magazine top

Instalacje fotowoltaiczne montowane na działkach lub budynkach jednorodzinnych nikogo już nie dziwią. Pomału stają się standardem, który umożliwia produkcję własnego prądu i obniżenie rachunków. Liczne programy i dofinansowania ułatwiają właścicielom takich domów montaż instalacji fotowoltaicznej. A co z budynkami wielorodzinnymi? Odpowiadamy!

Od dnia 1 lutego 2023 roku wprowadzono pojęcia “prosumenta lokatorskiego”. Zmiana ta oznacza, że również lokatorzy budynków mieszkalnych będą mogli wykorzystywać swoje mieszkanie do produkcji energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki. Co to oznacza w praktyce i jakie dofinansowanie zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego? Sprawdź!

Grant OZE, czyli dopłaty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Wprowadzony “prosument lokatorski” umożliwia zarządcom budynków wielolokalowych montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, czy nawet balkonie mieszkania. Co więcej, inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych wspiera rząd. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski na grant OZE, czyli dofinansowanie do montażu fotowoltaiki, pomp ciepła czy innych źródeł zielonej energii dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Grant OZE umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 50% wartości instalacji. Oprócz tego grant pokryje również modernizację istniejącej już instalacji odnawialnego źródła energii, jeśli w jej wyniku moc instalacji wzrośnie przynajmniej o 25%. Dofinansowaniem nie będą objęte działania, na które pozyskano już inny rodzaj wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać grant OZE?

Wnioski o przyznanie grantu OZE dla wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych składane do Banku Gospodarstwa Krajowego powinny zawierać m.in. dokumentację projektową instalacji, a także dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora.

Warto jednak podkreślić, że z grantu OZE mogą korzystać nie tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ale także inni inwestorzy bez względu na status prawny – osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego czy towarzystwa budownictwa społecznego. Nie mogą jednak skorzystać z niego jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Kolejnym istotnym warunkiem jest także wytwarzanie przez odnawialne źródło energii na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie może także być rozpoczęte przed decyzją o przyznaniu grantu OZE ani wyrządzać poważnych szkód dla celów środowiskowych. Musi też spełniać kryteria horyzontalne.

Jeszcze inne warunki należy spełnić, aby zostać prosumentem lokatorskim. Jednak ich spełnienie może stanowić ogromną szansę dla danej spółdzielni lub budynku lokatorskim. Rozwój odnawialnych źródeł energii w budownictwie wielorodzinnym pozwoli jeszcze bardziej zadbać nie tylko o ekologię, ale także o portfele i oszczędności na rachunkach wszystkich mieszkańców lokali objętych grantem OZE.

fb button

grab my essay banner

logo jooble