magazine top

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. położone jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim.

Obszar, na którym znajdują się gospodarstwa oraz grunty, na których prowadzone jest użytkowanie położone są na terenie czterech gmin: gminy Święciechowa, gminy Lipno, gminy Włoszakowice oraz miasta Leszna. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w gminie Święciechowa w miejscowości Długie Stare. Miejscowość ta leży przy drodze krajowej nr 12, pomiędzy miastami Leszno – Wschowa, w odległości 10 km od obu miast. W skład Spółki wchodzi 6 Zakładów Rolnych (Długie Stare, Krzycko Małe, Niechłód, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny) oraz Zakład Usług Rolniczych (z Warsztatem i Grupą Remontowo-Budowlaną, Suszarnią i Mieszalnią Pasz). Wszystkie podmioty są ściśle powiązane ze sobą. Gospodarstwa wchodzące w skład Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare leżą w zachodniej części powiatu leszczyńskiego. W średniowieczu należały do ziemi wschowskiej. Do rozbiorów ziemie te wchodziły w skład Rzeczypospolitej, po pierwszej wojnie światowej były w granicach Polski. O początkach Przedsiębiorstwa, obecnych możliwościach i inwestycjach rozmawiamy z Prezesem Zarządu – panem Piotrem Reimerem.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Przedsiębiorstwa i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Początkiem firmy było państwowe gospodarstwo rolne z gospodarką nakazowo-planowaną, które w latach 80-tych zmieniło się na samofinansującą jednostkę PGR, a w roku 1995 przekształciło się w Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o., którego 100 % udziałów posiada Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Najważniejszym momentem dla rozwoju firmy było w 2003 roku zaliczenie jej do spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Spółka prowadzi dwukierunkową działalność tzn. zajmuje się hodowlą (Produkcja Zwierzęca) i Uprawą (Produkcja Roślinna). Czy może Pan opowiedzieć nam o oferowanych produktach, technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

Przedsiębiorstwo Rolne z produktów roślinnych oferuje do sprzedaży pszenicą konsumpcyjną, rzepak oraz kukurydzę ziarnową. Celem produkcji roślinnej jest wytworzenie odpowiedniej ilości paszy dla zwierząt charakteryzującej się wysokimi parametrami jakościowymi surowca dla żywienia zwierząt. Równorzędnym celem jest wyprodukowanie wysokiej jakości surowca między innymi dla przemysłu młynarskiego, tłuszczowego oraz cukrowniczego. Przedsiębiorstwo prowadzi także reprodukcję materiału siewnego na własne potrzeby oraz dla firm nasiennych. Dzięki temu, że w przedsiębiorstwie stosowany jest odpowiedni dobór metod zarządzania produkcją roślinną uzyskuje się wysoki poziom produkcji, a zalicza się do nich między innymi: prowadzenia pól w zgodzie z dobrą kulturą rolną, nowoczesnych maszyn wpływających na wysoki poziom agrotechniki, kompleksowej technologii upraw, odpowiedniego poziomu nawożenia i ochrony roślin, odpowiedni sposób zbioru i konserwacji płodów rolnych za pomocą specjalistycznych maszyn, urządzeń prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych operatorów. Cały park maszynowy, ciągniki rolnicze i maszyny samobieżne posiadają zamontowany system kontrolo GPS dzięki czemu możliwy jest nadzór nad wykonywaniem wszelkich prac oraz dobra koordynacja wykonywanych zadań. Firma wdraża nowe technologie m.in. rezygnacja z orki na rzecz uproszczonej uprawy i technologii STRIP-TILL. W produkcji zwierzęcej najważniejszą gałęzią jest produkcja i sprzedaż mleka. Posiadamy jedną z najnowocześniejszych obór w kraju wyposażoną w osiem robotów udojowych. Jest to na dzień dzisiejszy największa obora z tą technologią. Na drugim miejscu znajduje się sprzedaż żywca wołowego. Posiadamy stado bydła mięsnego rasy limousine, które prowadzimy dwukierunkowo na mięso jak i stado zarodowe. Nasza firma słynie w całym kraju ze sprzedaży zwierząt hodowlanych. Duży wpływ ma na to udział w wystawach na szczeblu regionalnym jak i krajowym, gdzie odnosimy znaczące sukcesy. Np. przez dwa lata nasz buhaj Salko był superczempionem krajowych wystaw.

Przedsiębiorstwo posiada również Zakład Usług Rolniczych. Czy może Pan opowiedzieć o oferowanych usłagach przez Zakład?

Przedsiębiorstwo posiada własną Suszarnię i Mieszalnię Pasz oraz Zakład Usług Rolniczych, który obsługuje produkcję zwierzęcą i roślinną w poszczególnych zakładach rolnych.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Osiągnięcie takiego wyniku jest uzależnione od wywiązywania się głównych kontrahentów z zawartych umów jak również uzyskanych wpływów ze sprzedaży podstawowej i dalszej oraz wzmożonej kontroli wszystkich kosztów. Sukces firmy budujemy przede wszystkim zaufaniem klientów, dobrymi wynikami produkcyjnymi i hodowlanymi, dobrze dobraną załogą tworzącą i pracującą w firmie, wypłacalnością oraz terminowym płaceniem należności.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy?

Strategicznym potencjałem jest realizacja programów hodowlanych, kreowanie postępu biologicznego, który jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na wzrost efektywności rolnictwa zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.

Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień budują sukces firmy?

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. tworzy, załoga z odpowiednim wykształceniem i wiedzą techniczną, którą w dalszym ciągu doskonali się na szkoleniach i kursach branżowych.

Firma od lat inwestuje w nowe technologie zarówno w hodowli jak i w produkcji roślinnej. Zmieniła system utrzymania bydła z uwiązowego na wolnostanowiskowy. Jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat były realizowane inwestycje?

W ostatnich latach były realizowane liczne inwestycje polegające na budowie i przebudowie budynków inwentarskich, magazynów. Do najważniejszych zaliczyłbym: modernizację cielętnika w Zakładzie Rolnym Długie Stare, magazyn zbożowy, budowa nowych obiektów na fermie bydła mięsnego (obora + magazyn na pasze), modernizacja porodówki w Zakładzie Rolnym Niechłód (zmiana utrzymania zwierząt z systemu głęboka ściółka na boksy legowiskowe, zakup robota udojowego, robotów do usuwania gnojowicy, robota do podgarniania pasz).

Czy planują Państwo inwestycje związane z dalszym rozwojem firmy i jakie nowe produkty w przyszłości pojawią się w Państwa ofercie?

W kolejnych latach planujemy powiększenie pogłowia krów mlecznych. W planach mamy budowę kolejnej fermy wyposażonej w roboty udojowe z automatycznym systemem zadawania pasz. Przemawiają za tym dużo lepsze wyniki produkcyjne w już istniejącym obiekcie tego typu.

Dla prawidłowego funkcjonowania Przedsiębiorstwa niezbędny jest optymalny dobór maszyn i właściwe nimi administrowanie. Zastosowane rozwiązania mają bezpośredni wpływ na zarządzanie całym gospodarstwem. Szybkie i efektywne wykonanie wszystkich prac polowych zgodnie z terminami agrotechnicznymi umożliwia Wam posiadany park maszynowy. Współpracują Państwo z wieloma dostawcami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy?

Współpracujemy z wieloma partnerami – lecz najważniejszymi kontrahentami są firmy:

MARKO Sp. z o.o.,
Usługi Dla Rolnictwa Sylwia Maćkowiak,
P.U.P. AGROMIX Sp.z o.o.,
Nordzucker Polska S.A.,
P.H.P. „Agro-Efekt”,
Osadkowski S.A.,
AGRICEL Sp. z o.o.,
Wielkopolska Spółdzielnia Producentów Mleka.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. włącza się w różnego rodzaju wsparcie organizacji w naszej gminie, angażuje się w życie miejscowej szkoły oraz ludności.

Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Jak już wspomniałem firma uczestniczy w wystawach zwierząt hodowlanych, gdzie zdobywamy nagrody i wyróżnienia zarówno w rasach mięsnych i mlecznych. Firma od lat startuje w konkursie ,,Bezpieczne Gospodarstwo”. W ostatnich latach trzy razy zajmowaliśmy wyróżnienia na szczeblu krajowym. Ostatnio w 2016 roku trzecie miejsce.

fb button

grab my essay banner

logo jooble