magazine top

Przepracowany olej to taki, który utracił swoje właściwości pierwotne na skutek eksploatacji bądź też upływu czasu. Do zmiany w jego składzie może dojść w skutek niewłaściwego magazynowania, długotrwałego przechowywania lub też po prostu użytkowania – w pojazdach, maszynach przemysłowych i tym podobne. Taki zużyty olej nie nadaje się dłużej do wykorzystania w roli, do której został przeznaczony przez producenta. Staje się on odpadem, co gorsza takim, który zagraża środowisku. Na wytwórcy niebezpiecznego odpadu spoczywa obowiązek przekazania go do utylizacji.

Olej przepracowany jest zaliczany grupy odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że stanowi on potencjalne lub realne zagrożenie dla ekosystemu. Może zagrażać ludziom, zwierzętom i środowisku. Z tego powodu oleje odpadowe zostały objęte przepisami prawa regulującymi sposoby ich składowania, transportu oraz możliwego zagospodarowania. Przepracowany olej może zostać poddany regeneracji. Dopiero gdy jego właściwości nie powalają już na oczyszczenie i użycie – zostaje on poddany obowiązkowemu unieszkodliwieniu. Aby odpad mógł zostać poddany takim procesom, musi jednak najpierw zostać przekazany wyspecjalizowanej jednostce. Również samo magazynowanie, rodzaj użytych do niego zbiorników, jak również sposób transportowania muszą być zgodne z przepisami. Za ich przestrzeganie odpowiada wytwórca odpadu, czyli tym wypadku najczęściej właściciel przedsiębiorstwa generującego olej przepracowany.

Oleje przepracowane są wytwarzane w dużych ilościach w zakładach produkcyjnych różnego rodzaju, a także w przemyśle motoryzacyjnym, transportowym itd. Ich duże ilości są magazynowane między innymi w warsztatach samochodowych, na stacjach benzynowych czy stacjach obsługi pojazdów. Właściciele takich jednostek są obowiązani do przekazywania zużytego oleju firmom z branży gospodarowania odpadami.

Olej przepracowany – skup

Są to firmy oferujące transport i przekazujące odpady do recyklingu. Aby oddać olej, wystarczy najczęściej umówić termin odbioru telefonicznie. O zapoznaniu się z dokumentacją i podpisaniu umowy odpad zostaje odebrany i jest przewożony specjalnie do tego przystosowaną flotą transportową.

W jakich zbiornikach przechowywać olej przepracowany?

Jesteś właścicielem firmy generującej olej przepracowanySkup to dla ciebie najłatwiejszy sposób na pozbycie się problemu związanego z przechowywaniem odpadu i przekazaniem go do utylizacji. Po podpisaniu umowy z odbiorcą otrzymasz przepisowe zbiorniki do zbierania odpadu w ciekłym stanie skupienia, zabezpieczone pokrywą. Z chwilą przekazania odpadu odbiorcy pozbędziesz się kłopotliwego obowiązku i zyskasz pewność, ze odpad zostanie przekazany właściwemu podmiotowi, w bezpiecznych warunkach.

fb button

grab my essay banner

logo jooble