magazine top

Normy IPC opracowano jako szereg standardów technicznych w celu ujednolicenia procesów produkcyjnych i zapewnienia możliwie najwyższej jakości zespołów elektronicznych wytwarzanych przez korzystających z tych standardów producentów elektroniki na całym świecie. Co niezwykle ważne, normy IPC mają charakter uniwersalny, dlatego są powszechnie uważane za wiarygodne źródło wiedzy technicznej dla podmiotów prowadzących działalność w branży elektronicznej - szczególnie dla firm o profilu produkcyjnym. Standardy i normy IPC są regularnie aktualizowane oraz doskonalone, dzięki czemu zawsze są dostosowane do aktualnych wymogów rynku i ułatwiają osiąganie przewagi konkurencyjnej stosującym je producentom zespołów elektronicznych.

Standard IPC J-STD-001 - gdzie jest wykorzystywany?

Norma IPC J-STD-001 stanowi standard wyznaczający wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych, z ukierunkowaniem na możliwie jak najdokładniejszą kontrolę każdego etapu procesu lutowania. Dzięki wdrożeniu zaleceń zawartych w normie IPC J-STD-001 możliwa jest znacząca poprawa jakości połączeń lutowanych niezależnie od rodzaju lutowania (lutowanie ręczne, lutowanie na fali, lutowanie rozpływowe) i wykorzystanego spoiwa (ołowiowe oraz bezołowiowe).

Warto podkreślić, że najnowsza rewizja standardu IPC J-STD-001 zawiera także szereg wytycznych co do wykorzystania promieniowania rentgenowskiego (X-ray) do weryfikacji jakości i warunków wykonywania połączeń lutowniczych w montażu przewlekanym (THT).

Szkolenia IPC J-STD-001 - dla kogo?

Szkolenia z zakresu normy IPC J-STD-001 są organizowane z myślą o personelu odpowiedzialnym za procesy produkcyjne, w tym za montaż i kontrolę jakości płytek drukowanych wykonanych w technologii PTH i SMT. W praktyce oznacza to przede wszystkim techników utrzymania ruchu, inżynierów procesu montażu, managerów jakości, techników montażu oraz innych pracowników odpowiedzialnych za finalną jakość oraz niezawodność wytwarzanych zespołów elektronicznych.

20190205 14083722

Sprawdź ofertę szkoleń IPC J-STD-001 pod adresem: https://pbtraining.com.pl/pl/szkolenia/szkolenia-ipc/ipc-j-std

Norma IPC J-STD-001 - korzyści ze szkolenia

Zasadniczą korzyścią dla producentów elektroniki wdrażających zalecenia normy IPC J-STD-001 jest zauważalna poprawa jakości wytwarzanych zespołów elektronicznych oraz efektywności pracy. Wiedza zdobyta przez pracowników w trakcie szkolenia IPC J-STD-001 pozwala wizualnie weryfikować jakość danego połączenia lutowniczego, uczestnicy uczą się również zasad przeprowadzania inspekcji zespołów elektronicznych, a także dozwolonych i zabronionych technik, materiałów, narzędzi oraz rozwiązań.

Wysoka jakość produktów to dla każdego producenta elektroniki możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie, wyższy udział w lokalnym rynku. Zdobycie przez uczestniczących w szkoleniu IPC pracowników aktualnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy na temat standardów oraz metod montażu obwodów drukowanych pozwala również skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych.

PB Training - zdobądź certyfikat IPC J-STD-001 u Autoryzowanego Partnera IPC

Certyfikat IPC J-STD-001 można zdobyć uczestnicząc w dedykowanym szkoleniu i uzyskując pozytywny wynik końcowego testu egzaminacyjnego. Certyfikaty są przyznawane na okres 2 lat, a przed upływem tego terminu konieczna jest recertyfikacja w celu zachowania ciągłości uprawnień. Musi się ona odbyć nie później, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu.

Szkolenia IPC w zakresie normy J-STD-001 prowadzone są w Polsce m.in. w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC należącym do PB Technik. Jest to najlepiej wyposażony obiekt tego typu w kraju, a specjaliści odpowiedzialni za szkolenia IPC J-STD-001 to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i doskonałym przygotowaniem dydaktycznym oraz merytorycznym. Wszystkie szkolenia z oferty PB Training opierają się na najnowszych rewizjach poszczególnych standardów IPC, dzięki czemu uczestnicy mają pewność zdobywania aktualnej wiedzy.

Więcej informacji dotyczących szkolenia IPC J-STD-001, innych szkoleń z zakresu norm IPC można znaleźć na stronie internetowej PB Training pod adresem https://pbtraining.com.pl/

fb button

grab my essay banner

logo jooble