magazine top

Ręczne wózki paletowe, tzw. paleciaki, ułatwiają transportowanie rozmaitych ładunków na niewielkich dystansach. Dzięki wszechstronności są powszechnie wykorzystywane zarówno w sklepach, jak i fabrykach czy na halach magazynowych. Czy taki sprzęt podlega pod Urząd Dozoru Technicznego? Sprawdź!

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu UDT nadzoruje wszystkie urządzenia techniczne, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla użytkowników. Niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania takiego sprzętu jest związane z ryzykiem rozprężenia cieczy lub gazów będących pod ciśnieniem, wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy transportowaniu ładunków oraz uwolnienia substancji niebezpiecznych.

Do sprzętu stwarzającego ewentualne zagrożenie i podlegającego UDT zaliczają się 4 grupy urządzeń:

  • bezciśnieniowe,
  • ciśnieniowe,
  • do odzysku par paliwa,
  • transportu bliskiego.

W kontekście wózków paletowych kluczowe znaczenie ma ostatnia z wymienionych kategorii.

Czym są urządzenia transportu bliskiego?

Do tzw. urządzeń transportu bliskiego, w skrócie UTB, należą m.in. żurawie wieżowe, żurawie szybkomontujące czy żurawie samojezdne. W tej kategorii wymienia się także: podesty ruchome załadowcze, schody ruchome, chodniki ruchome, dźwigi osobowe, podesty ruchome przejezdne, dźwigi budowlane czy urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Wśród sprzętu zaliczanego do kategorii urządzeń transportu bliskiego znajdują się również wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Są one nazywane potocznie wózkami widłowymi. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie UDT wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia z przymocowaną platformą, widłami czy innymi elementami umożliwiającymi podnoszenie ładunku. Za napęd mechaniczny uznaje się w tym przypadku wszelkie rodzaje silników (np. elektryczny, hydrauliczny czy spalinowy), których eksploatacja nie wymaga używania siły mięśni ludzkich do podnoszenia ładunku.

Czy wózki paletowe podlegają pod UDT?

W związku z informacjami podanymi na oficjalnej stronie UDT oraz przepisami określonymi we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu można stwierdzić, że wózki niemające mechanicznego układu podnoszenia nie podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że żaden wózek paleciak z ręcznym podnoszeniem i jazdą nie jest objęty kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. W rezultacie takiego sprzętu nie trzeba zgłaszać do UDT ani przeprowadzać corocznych badań.

Mimo to należy pamiętać o przepisach BHP dotyczących korzystania z paleciaków oraz ograniczeniach odnośnie do maksymalnej masy ładunku ciągniętego przez pracownika – inne limity dotyczą mężczyzn, a inne kobiet. Ponadto konieczne są odpowiednie szkolenia w zakresie prawidłowego transportowania ładunków na wózkach ręcznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników paleciaków, wybieraj sprzęt od zaufanych dostawców i dbaj o przestrzeganie przepisów.

Źródła:

  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001468
  • https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/wozek-jezdniowy-podnosnikowy/wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie

fb button

grab my essay banner

logo jooble