magazine top

SINTUR Sp. z o.o. jest firmą produkcyjno – usługową z wieloletnią tradycją. Spółka specjalizuje się w produkcji podzespołów do sprzętu AGD i wyrobów dla energetyki oraz oferuje usługi cynkowania.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu udzielili: Pani Romualda
Zajdel-Pawlak – Prezes Zarządu oraz Pan Stanisław Machowczyk – Kierownik ds. rozwoju i technologii w firmie „SINTUR” Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, kiedy powstało przedsiębiorstwo SINTUR i jak przedstawiały się najważniejsze etapy rozwoju firmy?

Firma istnieje już od 1950 roku. Przez prawie 50 lat funkcjonowała jako Spółdzielnia. Od 2000 roku działalność swoją prowadzi w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Profil produkcji na przestrzeni tych lat zmieniał się wielokrotnie. Począwszy od produkcji kap gobelinowych, poprzez przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcję cewek, styczników, zabezpieczeń termoelektromagnetycznych do pieców c.o., aż po produkcję elementów do układów chłodniczych lodówek i zamrażarek oraz złącz kablowych do słupów oświetleniowych i linii napowietrznych. Jednym z ważniejszych momentów w historii rozwoju firmy było również uruchomienie procesu galwanizacji.

SINTUR to producent podzespołów do urządzeń chłodniczych, wyrobów dla energetyki oraz usługodawca w zakresie cynkowania galwanicznego. Czy mogą Państwo opowiedzieć szerzej o oferowanych produktach, usługach, technologiach produkcji oraz zapleczu produkcyjnym firmy?

Podstawowa część naszej produkcji to elementy do układów chłodniczych lodówek, takie jak zespoły rurek powrotnych, rurki gorące, przewody ssące, rurki zanurzeniowe, a także parowniki drucikowe, typu sandwich, rurowe do zamrażarek i witryn skrzyniowych czy parowniki do osuszaczy powietrza. Wśród wyrobów dla energetyki oferujemy przede wszystkim izolacyjne złącza kablowe stosowane do słupów oświetleniowych zasilanych liniami kablowymi oraz bezpiecznikowe złącza oświetleniowe stosowane do słupów oświetleniowych zasilanych liniami napowietrznymi. Realizujemy całość procesu technologicznego produkcji wymienionych wyrobów, od surowców do kompletnych wyrobów wraz z zabezpieczeniem przed korozją, kontrolując ich jakość na każdym etapie. Posiadany park maszynowy pozwala wykonywać wszystkie etapy przetwarzania od prostowania, cięcia, gięcia, formowania, zgrzewania, lutowania rur i drutów po przetwarzanie tworzyw sztucznych, obróbkę plastyczną blach, montaż czy cynkowanie z lakierowaniem. Większość procesów technologicznych jest zautomatyzowana i nadzorowana przez programowane sterowniki. Oferujemy również usługi alkaicznego cynkowania galwanicznego z uszczelnianiem. Posiadamy nowoczesną zautomatyzowaną linię galwaniczną oraz dobrze wyposażone laboratorium nadzorujące jakość prowadzonych procesów. Proces cynkowania wykorzystujemy też przy produkcji własnych wyrobów.

SINTUR to rzetelny partner z długoletnim doświadczeniem, zapewniający wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów i usług. Do kogo szczególnie kierujecie swoje produkty oraz usługi i co wyróżnia Państwa ofertę na tle konkurencji?

Naszymi głównymi klientami są producenci sprzętu dużego AGD, przede wszystkim do zastosowań domowych (chłodziarek i zamrażarek), jak również do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, posiadający zakłady produkcyjne na terenie całej Europy. Złącza energetyczne kierujemy do producentów słupów oświetleniowych oraz zakładów energetycznych projektujących i budujących linie oświetleniowe. Prowadzimy prace B+R i wprowadzamy do produkcji nowoczesne procesy technologiczne, takie jak np. zgrzewanie rurek miedzianych z aluminiowymi czy laserowe zgrzewanie kapilary z rurką miedzianą lub aluminiową. Stosowane rozwiązania pozwalają utrzymywać wysoką jakość oraz konkurencyjną cenę. Wykorzystując nabyte doświadczenie wspieramy naszych klientów we wdrożeniach nowych wyrobów, przygotowując podzespoły do testów, prób i uruchomień linii technologicznych. Wyróżnia nas również elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymagań naszych klientów.

SINTUR jest polską firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Jak w każdej firmie, tak i w naszej ważną rzeczą jest cel. Jeśli jest on dobrze sprecyzowany, a plan jego realizacji uwzględnia warunki zarówno makro i mikrootoczenia, to jeszcze nie gwarancja powodzenia, ale prawie pewność, że odniesie się zamierzony rezultat. Właściwe dokonywanie wyborów oraz reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość jest nie mniej ważne niż racjonalne gospodarowanie posiadanymi szeroko rozumianymi zasobami. Ważnym jest również, aby nie bać się zmian, raczej szukać rozwiązań sprzyjających rozwojowi firmy.

Osiągnięcie sukcesu firmy nie byłoby możliwe bez właściwego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy mogą Państwo przedstawić bliżej kadrę firmy SINTUR?

Mówiąc o szeroko pojętych zasobach miałam na myśli nie tylko zasoby materialne, ale przede wszystkim jej pracowników. Jest to sprawdzona kadra, identyfikująca się z zakładem, która potrafi pracować zespołowo i nie boi się wyzwań. Ważnym jest również to, że jest to kadra, która umie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Ta umiejętność pozwala na realizację nowych projektów, jak również rozwiązywanie bieżących problemów.

SINTUR jako zakład pracy chronionej jest firmą dopasowaną do pracowników. Jak ważne dla kierownictwa jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz rehabilitacji?

Dla kierownictwa zakładu warunki pracy i zdrowie każdego pracownika są bardzo ważne, a osób niepełnosprawnych, które stanowią ponad połowę ogółu zatrudnionych -szczególnie ważne. Troska ta przejawia się w różnych formach – dość powiedzieć, że pracujemy w oparciu o procedury wynikające z normy ISO dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki w środowisku pracy nie budzą zastrzeżeń instytucji kontrolujących te obszary. Pracownicy korzystają z opieki medycznej realizowanej w prowadzonej przez Sintur – Zakładowej Przychodni Rehabilitacyjnej. Ponadto osoby niepełnosprawne korzystają z zakładowego funduszu rehabilitacji przeznaczonego na wydatki związane m.in. z zakupem indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, leków, turnusów rehabilitacyjnych. Dla osób niepełnosprawnych, co często podkreślają, znaczenie ma nie tylko rehabilitacja zawodowa i lecznicza, ale również społeczna.

Jakość oferowanych produktów to dla Państwa priorytet, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi kooperantami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

W sektorze naszej działalności najwyższa jakość produktów jest warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości współpracy z renomowanymi producentami sprzętu chłodniczego. Jesteśmy dostawcami podzespołów do urządzeń chłodniczych m.in. do firmy Samsung we Wronkach, Bolarus w Bochni, Elcold w Danii, AHT w Austrii, Snaige na Litwie. Produkty z branży energetycznej dostarczamy m.in. hurtowniom i producentom słupów oświetleniowych, których to niekwestionowanym liderem jest firma Elektromontaż w Rzeszowie.

Od początku istnienia do chwili obecnej firma ulega ciągłym zmianom, skutecznie nadążając za światowymi trendami. Innowacyjne i proekologiczne dążenia firmy doprowadziły do wprowadzenia szeregu bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Dotychczasowe działania badawczo-rozwojowe Spółki nakierowane były na automatyzowanie procesów technologicznych, by zapewnić jak największą wydajność, powtarzalność i precyzję, przy zachowaniu wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny. Najważniejsze ostatnie inwestycje to maszyny produkcyjne takie jak specjalizowane giętarki do rur oraz wielozadaniowe linie produkcyjne. Jedna z takich linii skonstruowana wg naszych wytycznych i wyposażona w laser, powstała dzięki współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach POIR 2014-2020 projektowi badawczo-rozwojowemu realizowanemu pod tytułem „Technologia wytwarzania komponentów układów chłodniczych”. Instytucją pośredniczącą dla tego projektu jest NCBR, natomiast realizujemy go wspólnie z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. Obecnie realizacja projektu jest na ukończeniu. Celem projektu było opracowanie efektywnej ekonomicznie technologii wytwarzania komponentów układów chłodniczych przewodów ssących oraz potwierdzenie jej przydatności dla zastosowań przemysłowych. Efektem jest zastosowanie przy produkcji elementów układów chłodniczych unikatowych w skali światowej procesów technologicznych, prowadzących do poprawy jakości i parametrów produkowanych wyrobów. Nie możemy teraz zdradzić wszystkich szczegółów, ponieważ wybrane elementy technologii będą podlegały ochronie prawnej i zostaną zgłoszone do urzędu patentowego. Wszystkie nowe maszyny zgodnie z duchem przemysłu 4.0 podłączone są w sieci, co umożliwia ich zdalne nadzorowanie i serwis, jak też zbieranie informacji ułatwiających planowanie i rozliczanie produkcji. Istotnym elementem inwestycji jest dla nas wprowadzenie czystszych procesów produkcyjnych (zmniejszenie energo- i materiałochłonności produkcji), a tym samym korzystny wpływ na środowisko. Przykładem takiej ostatniej inwestycji jest wymiana oświetlenia na energooszczędne źródła ledowe. W najbliższym czasie montować będziemy instalację fotowoltaiczną. Jednak przy każdej inwestycji bierzemy pod uwagę takie aspekty jak ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma?

Optymistycznie, ale pod warunkiem ciągłej, systematycznej pracy wewnątrz zakładu i jednoczesnej wnikliwej obserwacji zmieniających się warunków w otoczeniu.

Oprócz aktywności biznesowej, równie ważna jest działalność społeczna. Czy angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Nasza działalność społeczna sprowadza się nie tylko do organizowania imprez dla pracowników oraz sponsorowania środowiska lokalnego. Sintur był inicjatorem i twórcą Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy. Placówka ta - jako jedyna w powiecie - prowadzi rehabilitację 35 uczestników.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy są otrzymane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi certyfikatami, nagrodami i tytułami mogą się Państwo pochwalić?

Spółka Sintur realizuje swoje zadania m.in. w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem. Potwierdzeniem realizacji procedur składających się na ten system, źródłem których są normy ISO, są Certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Sintur był wielokrotnym laureatem ogólnopolskich i lokalnych wyróżnień oraz konkursów doceniających nasze działania na rzecz ochrony środowiska, jakości, innowacyjności, wiarygodności biznesowej. Jednak to, co najbardziej cenimy to uznanie naszych odbiorców. Wielokrotnie doświadczaliśmy satysfakcji z tego powodu, chociażby przez fakt wielokrotnego uhonorowania naszej firmy przez Samsung nagrodami i tytułami „Najlepszego partnera” wśród dostawców.

W 2020 roku SINTUR obchodzi rocznicę 70-lecia powstania firmy. Czy zamierzają Państwo świętować to wydarzenie w jakiś wyjątkowy sposób?

Zakład nasz działalność swoją rozpoczął w styczniu 1950 roku. Tak, więc „okrągła „ rocznica już za nami. Podkreśleniem tego faktu było uroczyste spotkanie pracowników i wspólników Spółki. Warto wspomnieć, że takie rocznice są okazją do wielu posumowań, podziękowań i wyróżnień dla pracowników. Tak też było i tym razem. Plany, co do kolejnych akcentów rocznicowych zostały zawieszone z powodu pandemii Covid.

SINTUR to przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Z jakich osiągnięć są Państwo najbardziej dumni.

Duma to stan, który nie zawsze sprzyja myśleniu o przyszłości. Towarzyszy nam raczej satysfakcja z tego, że nasza firma pomimo różnych zawirowań w gospodarce istnieje, rozwija się i osiąga coraz lepsze wyniki.

fb button

grab my essay banner

logo jooble