magazine top

Technologie bezwykopowe to przyszłość w budownictwie. Zastosowanie technologii bezwykopowych to znaczna redukcja kosztów budowy podziemnych instalacji. To zminimalizowanie lub wyeliminowanie szkodliwości budowy dla otoczenia. To także ukłon w kierunku ekologii w związku z redukcją zanieczyszczenia środowiska. MIDO Sp. z o.o. przez blisko 30 lat rozwija technologie związane z bezwykopową budową podziemnych instalacji wodno – kanalizacyjnych. Misją i celem przedsiębiorstwa jest popularyzacja technologii bezwykopowych, jako najbardziej ekonomicznych oraz ekologicznych, w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych. Mido, jako część Grupy TERMA, posiada odpowiednie zaplecze oraz myśl techniczną, dzięki czemu może podejmować się realizacji najbardziej zaawansowanych i najbardziej skomplikowanych projektów. Dumą spółki jest opracowana przez firmę Wiertnica Grawitacyjna i technologia wierceń grawitacyjnych.

O technologiach bezwykopowych i działalności firmy MIDO Sp. z o.o. opowiada Pan Krzysztof Dydel, Menedżer Produktu i Promocji w Grupie TERMA.

Ekologiczny rynek budowlany zdeterminował konieczność pojawienia się technologii bezwykopowych, zastępujących szkodliwe dla środowiska technologie wykopowe. Czy mógłby Pan scharakteryzować nowoczesne technologie bezwykopowe? W czym one przewyższają tradycyjne metody realizacji instalacji podziemnych?

Nowoczesne technologie bezwykopowe niemal pod każdym względem przewyższają tradycyjne, wykopowe metody realizacji instalacji podziemnych. Bezwykopowo oznacza przede wszystkim redukcję kosztów bezpośrednich związanych z budową instalacji. Nie ma bowiem konieczności częściowego lub całościowego demontażu istniejących elementów infrastruktury w obszarze prowadzenia robót, takich jak nawierzchnia drogi czy chodnika. Nie ma także konieczności ich odtworzenia po zakończeniu prac. Zastosowanie technologii bezwykopowych znacznie skraca czas budowy. Redukuje konieczność użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. To w znaczący sposób wpływa na ekologiczność tej technologii. Bezwykopowo oznacza także redukcję kosztów pośrednich, związanych z utrudnieniami komunikacyjnymi w obszarze prowadzenia prac budowlanych i na czas ich trwania. Nie trzeba bowiem wyłączać z ruchu całych ulic czy innych ciągów komunikacyjnych. Ogranicza to generowanie problemów komunikacyjnych, co także wpływa na redukcję zanieczyszczenia środowiska. Opracowana przez MIDO technologia Wierceń Grawitacyjnych, czyni technologie bezwykopowe jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska, bo przy jej pomocy można wkroczyć bezwykopowo, czyli ekologicznie wszędzie tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe.

Czym dokładnie jest wiertnica grawitacyjna i technologia wierceń grawitacyjnych?

Wiertnica grawitacyjna to zespół urządzeń pozwalających na wykonywanie poziomych przewiertów sterowanych. Jest on wyposażony w precyzyjny system kontroli trasy oraz sterowania kierunkiem przewiertu. Konstrukcja elementów napędu i wiercących maszyny pozwala na pokonywanie twardych przeszkód w gruncie, bez utraty założonego kierunku przewiertu. Powyższe cechy czynią technologię Wierceń Grawitacyjnych jako doskonałą do budowy precyzyjnych kanałów grawitacyjnych, dla których kluczowym wymaganiem jest uzyskanie założonego spadku grawitacyjnego. Budowa wiertnicy pozwala na wprowadzenie jej poprzez typowy właz studzienny DN600 do typowych studni kanalizacyjnych DN1200, bez konieczności demontażu jakiegokolwiek elementu studni.

mido2
Realizacja instalacji odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest wykonanie przewiertu pilotażowego ze studni startowej do studni końcowej. Drugi etap polega na budowie w studni końcowej rury kanalizacyjnej z kolejnych modułów z jednoczesnym wciąganiem budowanej rury do studni startowej. Na poniższej ilustracji pokazana schematycznie poszczególne etapy i czynności. Ilustracje 1-3 dotyczą etapu pierwszego, 4-6 dotyczą etapu drugiego.

mido3

Jakie są zalety technologii wierceń grawitacyjnych? Gdzie te metody bezwykopowe mogą być wykorzystywane?

Technologia Wierceń grawitacyjnych, spośród pozostałych popularnych technologii bezwykopowych wyróżnia się przede wszystkim możliwością wykonania instalacji w gęstej zabudowie miejskiej, w pełni bezwykopowo. Zastosowanie innych technologii bezwykopowych w takich warunkach, wiąże się z częściową rozbiórką istniejącej infrastruktury i przygotowaniem placu budowy, dla posadowienia wielkogabarytowych maszyn wiertniczych lub przeciskających. Kolejnym wyróżnikiem jest niespotykana w innych technologiach wysoka precyzja wykonywania instalacji oraz zdolność pokonywania twardych przeszkód. Ponadto możliwa jest realizacja prac praktycznie na każdej głębokości, także na głębokościach występowania wód gruntowych i w każdym rodzaju gruntu. Metoda ta jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie inne technologie bezwykopowe zawiodą lub gdzie istnieje duże ryzyko niepowodzenia w wykonaniu instalacji przy ich zastosowaniu.

Jak ocenia Pan polski rynek technologii bezwykopowych w porównaniu do innych krajów europejskich? Jakie stoją wyzwania przed branżą?

Obecnie zatarły się już niemal w pełni różnice pomiędzy rynkiem polskim a innymi rynkami, w tym europejskim. Technologie bezwykopowe stały się znane i popularne na całym świecie, także w Polsce, a maszyny i technologie są powszechnie dostępne. Rośnie ilość instalacji wykonywanych bezwykopowo, a spada stosowanie technik wykopowych, co wpływa pozytywnie na obfitsze wyposażanie się firm budowlanych w odpowiednie maszyny i urządzenia. Biorąc pod uwagę informacje z rynku budowlanego oraz z mediów branżowych, wyłania nam się obraz potężnego wyzwania, jakim jest konieczność wymiany lub renowacji starych, kilkudziesięcioletnich kanałów grawitacyjnych. Bez wątpienia technologie bezwykopowe odegrają w tym projekcie kluczową rolę. Szczególną rolę, zwłaszcza w gęsto zabudowanych miastach, odegra nasza technologia Wierceń Grawitacyjnych.

Czy może Pan pokrótce przedstawić przedsiębiorstwo MIDO? Jaka była geneza jego powstania?

Firma MIDO powstała w latach 90-tych ubiegłego wieku, jako rodzinna firma oferująca budowę wszelkiego typu instalacji podziemnych, przy zastosowaniu metod bezwykopowych. Technologie bezwykopowe, intensywnie zdobywające popularność w krajach zachodnich, w Polsce były w tamtych latach prawie nieznane. Pracownicy MIDO, jako nieliczni w Polsce, dysponowali wtedy urządzeniami typu kret, przeznaczonymi do krótkich niesterowalnych przecisków. A niewiele później pojawiła się w zasobach sprzętowych pierwsza wiertnica HDD, przeznaczona do poziomych precyzyjnych przewiertów sterowanych. Przy pomocy takiego sprzętu można było proponować inwestorom alternatywną w stosunku do tradycyjnej wykopowej, bezwykopową metodę realizacji podziemnych instalacji. Kolejne lata funkcjonowania firmy to coraz większa świadomość wśród inwestorów, spółek komunalnych oraz innych zleceniodawców w branży, o wyższości technologii bezwykopowych w każdym aspekcie: ekonomicznym, terminowości, uciążliwości dla otoczenia. Rodził się więc coraz większy popyt na usługi oferowane przez firmę MIDO. Rosły także oczekiwania co do możliwości stawianych technologiom bezwykopowym. I wkrótce okazało się, że coraz powszechniejsze i coraz dostępniejsze już na rynku urządzenia oraz technologie bezwykopowe, takie jak przeciski pneumatyczne, przeciskarki hydrauliczne, wiertnice ślimakowe czy horyzontalne wiertnice sterowane, które doskonale sobie radzą podczas wykonywania typowych instalacji, nie są jednak w stanie podołać wykonaniu instalacji przebiegających pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, dodatkowo z bardzo wysoką precyzją spadku. Żaden producent maszyn nie oferował technologii umożliwiającej wykonanie takiego typu instalacji. Wówczas zespół MIDO podjął się zadania opracowania i skonstruowania we własnym zakresie urządzenia, które sprosta powyższym wymaganiom. Powstała w MIDO Wiertnica Grawitacyjna i technologia precyzyjnych przewiertów grawitacyjnych. Obecnie firma MIDO świadczy usługi w zakresie bezwykopowej budowy nowych oraz renowacji istniejących podziemnych instalacji grawitacyjnych. Działa głównie tam, gdzie inni wykonawcy nie są w stanie sprostać wymaganiom projektantów i inwestorów, czyli w obszarze wykonawstwa wysoce precyzyjnych przyłączy grawitacyjnych i kolektorów ściekowych.

Spółka MIDO specjalizuje się w budowie instalacji przy pomocy innowacyjnych technologii bezwykopowych. Czy mógłby Pan przedstawić szczegółowo ofertę firmy?

MIDO świadczy usługi w zakresie bezwykopowej budowy podziemnych instalacji grawitacyjnych (przyłączy oraz kolektorów). Stosowana technologia pozwala na budowę instalacji pomiędzy istniejącymi, typowymi studniami kanalizacyjnymi DN1000, DN1200 czy DN 1500. Prace realizowane są w pełni bezwykopowo, bez jakichkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Nie naruszamy żadnych istniejących instalacji, nie ingerujemy w konstrukcje studni ani w jej otoczenie. Stosowana przez nas technologia nie wymaga demontażu jakiegokolwiek elementu studni czy sąsiadującej z nią nawierzchni drogi czy chodnika. Instalacje wykonywane są z niespotykaną w innych technologii bezwykopowych precyzją, sięgającą 0,2%. Zakres naszej działalności obejmuje także renowację i udrażnianie istniejących, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nagła interwencja, np. w przypadku awarii w gęsto zabudowanych przestrzeniach miejskich, gdzie ingerencja w istniejącą infrastrukturę generowałaby wysokie koszty bezpośrednie oraz społeczne. Renowację starych sieci wykonujemy nawet w sytuacjach całkowitego załamania i niedrożności kanału.

Jaką pozycję na krajowym rynku technologii bezwykopowych zajmuje aktualnie spółka MIDO?

MIDO jako jedyne na rynku posiada unikalną technologię Wierceń Grawitacyjnych. Jest ona owocem niemal trzydziestoletniego doświadczenia zdobytego podczas wykonywania wszelkich instalacji podziemnych. Istnieje dość znaczna grupa producentów maszyn i urządzeń dla technologii bezwykopowych: wszelkiego typu wiertnic niesterowanych i sterowanych, przeciskarek czy urządzeń do mikrotunelingu i wiele firmy wykonawczych z nich korzysta, oferując usługi bezwykopowej budowy podziemnych instalacji. Jednak żadna z tych maszyn i technologii nie pozwala operatorowi na wykonanie instalacji o cechach i parametrach, jakie oferuje technologia Wierceń Grawitacyjnych. MIDO jest więc pionierem oraz liderem w tej technologii.

mido4

Do kogo szczególnie kierujecie swoją ofertę?

Naszą ofertę kierujemy głownie do inwestorów i firm operujących w gęsto zabudowanych aglomeracjach miejskich, gdzie jakakolwiek ingerencja w istniejącą infrastrukturę drogową, wiązałaby się z gigantycznymi kosztami i utrudnieniami komunikacyjnymi.

Czy może Pan opowiedzieć kilka słów na temat najtrudniejszych realizacji?

Trudno nam spośród setek zrealizowanych budów, wyłonić tą jedną lub nawet kilka, najtrudniejszych. Zdecydowana większość z nich bowiem to instalacje nietypowe. To takie, gdzie oferujący inne technologie bezwykopowe, albo się wycofali jeszcze przed realizacją, albo przerwali realizację, z uwagi na wysokie ryzyko niepowodzenia, napotkawszy w trakcie na nieprzewidziane okoliczności. Jednymi z trudniejszych realizacji są takie, gdy podczas wiercenia pilotażowego, napotykamy na puste przestrzenie pod ziemią. Aby wykonać instalację w takim miejscu, trzeba wycofać wiertło, dokonać wypełnienia kanału oraz napotkanej wnęki specjalną mieszanką betonową. A następnie, po stężeniu mieszanki kontynuować wiercenie. Takie przypadki i budowy, poza samym większym czynnikiem trudności, trwają znacznie dłużej.

Czy mógłby Pan opowiedzieć o zapleczu produkcyjnym i technicznym firmy?

Firma MIDO dysponuje kilkoma odrębnymi stanowiskami montażowo-serwisowymi, na których dokonywane są przeglądy i demontaże/montaże zespołów wiertnicy. Ponadto funkcjonuje składające się z kilku maszyn produkcyjnych, głownie obrabiarek CNC, zaplecze produkcyjne. Na nich wytwarzane są drobne i małoseryjne elementy do maszyn na bieżące potrzeby, lub do kolejnych prototypów. Większe partie oraz grupy elementów standardowych są zlecane powiązanej z MIDO firmie TERMA. Nasze zaplecze techniczne to także zespół konstruktorów, którzy za pomocą narzędzi typu CAD, projektują nowe i przeprojektowują istniejące rozwiązania konstrukcyjne stosowane w naszej technologii. Przez ponad dwadzieścia lat świadczenia usług konstrukcja naszej wiertnicy nieustannie ewoluowała i była poddawana licznym modyfikacjom. Wyglądało to tak, że po co którymś przewiercie, ekipa przewiertowa zdawała relację grupie konstruktorów, co w konstrukcji maszyny sprawiało trudności lub co należałoby ich zdaniem poprawić. Odpowiedzią konstruktorów były kolejne modyfikacje projektowe, a w dalszej części przebudowa istniejących podzespołów wiertnicy. Obecna konstrukcja i technologia to ogromny krok w porównaniu z wersją maszyny sprzed kilkunastu lat.

MIDO z każdym rokiem znacząco zwiększa ilość klientów. Proszę powiedzieć, co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Niewątpliwie branża technologii bezwykopowych, spośród innych branż budowlanych, należy do segmentu trudniejszych i jednej z najbardziej nieprzewidywalnych. Działamy pod ziemią, bez szczegółowej wiedzy, co się w niej znajduje. Bywa, że pierwotny plan działania, przeobraża się w improwizację, z uwagi na nieprzewidywane podziemne utrudnienia. Wtedy liczy się nasze doświadczenie oraz stale doskonalona technologia wierceń grawitacyjnych. Zaufanie zbudowaliśmy głównie dzięki budowom instalacji zgodnie z wymaganiami projektantów i inwestorów, w szczególności w miejscach gdzie inni potencjalni wykonawcy wycofywali się z realizacji. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że poradzimy sobie z każdym projektem, niezależnie od warunków gruntowych i innych specyficznych cech oraz trudności. Nasi zleceniodawcy są w pełni świadomi, że nie zostaną sami z problemem instalacyjnym na budowie.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego personelu. Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy MIDO?

Trzonem naszej organizacji są doświadczeni latami praktyk członkowie ekip wykonawczych, niewątpliwie specjaliści w swojej dziedzinie, najlepsi z najlepszych. Technologia Wierceń Grawitacyjnych wymaga znacznie większego doświadczenia i precyzji, niż inne powszechnie znane technologie bezwykopowe lub inne branże budowlane. Zespoły budowaliśmy tak, by każdy z ich członków, potrafił uzupełnić lub zastąpić czasowo innego członka zespołu. Podstawą współpracy i prawidłowej realizacji trudnych projektów bezwykopowych jest wzajemne zaufanie i troska o drugiego, jakby był on członkiem naszej rodziny. Zespołem specjalistów w swojej dziedzinie, jest także nasza grupa konstruktorów. Posiadają oni bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy maszyn, konstrukcji stalowych, hydrauliki siłowej, automatyki przemysłowej i innych dziedzin mechaniki. Współpraca obu wymienionych zespołów, pozwoliła uzyskać obecne, zaawansowane i przede wszystkim skuteczne dla realizacji stadium projektu wiertnicy oraz technologii.

Firma MIDO w ostatnich latach intensywnie się rozwija. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze inwestycje przedsiębiorstwa miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Kluczowym dla rozwoju konstrukcji maszyn wiercących, technologii oraz możliwości realizacji i działania na większej liczbie frontów robót, stało się połączenie firmy MIDO z TERMA. MIDO pozyskało solidnego partnera, wspierającego dalszy rozwój technologii wierceń grawitacyjnych. Ponadto zdobyło środki na zbudowanie i wyposażenie kolejnych ekip wykonawczych. Dzięki temu skrócił się czas oczekiwania klientów na realizację kolejnych instalacji.

mido5

Jak przedstawiają się plany przedsiębiorstwa? Jakie stawiacie przed sobą wyzwania?

Dalszy rozwój MIDO to budowa kolejnych zestawów maszyn wiercących i organizacja kolejnych ekip wykonawczych. Jako wykonawca stosujący technologie bezwykopowe, bierzemy także czynny udział w ich popularyzacji i szerzeniu wiedzy, wśród przyszłych absolwentów uczelni technicznych, pracowników biur projektowych, wykonawców oraz inwestorów. Będziemy dalej prowadzić te działania popularyzujące technologie bezwykopowe, a w szczególności naszą technologię wierceń grawitacyjnych. Naszym celem jest doprowadzenie rynku budowlanego do sytuacji, gdy wszelkie inwestycje związane z podziemnymi instalacjami, będą realizowane w pełni przy pomocy technologii bezwykopowych. Gdyby okazało się, że będzie to niewykonalne z powodu braku dostępnych technologii, to wyzwaniem dla nas będzie opracowanie kolejnej technologii i maszyn, by temu sprostać.

fb button

grab my essay banner

logo jooble