magazine top

Wiele firm stoi dziś przed niespotykanym dotychczas wyzwaniem – jak zapewnić kontynuację działalności w czasie pandemii oraz finansowanie bieżących potrzeb i zobowiązań. W Santander Bank Polska, poza takimi rozwiązaniami jak zawieszenie spłat rat kapitałowych kredytów, przedsiębiorcy mogą skorzystać z gwarancji de minimis BGK, które teraz obejmują 80% kredytu i dla kredytów obrotowych mogą być udzielane nawet na 39 miesięcy.

Klienci Santander Bank Polska z sektora MŚP mogą korzystać z kredytów z gwarancją de minimis, w których BGK zabezpiecza spłatę zobowiązania. Obecnie, by ograniczyć negatywny wpływ pandemii na gospodarkę, Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył wartość zabezpieczenia do 80%, wydłużył okres gwarancji zabezpieczającej kredyty obrotowe z 27 do 39 miesięcy, a ponadto zrezygnował z pobierania prowizji od udzielonej gwarancji. Nowe rozwiązanie obowiązuje do 31 grudnia br.

Dla małych i średnich firm atutem kredytu z gwarancją de minimis jest brak konieczności obciążania majątku firmy, aby zabezpieczyć spłatę kredytu. Zabezpieczeniem gwarancji na rzecz BGK jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W Santander Bank Polska gwarancja de minimis może stanowić zabezpieczenie kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym – Biznes Ekspres lub Biznes Ekspres EBI i inwestycyjnego w złotych. Gwarancje przyznawane są przez BGK na 39-miesięcy dla kredytów na działalność bieżącą lub do 99 miesięcy, gdy stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.

Ponadto w lutym br. Santander Bank Polska otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego nagrodę za najwyższą sprzedaż kredytu z gwarancją Biznesmax, stosowaną na zabezpieczenie firm realizujących bardziej innowacyjne przedsięwzięcia lub mające charakter proekologiczny. Bank uzyskał ponad 45% udział w rynku sprzedaży tego kredytu. Gwarancja Biznesmax od początku programu jest darmowa, a dodatkową korzyścią z jej stosowania jest refundacja przez BGK zapłaconych przez kredytobiorcę odsetek za okres 3 lat, dopłata realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

fb button

grab my essay banner

logo jooble