magazine top

Pracowałeś w tym roku w Norwegii? Musisz zatem wiedzieć, że przysługuje Ci zwrot podatku z Norwegii. Państwo to jest bowiem jednym z tych krajów, w których rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe. Jak poprawnie je wykonać? Jakie dokumenty złożyć w urzędzie i jakie są terminy ich składania? Czy istnieje grupa osób zwolnionych z obowiązku rozliczenia się? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Oblicz bezpłatnie NOR

Norwegia — coroczny obowiązek rozliczenia podatku

Od każdej osoby, która decyduje się na rozpoczęcie pracy na terenie Norwegii, odprowadzany jest podatek dochodowy od wynagrodzenia. Potrąca się go — podobnie jak w naszym kraju — z pensji i przekazuje do urzędu skarbowego. Aby móc ubiegać się o odzyskanie podatku z Norwegii i tym samym rozliczyć się z urzędem skarbowym, należy w wyznaczonym terminie złożyć odpowiednie dokumenty i wnioski.

Norwegia zwrot podatku — rozliczać się samemu czy ze specjalistą

Ta procedura nie jest skomplikowana, jednak warto przejść przez nią z osobą doświadczoną w temacie zwrotu podatku z Norwegii. Od ponad 10 lat zajmuje się tym nowosądecka firma Podatkimeritum. Do odzyskiwania podatku z Norwegii korzysta ze zgodnego z aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Pracujący tam specjaliści zajmują się rozliczeniami podatkowymi z najwyższą dbałością o dobro klienta. Podatkimeritum zwraca uwagę na to, aby działania dotyczące zwrotu podatku z Norwegii przebiegały szybko, były w 100% bezpieczne i zrozumiałe dla klienta. Aby dowiedzieć się więcej na temat codziennego funkcjonowania firmy, skontaktuj się z jej przedstawicielami.

Rozliczanie podatku z Norwegii — czy jest obowiązkowe

Zastanawiasz się, czy obowiązuje Cię rozliczenie podatku z Norwegii, jeśli pracowałeś w tym państwie tylko przez kilka miesięcy? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Każda osoba, która została legalnie zatrudniona do pracy w tym kraju, ma obowiązek rozliczenia podatku. Od 2019 roku jednak pojawił się pewien wyjątek od tej reguły. Dotyczy on osób, które nie mają statusu rezydenta, to znaczy pracują w Norwegii dopiero pierwszy rok lub decydują się na pracę sezonową. Takie osoby nie mają obowiązku rozliczenia podatkowego, co wiąże się z tym, że nie przysługuje im zwrot podatku z Norwegii.

Zwrot podatku w Norwegii — ważne terminy do zapamiętania

W przypadku rozliczenia podatku z Norwegii bardzo istotne jest, aby całą procedurę wykonać w wyznaczonych terminach. O jakich datach należy pamiętać, ubiegając się o zwrot podatku z Norwegii?

 • 4 kwietnia — do tego dnia otrzymasz wstępne rozliczenie podatkowe od norweskiego urzędu.
 • 30 kwietnia — to ostatni dzień na składanie zeznań podatkowych.
 • 31 maja — po tym terminie nie będziesz miał możliwości rozliczenia podatku z Norwegii.
 • 20 czerwca — do tego dnia urząd skarbowy wypłaci Ci podatek, jeśli znajdujesz się w pierwszej turze.
 • 15 sierpnia — ostatni dzień wypłacania zwrotu podatku z Norwegii podatnikom z drugiej tury.
 • 23 października — trzecia i ostatnia tura wypłacania podatkowego zwrotu.

Rozliczenie podatku Norwegia — jakie dokumenty przygotować

Złożenie właściwych dokumentów jest koniecznie, aby móc rozliczyć się z urzędem skarbowym i tym samym ubiegać się o zwrot podatku z Norwegii. Wszystkie wnioski i dokumenty, jakie złożysz, są pisemnym potwierdzeniem Twojej pracy na terenie Norwegii. Można z nich wyczytać także łączne zestawienie Twojego wynagrodzenia na przestrzeni danego roku podatkowego. Jakie dokumenty należy dostarczyć, chcąc ubiegać się o nadpłatę podatkową (Norwegia)?

 • Formularz do zeznania podatkowego Selvangivelse — powinno się go otrzymać od urzędu na przełomie marca i kwietnia. W dokumencie tym znajdują się takie informacje, jak na przykład klasa podatkowa osoby pracującej w Norwegii, wysokość jej dochodu czy suma kwot potrąconych na poczet podatku dochodowego.
 • Zestawienie wynagrodzeń podatków Lønns- og trekkoppgave — ten dokument dostarcza pracodawca na przełomie stycznia i lutego. Potwierdza on legalne zatrudnienie w Norwegii, ale również opisuje wysokość rocznych dochodów z tytułu pracy.
 • Årsoppgave — znajdują się w nim informacje o stanie konta podatnika (na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego). Årsoppgave otrzymujemy od banku.
 • Roczny wykaz pobieranych zasiłków Årsoppgave fra NAV.
 • Karta podatkowa.

Zwrot podatku Norwegia — ulgi podatkowe

Przy ubieganiu się o zwrot podatku z Norwegii liczyć można na różnego rodzaju ulgi. Najpopularniejsze to status pendler oraz ulga 10%.

Status pendler przy zwrocie podatku w Norwegii

Mówiąc o statusie pendler w Norwegii, mamy na myśli tak zwany podatek od rozłąki. Dotyczy on odpisania wszystkich kosztów związanych z codziennym życiem w tym państwie. Mogą to być koszty dotyczące zakwaterowania, dojazdów do pracy, wyżywienia czy podróży między Polską a Norwegią.

Ulga 10% przy rozliczeniu podatku z Norwegii

Ulga 10% związana jest z osobami, które są zatrudnione do pracy w Norwegii nie dłużej niż dwa lata. To odliczenie od podatku polega na tym, że zmniejsza się kwotę podlegającą opodatkowaniu o tytułowe 10% z dochodów uzyskanych z tytułu pracy.

Powyżej opisane ulgi podatkowe w Norwegii są najpopularniejsze, ale nie jedyne. Inne bonifikaty dla norweskich podatników to chociażby ulgi związane z kosztem kształcenia, leczenia, dojazdów, opieki nad dziećmi czy odsetkami kredytów.

Podsumowanie

Zwrot podatku z Norwegii przysługuje praktycznie każdej osobie pracującej w tym państwie. Aby nie czekać długo na decyzję w sprawie zwrotu, która może wydłużyć się chociażby przez to, że złożymy w urzędzie błędnie wypełnione dokumenty, warto przy corocznym rozliczaniu podatku z Norwegii zaufać specjalistom. Znajdziesz ich na pewno w firmie Podatkimeritum. Z pracującymi tam doradcami podatkowymi Twój wniosek o zwrot podatku z Norwegii zostanie rozpatrzony bardzo szybko, a Ty w niedługim czasie będziesz mógł cieszyć się kwotą ze zwrotu podatku.

 

fb button

grab my essay banner

logo jooble