magazine top

Praca wielu nowoczesnych firm opiera się o realizację projektów. Natomiast od prawidłowego zarządzania nimi zależy efektywność całej organizacji, a więc również zysk. Ponadto właściwe podejście ułatwia realizacje celów strategicznych i buduje kulturę organizacyjną firmy. Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Którą warto się zainteresować? Jakie metodyki zarządzania projektami powinien znać każdy project manager?

PRINCE2

PRINCE2 to uniwersalna metodyka zarządzania projektami oparta na produktach – odpowiednia do prowadzenia projektów o dowolnych rozmiarach i dowolnego rodzaju. Projekty realizowane według PRINCE2 charakteryzują się:

  • określonym czasem trwania,
  • zdefiniowanymi i mierzalnymi produktami,
  • działaniami niezbędnymi do budowy produktów biznesowych,
  • określonymi zasobami projektu.

Ponadto wyróżnia je wyraźna struktura organizacyjna zespołu ze ściśle określonymi obowiązkami dla każdej z ról w projekcie. Zarządzanie opiera się na etapach. To przejrzysta metodyka, która pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach i zapewnia sprawną współpracę. Jest jednak pracochłonna – szczególnie przy małych projektach – a ponadto wymaga sporządzania dokumentacji. Szczegółowe zasady prowadzenia projektów zgodnie z metodyką Prince2 poznać można w trakcie szkoleń i kursów dotyczących Prince2. Ich listę znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/prince2. Do wyboru mamy zarówno kursy online, jak i typowe szkolenia certyfikowane z Prince2 realizowane stacjonarnie w największych miastach w Polsce. Prym w tego typu szkoleniach wiedzie oczywiście Warszawa, ale dobre szkolenia z Prince znajdziemy też we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Katowicach.

Scrum

Scrum to popularna metodyka stworzona na potrzeby projektów związanych z oprogramowaniem. Zakłada ona iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania. Charakterystyczne dla niej jest oddawanie działającej wersji produktu po każdej iteracji (tzw. sprincie). Jest zgodna z manifestem Agile, a zatem zalicza się do metodyk zwinnych. Obecnie zdobywa coraz szersze uznanie i jest powszechnie stosowana przy projektach związanych z programowaniem. Wraz z popularnością metodyki Scrum rośnie popularność szkoleń ze Scruma (zobacz: https://eventis.pl/szkolenia/scrum), wśród których znajdziemy zarówno typowe szkolenia dla Scrum Masterów i Scrum Coachów, ale też ogólne szkolenia pozwalające zapoznać się z tą metodyką zarządzania projektami.

Do zalet pracy zgodnie z metodologią Scrum należy m.in. możliwość zmieniania i dostosowywania założeń czy wymagań projektu już podczas jego realizacji. Zaletami są również stałe udoskonalanie procesów, częste informacje zwrotne i minimum formalności. Do wad należy zaliczyć brak stałego budżetu i ryzyko rozrastania się projektu.

PMBoK

PMBoK to standard opracowany i opublikowany przez Project Management Institute w 1996 roku. Od tego standardu rozpoczęła się zawrotna kariera metodyk zarządzania projektami oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na Project Managerów, czyli wyspecjalizowanych kierowników projektów, których zadaniem jest zarządzanie projektem. PMBoK zdobył uznanie na całym świecie, a w Stanach Zjednoczonych jest traktowany jako norma zarządzania projektami. To bardzo rozbudowany zestaw dobrych praktyk do stosowania podczas realizacji projektów, który jest co pewien czas aktualizowany. Jego główną wadą jest silna koncentracja na roli kierownika projektu, przez co pominięte zostają niektóre kwestie związane z jego organizacją. Projekty zarządzane tą metodyką silnie polegają na roli kierownika projektu, co czasami może stanowić ryzyko dla przebiegu projektu. Musi on doskonale znać metodykę PMBoK, stąd wiele osób w tym zawodzie zaczyna pracę od przejścia szkoleń certyfikowanych PMI (https://eventis.pl/szkolenia/pmbok). Szkolenia te gwarantują nie tylko zapoznanie się z metodyką PMBoK, ale również praktyczną umiejętność zarządzania zgodnie z jej zasadami potwierdzoną koniecznością zdania profesjonalnego i niełatwego egzaminu.

Jak bliżej poznać poszczególne metodyki zarządzania projektami?? Najlepiej poprzez szkolenia! Wybór w tej dziedzinie jest ogromny – możemy wybierać zarówno spośród szkoleń stacjonarnych, jak i szkoleń online. Szeroko dostępne są również kursy e-learning z zarządzania projektami i poszczególnych metodyk. Listę szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online, a także kursów, konferencji i seminariów poświęconych zarządzaniu projektami znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami. Warto porównać oferty szkoleń oraz kursów od różnych organizatorów, zapoznać się z ich programem, informacjami o prelegentach prowadzących zajęcia oraz oczywiście z cenami. Zróżnicowanie szkoleń z zarządzania projektami jest tak duże, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

fb button

grab my essay banner

logo jooble