magazine top

Strefy w magazynie mają kluczowe znaczenie dla wydajności pracy, bo pozwalają odpowiednio uporządkować procesy logistyczne. Podział należy więc zaplanować już na etapie wynajmu magazynu. Najczęściej wyróżnia się 5 podstawowych stref magazynowych, lecz często mogą być potrzebne także dodatkowe przestrzenie.

Czym są strefy magazynowe i dlaczego podział magazynu na strefy jest tak ważny?

Strefy magazynu to wydzielone obszary, które przeznaczone są na potrzeby określonych czynności. Różnią się od siebie głównie charakterystyką zachodzących w nich procesów logistycznych i składowanych materiałów.

Strefy magazynowe powinny być ułożone i zaprojektowane tak, żeby maksymalnie usprawnić przepływy produktów i towarów w obrębie hali magazynowej. Zapewniają też między innymi optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz większe bezpieczeństwo i komfort pracowników.

Jakie są najważniejsze strefy magazynu?

Podział magazynu na strefy może się różnić ze względu na potrzeby firmy. Zwykle jednak obejmuje co najmniej 5 stref w magazynie.

  1. Strefa załadunku i rozładunku

Jest położona najbliżej ramp przeładunkowych, pod które podjeżdżają ciężarówki. Nie ma regałów magazynowych, bo to tu wyładowuje się towary od dostawców i załadowuje produkty dla klientów. Strefa załadunku i rozładunku ma strategiczne znaczenie dla uniknięcia wąskich gardeł. Czasami, zwłaszcza przy wysokim wskaźniku przepływów, strefa magazynowa przy rampach może być rozdzielona na obszary załadunku i rozładunku.

  1. Strefa przyjęć

W obszarze tym następuje rejestracja przyjmowanych artykułów, a także kontrola zamówień i ich sortowanie. Strefa przyjęć w magazynie nazywana jest też polem odkładczym i również pozbawiona jest regałów. Powinna być położona blisko strefy rozładunku, ale jednocześnie odseparowana od reszty magazynu. Istotną rolę w tej strefie magazynu odgrywa automatyzacja.

  1. Strefa składowania

Serce magazynu – najważniejsze miejsce przeznaczone do przechowywania towarów i produktów. Najczęściej strefa składowania wyposażona jest w różnego rodzaju regały lub inne systemy magazynowania. Kluczowe w tej strefie magazynowej są też szybki dostęp do ładunków oraz systemy kodowania i etykietowania, które pozwalają łatwo je identyfikować.

  1. Strefa kompletacji

Strefa magazynowa, w której order pickerzy (pracownicy magazynu zajmujący się kompletowaniem zamówienia) pobierają produkty i przygotowują zamówienia dla odbiorców. Organizację pracy w tym obszarze usprawniają takie systemy jak kompletacja głosowa, terminale radiowe i pick-by-light (wykorzystujący moduły z wyświetlaczem). Inne rozwiązanie to zastosowanie metody towar do człowieka, w której towar dostarczany jest na stanowisko kompletacji z wykorzystaniem systemów automatycznych. Jeśli skala kompletacji jest mniejsza, strefa ta może być zintegrowana ze strefą składowania.

  1. Strefa wysyłek

Nazywana też strefą wydań, jest miejscem, gdzie pakuje się i wydaje do transportu skompletowane już zamówienia. Niekiedy może być zintegrowana ze strefą załadunku. W większych magazynach o wyższym wskaźniku przepływów wydzielenie osobnej strefy wysyłek z reguły przełoży się na większą wydajność pracy. Powinna być ona położona niedaleko dwóch innych stref w magazynie (rozładunku i kompletacji).

Przykłady innych stref magazynowych

W zależności od potrzeb, często warto też wydzielić dodatkowe strefy w magazynie. Na przykład w e-commerce trudno wyobrazić sobie pracę bez strefy zwrotów (w branży fashion odsetek zwrotów to nawet 50-70%). Z kolei w branży rolno-spożywczej i farmaceutycznej typowa jest strefa kwarantanny magazynowej. Często potrzebne będą również takie strefy magazynowe jak:

  • strefa buforowa (tymczasowego składowania towarów na potrzeby następnych procesów);
  • strefa utrzymania ruchu (konserwacji infrastruktury magazynowej i ładowania akumulatorów);
  • strefa usługowa i socjalna (powierzchnie biurowe i obsługi klienta, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przestrzenie przeznaczone dla pracowników).

Nowoczesny magazyn do wynajęcia ułatwi wydzielenie stref w magazynie

Potrzeby i wymagania związane z przestrzenią magazynową, w tym podziałem magazynu na strefy, warto określić możliwie precyzyjnie już na etapie poszukiwania magazynu na wynajem. Zdecydowana większość najemców wybiera lokalizacje w obrębie tak zwanej wielkiej szóstki rynków magazynowych, z których największym jest Warszawa i okolice.

Jak wynika z raportu „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce I-IV kw. 2023” firmy Newmark Polska, w 2023 roku w Warszawie oddano do użytku 702 500 mkw., co stanowi aż 18,9% całkowitej powierzchni magazynowej wybudowanej w minionym roku. Nowe magazyny do wynajęcia w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem najemców. Popyt na nowoczesne magazyny w Warszawie w ubiegłym roku wyniósł ponad 1,4 mln mkw. (strefa I i II). Newmark Polska oferuje kompleksowe wsparcie najemców w procesie wynajmu magazynu. Stworzona przez Newmark Polska wyszukiwarka zapewnia zaś dostęp do największej bazy magazynów do wynajęcia w Warszawie i w całym kraju.

Artykuł sponsorowany.

fb button

grab my essay banner

logo jooble