magazine top

Obsługą suwnic, także tych wyposażonych w elektryczne wciągniki linowe, zajmować się mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Takimi kwalifikacjami dysponują operatorzy suwnic, a ich głównym zadaniem pozostaje obsługa bieżąca urządzeń suwnicowych. Warto wiedzieć jednak, o czym należy pamiętać, zajmując się obsługą suwnic. Wszystko po to, by ta była możliwie jak najbardziej bezpieczna. Czego należy dopilnować, by tak właśnie się stało? Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Odpowiednie kwalifikacje to podstawa

Aby można było mówić o bezpiecznej obsłudze suwnic z wciągnikiem łańcuchowym lub suwnic z wciągarkami, należy dołożyć wszelkich starań, by osoby je obsługujące, były odpowiednio przeszkolone. W charakterze operatora suwnicy najlepiej sprawdzą się osoby z wykształceniem zawodowym oraz ci, którzy przejdą specjalne szkolenie i posiadają świadectwo kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. Warto dodać, że istnieją dwie kategorie uprawnień operatorów suwnic dotyczące suwnic sterowanych z kabiny (I S) oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, sterowanych z poziomu roboczego (II S).

Będąc przy temacie operatorów suwnic dobrze też wskazać, które z obowiązków przez nich wykonywanych zaliczane będą do najważniejszych. Będzie to przede wszystkim precyzyjna obsługa urządzenia chwytającego (w praktyce jest nim najczęściej hak) oraz sprzętu dodatkowego, wykorzystywanego do zamocowania ładunku do haka (mowa o wszelkiego rodzaju trawersach czy zawiesiach). Dodatkowo do zadań operatora suwnic należeć będzie również kontrolowanie stanu technicznego suwnicy oraz jej osprzętu.

Co warto sprawdzić przed rozpoczęciem pracy z suwnicą?

Kiedy można korzystać z suwnicy stanowiskowej? Okazuje się, że tylko wówczas, gdy ta posiada aktualne pozwolenie na eksploatację wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. Do tego operator suwnicy może użytkować ją tylko zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz z uwzględnieniem instrukcji stanowiskowej BHP. Do tego warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem pracy z suwnicą, operator powinien wykonać kilka niezbędnych czynności kontrolnych. Jakich? Mowa m.in. o konieczności zapoznania się z wpisami w książce eksploatacji urządzenia, obowiązku skontrolowania otoczenia suwnicy – tu najważniejsze jest to, by w jej pobliżu nie znajdowały się ładunki ani osoby zagrażające bezpieczeństwu pracy. Ponadto operator powinien sprawdzić ładunki do transportu wraz z ich wagą, ma obowiązek także uzgodnić znaki i sygnały z hakowym sygnalistą, jak również wyznaczyć przestrzeń do bezpiecznego składowania ładunków. Do tego odpowiada także za Obsługę Techniczną Codzienną (OTC), czyli wykonanie wzrokowej kontroli sprawności suwnicy oraz sprawdzenie mechanizmów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia powinien również wykonać jazdę próbną suwnicy. Ponadto ma też obowiązek wprowadzenia odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji urządzenia. Dopiero po wykonaniu wszystkich właśnie wymienionych czynności, suwnica jest gotowa do pracy. W momencie jej uruchomienia osobą odpowiedzialną za jej działanie pozostaje właśnie operator suwnicy. Ten powinien pamiętać bezwzględnie o tym, że podczas pracy z wykorzystaniem suwnicy, ma obowiązek przestrzegania zasad BHP oraz wszelkich warunków obowiązujących w danym zakładzie pracy. Jeśli więc w danej firmie pracodawca określił, że pracę z suwnicą operator powinien wykonywać w hełmie ochronnym – tak właśnie powinien on robić.

miejsce na foto1

Koniec pracy z suwnicą – co warto skontrolować?

Wiadomo już, o czym powinien pamiętać operator suwnicy przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Teraz zaś warto wskazać na czynności, które powinien wykonać po skończonej pracy z wykorzystaniem suwnicy. Z pewnością ma obowiązek sprawdzić, czy na urządzeniu ładunkowym nie pozostał podwieszony żaden ładunek. Do tego musi unieść urządzenie ładunkowe na bezpieczną wysokość – ta wynosi około 2,5 m oraz odstawić je do miejsca stałego postoju. Musi pamiętać też o konieczności wciśnięcia przycisku zatrzymania awaryjnego, wyłączeniu wszelkich układów sterowania oraz zasilania. Do tego powinien pamiętać o zabezpieczeniu suwnicy oraz wzrokowym sprawdzeniu urządzenia. Czynnością końcową jest zaś dokonanie wpisu w książce eksploatacji, który jest jednocześnie informacją o zdaniu urządzenia.

Uszkodzenie suwnicy – co zrobić?

Gdy zaobserwuje się sytuację, w której suwnica wciągnikiem linowym miałaby być uszkodzona lub nie działałaby, jak należy, do obowiązków jej operatora należy bezzwłoczne przerwanie pracy urządzenia. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Dodatkowo na liście obowiązków jest również natychmiastowe powiadomienie o zaistniałej sytuacji przełożonego. W ten sposób, dopełniając wymienionych obowiązków, można zapewnić najlepsze warunki dla w pełni bezpiecznej obsługi suwnic. Fachowy przegląd suwnic wraz z kontrolą stanu wciągników elektrycznych, dokonywany regularnie, jest niezwykle ważny. Warto o tym pamiętać!

fb button

grab my essay banner

logo jooble