magazine top

Przyspieszona transformacja w kierunku Przemysłu 4.0

 

Poprawa kluczowych procesów w przedsiębiorstwie, optymalizacja czasu pracy czy marginalizacja ryzyka wystąpienia błędów. Wyzwania stojące przed polskim biznesem paliwowym, energetycznym, górniczym, lotniczym, motoryzacyjnym, chemicznym czy produkcji metali nabierają nowego znaczenia w dobie przyspieszonej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, w którym jedną z wiodących ról pełni rozszerzona rzeczywistość.  

Według danych GUS, około 30% przedsiębiorstw przemysłowych w kraju zatrudniających 50 osób i więcej ponosi nakłady na działalność innowacyjną i tylko około 14%, gdy skala zatrudnienia jest niższa. Jednocześnie eksperci branżowi podkreślają, jak istotne jest wdrażanie innowacji, aby zapewnić konkurencyjność polskich firm. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej to odpowiedź na wyzwania przemysłu i rodzimych przedsiębiorstw – deficytu specjalistów, potrzeby ciągłej optymalizacji procesów i minimalizowania kosztów, w tym tych wynikających z przestojów i utraty produktywności oraz redukcji ryzyka i występowania błędów.

Inteligentne urządzenia nasobne, przystosowane do noszenia na głowie lub kaskach ochronnych, zintegrowany z systemami przedsiębiorstwa software z dashboardem
i modułem analitycznym oraz usługa doradztwa wdrożeniowego stanowią wsparcie dla firmy oraz zespołu w wykonywaniu skomplikowanych procedur i procesów, chronią przed ryzykiem wystąpienia krytycznych pomyłek czy uszkodzeń sprzętu i infrastruktury. Wartość dodaną tworzy interaktywna platforma umożliwiająca nakładanie na realne środowisko pracy cyfrowych elementów, jak checklisty, instruktaże, zadania czy schematy. Wspomniane narzędzia pomagają pracownikom w istotnych obszarach, jak naprawy, inspekcje, kontrole, procedury montażowe czy zdalne interwencje specjalistów i szkolenia pracownicze. Ponadto, niski stopień immersyjności, czyli wpływu świata cyfrowego na odbiorcę, pozwala użytkownikowi zachować komfort, minimalizując obawy związane z włączeniem nowoczesnych technologii w miejscu pracy.

Jak wynika z analiz branżowych, w Polsce może brakować nawet 200 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw przemysłowych, występuje duże ryzyko przestojów lub nieproduktywnych roboczogodzin. Blisko 60% wypadków przy pracy spowodowanych jest czynnikiem ludzkim – tu także rozszerzona rzeczywistość może w znacznym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia błędów. Zaawansowana technologia odpowiada na wyzwania i realnie przyczynia się do optymalizacji czasu pracy zespołu. Tym samym dajemy polskim biznesom możliwość implementacji rozwiązań, z których korzystają najbardziej zaawansowane podmioty na świecie – mówi Wojciech Chrzanowski, CEO AR Solutions, twórcy software’u, oferującego kompleksową  implementację rzeczywistości rozszerzonej w sektorach branż przemysłowych. 

Przemysł potrzebuje wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry, która sprosta nowym zadaniom, wyznaczanym przez standardy Przemysłu 4.0. Technologia AR wzmacnia szkolenia kadry pracowniczej i jednocześnie zwiększa kompetencje cyfrowe. Dotychczasowe formy papierowe ustępują miejsca cyfrowym w miejscu wykonywania zadania. – Pracownicy mają dostęp do instruktaży zadań, zleceń inspekcyjnych, list kontrolnych, do informacji technicznych, tuż przed swoimi oczami, także w obsłudze bez użycia rąk, co pozwala im skupić się na zadaniu i prawidłowo je wykonać. Również cyfrowe formy szkoleń pozwalają na bardziej efektywne przygotowanie kadr do pracy i gwarantują lepszą jakość doskonalenia umiejętności  – dodaje Chrzanowski.

Obniżenie kosztów, wzrost produktywności, lepsza alokacja zasobów ludzkich i skrócony transfer wiedzy w organizacji czy zwiększenie bezpieczeństwa, to tylko część korzyści, jakie niesie za sobą rozszerzona rzeczywistość. Nowe usługi są proste do wprowadzenia w ramach organizacji dzięki indywidualnemu dostosowaniu modułów platformy na etapie wdrożeniowym do istniejących w przedsiębiorstwie procesów. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z wersji demo we wskazanym obszarze testowym oraz przeprowadzenie audytu innowacji, który zidentyfikuje potencjał przedsiębiorstwa i zweryfikuje optymalny zakres oraz potencjalne korzyści wynikające z rzeczywistości rozszerzonej.

fb button

grab my essay banner

logo jooble