magazine top

W działalności każdego przedsiębiorstwa zdarzają się momenty, w których pojawia się potrzeba skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne: czasem jest to trudna sytuacja finansowa firmy związana ze zmianami na rynku, czasem konieczność poczynienia inwestycji, a czasami sytuacje losowe, takie jak klęski żywiołowe czy pandemia.

Stwierdzenie, że zaistniała konieczność sięgnięcia po zewnętrzne finansowanie to zaledwie pierwszy, niewielki krok na drodze do zaspokojenia aktualnych potrzeb firmy. Kolejnym jest wybór najkorzystniejszej formy finansowania – i to właśnie ta decyzja jest najistotniejsza w omawianym procesie. Często przedsiębiorcy rozważają zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, zapominając jednak o alternatywie, jaką jest faktoring online. Na czym polega ta forma finansowania i dlaczego w wielu sytuacjach jest najlepszym dostępnym wyjściem? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Dobry zwyczaj? Nie pożyczaj… tylko odzyskaj swoje pieniądze!

Nie każda forma finansowania zewnętrznego firmy wiąże się z koniecznością zwiększania zadłużenia przedsiębiorstwa. Faktoring w dużym skrócie polega nie na pożyczeniu nie swoich pieniędzy, a na odzyskaniu środków, które należą się firmie (z tytułu wystawionych faktur sprzedaży) w krótszym terminie.

Jak działa faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, w której przedsiębiorca (zwany w tej sytuacji również faktorantem) sprzedaje firmie faktoringowej (faktorowi) faktury sprzedaży, które wystawił wcześniej swoim kontrahentom, a na spłatę których wciąż czeka. Faktor przejmuje należność i natychmiast oddaje należną kwotę zgłaszającemu się do niego faktorantowi. Kwota ta jest oczywiście pomniejszona o prowizję.

Co dzieje się dalej? Przedsiębiorca, który odzyskał pieniądze, może wykorzystać środki, by zaspokoić potrzeby firmy, zaś jego kontrahent zwraca należność firmie faktoringowej, która wykupiła fakturę. Ona też zajmie się ewentualną windykacją, gdyby odbiorca miał problem ze spłatą należności.

O czym należy pamiętać, zanim sprzedamy fakturę faktorowi?

Faktoring online w PragmaGO to prosty i przejrzysty proces. Jakie są jego najważniejsze cechy?

Faktoring jest możliwy tylko, gdy faktura, którą chcemy sprzedać, jest wymagalna. Oznacza to, że do upływu terminu płatności musi pozostać więcej niż 7 dni.

  • Cały proces ubiegania się o faktoring online w PragmaGO trwa zwykle nie dłużej niż 24 godziny.
  • Jak sama nazwa wskazuje, faktoring online można w całości załatwić przez internet, bez wychodzenia z domu! Nie wymaga też żadnych papierowych formularzy, a weryfikacja odbywa się poprzez przelew na kwotę 1 zł.
  • Istnieją różne rodzaje faktoringu oraz szereg usług dodatkowych, z których możesz skorzystać, jeżeli masz taką potrzebę. Wśród nich ubezpieczenie należności (w całości lub do pewnej kwoty), faktoring niejawny czy możliwość sfinansowania zakupów w formie rat lub odroczonej płatności.

Więcej na temat faktoringu online dowiesz się, odwiedzając stronę internetową PragmaGO. Poznaj faktoring i skorzystaj z najbezpieczniejszej formy finansowania dla Twojej firmy! 

https://pragmago.pl/ 

fb button

grab my essay banner

logo jooble