilka poświęconych jej zdań. Jest ona wyrazem całkowitej autonomii, jaką ROSTI (Polska) Sp. z o.o. cieszy się w ramach funkcjonowania pod skrzydłami Rosti Technical Plastics. Filozofia Lean Manufacturing, bo o niej właśnie mowa, jest programem zaimplementowanym przez ROSTI (Polska), aby zapewnić ograniczenie marnotrawstwa, czyli lepsze zarządzanie od surowców po produkt końcowy oraz płynny przepływ wartości produktu. Przedstawiciele firmy, wśród korzyści wypływających z wdrożenia tego programu, wymieniają wysoką jakość produktu, dostawy na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i redukcję zapasów magazynowych. Jak widać, filozofia Lean Manufacturing jest jednym z najważniejszych filarów sukcesu firmy ROSTI (Polska) Sp. z o.o. i, co można dodać z całą odpowiedzialnością, wzorem do naśladowania dla przedsiębiorstw niezależnie od ich położenia geograficznego i kultury organizacyjnej.

Technologie i innowacje
To, czym firma ROSTI (Polska) Sp. z o.o. szczyci się najbardziej w swej dziesięcioletniej historii, to przede wszystkim wielki potencjał pracowników zatrudnionych w organizacji, począwszy od kadry zarządzającej aż po pracowników w dziale produkcji. Oprócz pracowników, którzy są największym kapitałem firmy, ROSTI (Polska) Sp. z o.o. może się pochwalić jednym z największych parków maszyn i zakładów produkcyjnych w Europie. Możliwości rozwoju sektora tworzyw sztucznych w Polsce są bardzo duże, stąd konieczność odpowiedzialnego planowania inwestycji, szczególnie w zakresie rozwoju maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. Firma ROSTI (Polska) Sp. z o.o. jest w posiadaniu ponad 70 wtryskarek dostarczonych przez takie firmy jak Demag, Sandretto i Engel, 400 form wtryskowych, oraz licznych urządzeń peryferyjnych, robotów przemysłowych, dozowników koloru, podgrzewaczy gorących kanałów, tampodrukarek, koronatorów, termostatów do form, zgrzewarek ultradźwiękowych i indukcyjnych, a także systemów wspomagania wtrysku gazowego. To imponujące zestawienie urządzeń najwyższej jakości gwarantuje firmie ROSTI (Polska) Sp. z o.o. silną pozycję konkurencyjną i jest czynnikiem, dzięki któremu strategiczne plany ekspansji firmy rysują się bardzo się optymistycznie. ROSTI (Polska) to także nowoczesne linie montażowe, które są w stanie wyprodukować ponad 10 milionów gotowych wyrobów w ciągu roku. Automatyczna linia lakiernicza jest wyposażona w sześcioosobowe roboty ABB, wysokiej klasy osprzęt lakierniczy Anesti-Ivata oraz automatyczny system podawania farb. Obszar zdobienia metodą tampoprintu zapewnia uzyskanie wysokich walorów estetycznych produktów i powtarzalność produkcji. Wśród szeregu zaawansowanych maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji znajduje się także wiele innych, specjalistycznych przyrządów. Na wymienienie i odpowiednie podkreślenie ich przymiotów nie wystarczy miejsca, należy jednak zdawać sobie sprawę ze tego, iż potencjał przemysłowy firmy ROSTI stawia ją w szeregu najlepiej wyposażonych przedsiębiorstw sektora tworzyw sztucznych w Europie.

Certyfikaty i wyróżnienia
Stałe dążenia firmy ROSTI (Polska) Sp. z o.o. do polepszania jakości oferowanych produktów i satysfakcji klientów oraz pracowników znajdują swój wyraz w specjalistycznych certyfikatach przyznawanych firmie przez renomowane organizacje czuwające nad realizacją wysokich standardów procesów produkcji, oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy. Już od 2000 roku ROSTI (Polska) Sp. z o.o. jest posiadaczem certyfikatu ISO 9002. W 2003 roku otrzymała certyfikat ISO 9001: 2000, dwa lata temu certyfikat ISO/TS 16949, a w roku ubiegłym także EuroCertyfikat 2009 dla jakości produktu i usługi, oraz certyfikaty ISO 14001 i OHSAS 18001. Jak widać, liczba ta z roku na rok stale wzrasta, co bardzo dobrze świadczy o firmie, której ambicją jest stanie się główną platformą ekspansji Rosti Technical Plastics na terenie Europy Środkowej. Trafne inwestycje i zaangażowanie w podnoszeniu poprzeczki jakościowych standardów w różnych obszarach działalności firmy zostały odpowiednio docenione. Najpierw przez partnerów biznesowych, czego wyrazem był „Brązowy Medal Dostawcy” od firmy Philips już w 2002 roku. W 2004 roku był to już „Medal Srebrny”, a zatem kwestią czasu jest znalezienie się firmy ROSTI na najwyższym stopniu podium. Firma została także zauważona przez prestiżowe organizacje wyróżniające najlepsze, najbardziej dynamiczne i przejrzyście zarządzane firmy: w 2007 roku ROSTI (Polska) otrzymała nagrodę „Solidny Pracodawca Województwa Podlaskiego 2006”, nagrodę, którą otrzymała ponownie w roku 2009. Rok 2008 był szczególny dla firmy. Wtedy właśnie ROSTI została wyróżniona nagrodami „Gazele Biznesu 2007”, przyznawaną przez „Puls Biznesu”, oraz „Przejrzysta Firma 2008”, którą otrzymała od renomowanej wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Polska za znakomite zarządzanie spółką w wymiarze finansowym. Firma ROSTI (Polska) ma przed sobą świetlaną przyszłość. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble