magazine top

Sant'Antonino, Szwajcaria. Ingo Steinkrüger (48), obecnie dyrektor generalny thyssenkrupp System Engineering, obejmie 1 maja 2021 r. funkcję dyrektora generalnego Grupy Interroll. Zastąpi na tym stanowisku Paula Zumbühla, który ogłosił w czerwcu zeszłego roku przejście na emeryturę i ma zostać mianowany przewodniczącym Rady Dyrektorów Interroll.

Ingo Steinkrüger wnosi ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz wiedzę techniczną z zakresu projektów i produktów automatyzacji, inżynierii i technologii produkcji. Ponadto, posiada rozległe globalne doświadczenie w zakresie sprzedaży i usług w wysoce konkurencyjnym przemyśle motoryzacyjnym. Uzyskał dyplom inżyniera z zakresu budowy maszyn (technologia produkcji) oraz inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Kolonii.

Ingo Steinkrüger rozpoczął karierę w Grupie thyssenkrupp w 2000 roku w oddziale Johann A. Krause Maschinenfabrik GmbH w Bremie, jako inżynier sprzedaży/projektu. Po przejściu przez kolejne stanowiska kierownicze w zarządzaniu projektami, rozwoju biznesu, działalności usługowej i globalnym zarządzaniu kluczowymi klientami, Ingo Steinkrüger przejął odpowiedzialność za globalną sprzedaż i usługi, jako wiceprezes. Ze względu na ciągłe sukcesy, w połowie 2016 roku Steinkrüger objął stanowisko dyrektora generalnego tej samej samodzielnej jednostki biznesowej thyssenkrupp System Engineering o sprzedaży wartości 1,1 miliarda euro (około 1,2 miliarda CHF w 2019 roku), zatrudniającej 4600 pracowników i posiadającej 15 lokalizacji na całym świecie.

"Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Ingo Steinkrügerem, którego strategiczne ukierunkowanie na przyszłe aspekty ważne dla Interroll, takie jak digitalizacja i platformy technologiczne, a także znaczne sukcesy odniesione w globalnej sprzedaży i biznesie usługowym, przekonały zarząd dyrektorów," powiedział Urs Tanner, prezes zarządu Interroll Holding AG. "Nominacja została poprzedzona starannym procesem selekcji i poszukiwania najlepszych kandydatów, zarówno w obrębie firmy, jak i na zewnątrz."

"Udało nam się przyciągnąć sprawdzonego i odnoszącego sukcesy lidera, który oprócz wyjątkowej wiedzy technicznej zapewnia silne ukierunkowanie na potrzeby klienta i właściwe wyczucie naszych wartości i kultury korporacyjnej," powiedział Paul Zumbühl, dyrektor generalny Interroll Worldwide Group. "Są to najlepsze predyspozycje dla dalszego rozwoju firmy i jej pracowników dzięki naszej długoterminowej strategii."

"Z niecierpliwością czekam na przejęcie zarządzania Grupą Interroll i wniesienie do tej firmy mojego doświadczenia," powiedział Ingo Steinkrüger, przyszły dyrektor generalny Interroll. "Moim celem jest kontynuowanie udanej działalności Paula Zumbühla i zapewnienie trwałego rozwoju firmy, wraz z jej pracownikami, poprzez zorientowanie na klienta i dalszy rozwój platformy technologicznej.”

Jak ogłoszono w czerwcu 2020 r., Paul Zumbühl ustąpi pod koniec kwietnia 2021, po ponad 21 latach ze stanowiska dyrektora generalnego. Rada Dyrektorów Interroll Holding Ltd. zaproponuje go akcjonariuszom jako przyszłego przewodniczącego Rady Dyrektorów na dorocznym walnym zgromadzeniu Interroll w dniu 7 maja 2021 r. Zarząd ogłosił również, że powoła go na czynnego przewodniczącego, jeśli jego wybór zostanie zatwierdzony. Równocześnie Urs Tanner, obecny przewodniczący Rady Dyrektorów Interroll, będzie kandydował na stanowisko Pierwszego Dyrektora Niezależnego, mającego wraz z Radą Dyrektorów zapewnić skuteczną kontrolę i nadzór w okresie przejściowym w zakresie ścisłego przestrzegania przyjętych wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego. Po dwóch latach, funkcja aktywnego przewodniczącego powróci do urzędu prezesa w 2023 roku. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble