magazine top

W dniach 4-5 października 2021 r. w Lublinie odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych - Jacka Sasina, Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, Ministra Klimatu– Michała Kurtykę, Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlenę Maląg, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorza Pudy, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  – Tomasza Ławniczaka, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju – Krzysztofa Tchórzewskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Tomasza Chróstnego, Prezes Urzędu Patentowego RP – Edytę Demby-Siwek, Generalnego Inspektora Transportu Drogowego – Alvina Gajadhura, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacego Górę, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Piotra Samsona, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pawła Solocha, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 18 Dywizję Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka, Wojewodę Lubuskiego – Władysława Dajczaka, Wojewodę Pomorskiego –Dariusza Drelicha, Wojewodę Dolnośląskiego –Jarosława Obremskiego, Wojewodę Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka, Prezydent Miasta Gdańsk – Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydenta Miasta Olsztyn – Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta Zielonej Góry – Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka, Prezydenta Miasta Siedlce – Andrzeja Sitnika, Prezydenta Miasta Gdynia – Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Białystok – Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Zamościa – Andrzeja Wnuka, Prezydent Miasta Łódź – Hannę Zdanowską, Agencję Rynku Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV, Stowarzyszenie Energii Elektrycznej, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Związek Cyfrowa Polska. 

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na trzy części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, Sesję I (poświęconą tematom przyszłości gospodarki po kryzysie, rozwoju, inwestycji i innowacji oraz energetyki,) oraz Sesję II (poświęconą tematom infrastruktury, transportowi, OZE, Offshore oraz samorządów lokalnych). W pierwszym dniu debat OSG 2021 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu odczytane zostały listy do uczestników Szczytu od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pani Marszałek zwróciła uwagę na kluczową rolę firm i przedsiębiorców oraz ich dialogu z przedstawicielami administracji państwowej w procesie budowania kraju silnego i stabilnego gospodarczo. Z kolei Premier Morawiecki zwrócił uwagę, w jak szczególnym momencie znajduje się obecnie Polska, przez pandemię COVID-19. Walka z niespotykaną od czasów II wojny światowej recesją i powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju to kluczowe wyzwanie, przed jakim stoją zarówno władze państwowe, jak i przedsiębiorcy.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Debata podzielona została na dwie części – w pierwszej wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów; Olga Ewa Semeniuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz - Członek Rady Polityki Pieniężnej; Radosław Brzózka - Pełnomocnik ds. Strategii Edukacji , Ministerstwo Edukacji i Nauki; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; Mariusz Jedynak - Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW. W drugiej części zaś udział wzięli: Paweł Cioch - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Ewa Jankowska - Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Martyniuk - Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Jan Szewczak - Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów. Moderatorem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP. Początek sesji poświęcony został ogólnemu zarysowaniu sytuacji Polski na tle UE i świata, co stanowiło wstęp do nakreślenia kierunków i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz stanowiło wstęp do omówienia Polskiego Ładu. Następnie odniesiono się do kwestii obecnej roli Państwa, jako kreatora i gwaranta rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Następnie odniesiono się do kwestii strategii bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki oraz nowej perspektywy budżetowej UE. Zastanawiano się także, przed jakimi wyzwaniami stoi nowoczesna edukacja w Polsce, zwłaszcza w dobie pandemii. Uczestnicy podkreślali także konieczność wspierania rozwoju polskich technologii oraz rozbudowę potencjału badawczo-rozwojowego. Na koniec prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytanie o wykorzystywanie swojego potencjału innowacyjnego przez Polskę w budowaniu silniejszej gospodarki. Wszyscy uczestnicy debaty podkreślili, że jedynym sposobem na sprawną i efektywną zieloną transformację jest edukacja i promocja takich postaw w każdej grupie wiekowej.

FHD 4B4F6716x

W ramach Sesji Plenarnej odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020” zostali:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Przemysław Daca - Prezes Zarządu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Daniel Obajtek - Prezes Zarządu, PKN ORLEN S.A.

Tomasz Hinc - Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. 

Nagrodę „Bursztynowe Serce” otrzymała Fundacja PGE.

 

Sesja I składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy”, „Rozwój, inwestycje, innowacje” oraz „Energetyka”.

Panel Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy poprowadzony został przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl, zaś w dyskusji wzięli udział: Jarosław Kwasek - Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Andrzej Łysakowski - Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.; Paweł Przychodzeń - Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej, Lasy Państwowe; Daniel Węgrzynek - Zastępca Dyrektora w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz Zdzikot - Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A. Na początku zaproszeni goście omówili Krajowy Plan Odbudowy w kontekście priorytetów dla gospodarki w okresie pandemii, w tym kontekście starano się dokonać bilansu trudnego roku i wskazać obszary gospodarki odporne na kryzys. Następnie zastanawiano się nad rolą Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych. Dużo uwagi poświęcono tematom innowacyjności, w szczególności jej sposobu rozumienia - jako ewolucji lub rewolucji. Wiązało się to z tematem kapitału na badania i rozwój i środków na innowacje w nowej perspektywie unijnej. Uczestnicy panelu zastanawiali się również nad problematyką dynamiki otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwa projektów inwestycyjnych, jak i również transformacji sektorów które najbardziej ucierpiały na kryzysie

Panel Rozwój, inwestycje, innowacje moderowany był przez Marcina Roszkowskiego – Prezesa Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Mariusz Błasiak - Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych; Przemysław Daca - Prezes Zarządu, Wody Polskie; Jan Frania - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Grzegorz Kotte - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski - Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Roman Masek - Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Tomasz Prejs - Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP. Dyskusję otworzyła kwestia europejskiego zielonego ładu w strategiach polskiego przemysłu. Stanowiło to wstęp do omówienia kwestii kapitału na inwestycje i innowacje, a także rozważań nad wodorem jako paliwem przyszłości. W dalszej kolejności analizowano skuteczne scenariusze odchodzenia od węgla i kolejnych etapach działań na rzecz poprawy jakości środowiska po programie „Czyste powietrze”. Na koniec poruszono kwestię potencjału eksportowego Polski po pandemii i możliwościom rozwoju dzięki środkom z PFR.

Panel Energetyka, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Janusza Pietruszyńskiego - Redaktora Naczelnego Portalu CIRE.PL. W roli prelegentów wystąpili: Dariusz Blocher - Członek Rady Nadzorczej, Budimex S.A., Artur Cieślik - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji , PGNiG S.A.; Grzegorz Dolecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, PGE Dystrybucja S.A.; Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.; Mariusz Gajda - Dyrektor Zarządzający, Energa OZE; Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Paweł Ziemnicki - Dyrektor ds. Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Allies Incorporated Sp. z o.o. Wstępem do debaty było ogólne omówienie przez prelegentów Polityki Energetycznej Państwa 2040, w szczególności w kontekście aktualizacji strategii grup energetycznych. Dzięki temu możliwe stało się omówienie tematu energii jądrowej dla Polski w 2030 r. oraz sposobów na pozbycie się balastu węglowego. W następnej części analizowano konieczność osiągnięcia balansu między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Zwrócono także uwagę na innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich możliwy wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki. Wśród takich rozwiązań znalazły się m.in. technologie satelitarne monitorujące emisję metanu. Na koniec omówiono zagadnienia dotyczące gazu jako alternatywnego surowca dla dużej energetyki oraz przyszłości dzisiejszych liderów rynku naftowego, przy czym z uwagi na rosnące w sposób niekontrolowany ceny gazu kwestia transformacji energetycznej i odejścia od węgla była przedmiotem burzliwej dyskusji. Z uwagi na rosnące także ceny węgla kwestie cen energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych były jednym z głównych tematów dyskusji.

FHD 4B4F6642x

 

Sesja II składała się z dwóch paneli dyskusyjnych pt. „Infrastruktura i transport”, „Offshore, OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki rozwoju” oraz „Samorząd lokalny”. 

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie wzięli udział: Krzysztof Burda - Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Barbara Dzieciuchowicz - Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; Paweł Engel - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Dominik Landa - Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Malec - Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Emilia Szkudlarz – Zastępca Dyrektora Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Początek debaty zdominowany został przez temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jako wartościowego rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju. Podjęto także dyskusję na temat zielonego transportu i kluczowych projektów kolejowych i drogowych z punktu widzenia gospodarki. Nie bez znaczenia pozostała także kwestia infrastruktury dla elektromobilności, zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę i tempo rozwoju. Następnie uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przestrzeń na rozwój infrastruktury XXI w. w Polsce Wschodniej. Stanowiło to wstęp do szerszych rozważań nad strategią transportową dla Polski po pandemii. Dużo uwagi poświęcono tematowi optymalizacji i synergii pomiędzy różnymi formami transportu w nadchodzących latach.

Panel Offshore, OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki rozwoju był moderowany przez Mariusza Marszałkowskiego - Dziennikarza BiznesAlert.pl zaś w dyskusji wzięli udział: prof. US dr hab. Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Jarosław Głowacki - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Henryk Kaliś - Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Arkadiusz Musielewicz – Partner/ZPAS, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Jacek Szymczak - Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Świecki - Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.; Robert Zasina - Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.; dr Przemysław Zaleski - Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci na początku odnieśli się do kwestii projektu ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej i głównych obszarów regulacji także w kontekście Fitfor55. Zastanawiano się również nad potencjałem energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, jak i również energii jądrowej. Następnie uczestnicy dyskusji poruszyli temat nowych regulacji w obszarze energetyki prosumenckiej oraz programów NFOŚiGW dla sektora odbiorców indywidualnych. Druga część dyskusji dotyczyła rynku ciepła bez węgla, zgłasza wyzwań, jakie pojawiają się w związku z tym przed wszystkimi graczami na rynku. Odniesiono się także do możliwości magazynowania energii w szczególności jeżeli chodzi o wszystkich uczestników rynku OZE. Na koniec poruszono zagadnienia związane z rozwojem e-mobility oraz rozbudowy i modernizacji sieci w kontekście rozwoju OZE.

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Mariusz Banach - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania; Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm; Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza, Gmina Międzychód; Jarosław Głowacki - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Robert Mania - Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Barbara Pawlak - Dyrektor Delegatury w Lublinie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Piotr Ratajkiewicz - Dyrektor ds. Rozwoju, Studio DL. W pierwszej kolejności zaproszeni goście odnieśli się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. Starano się przy tym nakreślić sposoby utrzymania tempa inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Następnie podjęto temat smogu jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż się spodziewano. W tym kontekście prelegenci odnieśli się również do reformy śmieciowej. Kolejna część panelu poświęcona była  współpracy biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był Funduszowi Dróg Samorządowych i polityce klimatycznej UE w kontekście działań na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja.

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi Głównemu: Enea S.A., Partnerowi Merytorycznemu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom: Bankowi Ochrony Środowiska S.A., firmie BELSE Sp. z o.o., Energa Grupie Orlen, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Grupie LOTOS S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Lubelskiemu Węglowi BOGDANKA S.A., Poczcie Polskiej S.A., Polregio Sp. z o.o., PGNiG S.A., PGNiG Termika S.A., Stadler Polska Sp. z o.o., ZPAS S.A., Województwu Lubelskiemu, Partnerowi Społecznemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Dziękujemy także za współpracę 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, Urzędowi Miasta Lublin,  MEDISEPT Sp. z o.o., Filharmonii Lubelskiej.

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Magazyn Autostrady, Magazyn Bezpieczeństwo Publiczne, Portal Biznesalert.pl, Portal Businesspl.com, Business Magazine, Portal CEO.com.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Dziennik Gazeta Prawna, Czasopismo Drogi Publiczne, Portal eGospodarka.pl, Magazyn Ekologia i Rynek, Portal Ekorynek.com, Portale grupy Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.pl, Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, Magazyn Energetyka Wodna, Magazyn Eurologistics, Forum Samorządowe, ISB News, Portal kierunekenergetyka.pl, Czasopismo Kruszywa, Portal Log24.pl, Portal Logistyka.net.pl, Magazyn Świat Elit, Portal mBrokers.pl, Portal Multimodalny.pl, Czasopismo Nowa Energia, Portal Nuclear.pl, Magazyn Perspektywy, Magazyn OZEON, Czasopismo Przetargi Publiczne, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Portal Smart-Grids.pl, Portal TerazSrodowisko.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Czasopismo Mosty, Portal WysokieNapiecie.pl.

fb button

grab my essay banner

logo jooble