magazine top

We współczesnym świecie użytkuje się wiele narzędzi umożliwiających precyzyjne wykonywanie różnorodnych prac oraz wytwarzanie dóbr materialnych. Postęp technologiczny sprawił, iż narzędzia te są jeszcze bardziej precyzyjne niż do niedawna, a jednocześnie umożliwiają znaczne przyspieszenie realizacji procesów produkcyjnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują narzędzia tokarskie.

Definicja toczenia

Toczenie definiowane jest jako rodzaj obróbki wiórowej, stosowany do obrabiania powierzchni zewnętrznych, a także wewnętrznych przedmiotów przyjmujących kształty brył obrotowych czy też brył. Toczenie powierzchni zewnętrznych nazywa się wytaczaniem. Można powiedzieć także, iż toczenie jest rodzajem obróbki skrawaniem, którego celem jest usuwanie warstwy materiału obrabianego za pomocą narzędzia posiadającego określoną geometrię ostrza. W procesie toczenia przedmiot obrabiany odpowiedzialny jest za wykonywanie ruchu obrotowego, natomiast narzędzie (czyli nóż tokarski) wykonuje ruch płaski liniowy lub też krzywoliniowy. Toczenie stosuje się po to, by otrzymać powierzchnie walcowe, stożkowe jak również kuliste.

Rodzaje noży tokarskich

Klasyfikacja oraz nazewnictwo noży tokarskich (należących do kategorii: narzędzia tokarskie) są bardzo obszerne i różnorodne. Pierwszą metodą podziału noży ich podział ze względu na przeznaczenie. W tej kategorii wyróżnia się noże ogólnego przeznaczenia (wykorzystywane najpowszechniej w wielu procesach produkcyjnych, dedykowane wzdłużnemu toczeniu zewnętrznemu, toczeniu wewnętrznemu, przecinaniu oraz planowaniu); noże specjalnego przeznaczenia (takie jak między innymi noże do toczenia gwintów i ślimaków); noże specjalne (stosowane tylko w produkcji wieloseryjnej i masowej, których używa się do obróbki ściśle określonych pod względem kształtu powierzchni przedmiotów). Kolejną kategorią jest podział z uwagi na sposób kształtowania powierzchni i tutaj wyróżnia się noże punktowe (które kształtują powierzchnię przedmiotu poddawanego obróbce tylko jednym punktem – zazwyczaj wierzchołkiem; ruchy przedmiotu i narzędzia są wówczas skojarzone), noże kształtowe (kształtują przedmiot z zastosowaniem względnych ruchów przedmiotu obrabianego i  narzędzia, a także w wyniku odwzorowania krawędzi skrawającej).Trzecią kategorią jest podział ze względu na konstrukcję noży: jednolite, łączone w sposób trwały, składane. Następnie wyróżnia się podział z uwagi na położenie głównej krawędzi skrawającej lub linii środkowej noża: lewe, prawe, obustronne; wygięte w prawo i wygięte w lewo; odgięte do tyłu i odgięte do przodu; obsadzone w prawo lub obsadzone w lewo, a także obsadzone obustronnie.

Więcej informacji na stronie www.yg-1.pl

fb button

grab my essay banner

logo jooble