magazine top

Warszawę od Seulu dzieli 7736 kilometrów, co nie przeszkodziło firmie POSCO Engineering & Construction z Korei Południowej rozwijać działalność także w naszym kraju. Firma ma swoje oddziały w 37 krajach, a w Polsce jest obecna od 2012 roku. W latach 2013-2016 wybudowała ekologiczną spalarnię odpadów w Krakowie, a od 2021 realizuje rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK). POSCO E&C należy do Grupy POSCO, która jest jednym z największych producentów stali na świecie i trzecią co do wielkości firmą w Korei Południowej. POSCO wyróżnia się kreatywnością inżynierów, stosowaniem zaawansowanych technologii i kompleksowym podejściem do zadań, realizując innowacyjne inwestycje całościowo – od projektowania, poprzez budowę, po testy odbiorowe. O POSCO E&C opowiedział nam Tony Kang, dyrektor projektu realizowanego aktualnie w Warszawie.

Polski rozdział w historii POSCO E&C
Historia Grupy POSCO rozpoczęła się w 1968 roku w Korei Południowej od produkcji stali. U progu XXI wieku firma zmieniła strukturę akcjonariatu z publicznego na prywatno-publiczny. Kluczowe obszary działalności Grupy to: produkcja stali, budownictwo, działalność handlowa, energia oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. O jej silnej pozycji na światowym rynku świadczy m.in. sklasyfikowanie przez jedenaście lat z rzędu na liście najbardziej konkurencyjnych producentów stali na świecie oraz 35. pozycja w światowym rankingu 100 najbardziej zrównoważonych firm przyznana przez Davos Forum w 2017 („Global 100 most sustainable corporation in the World in 2017”). POSCO E&C realizuje prace inżynieryjne i budowlane na zlecenie spółek macierzystych oraz projekty zewnętrzne obejmujące budynki użytkowe, elektrownie, obiekty ochrony środowiska, huty stali. Polski oddział POSCO E&C został założony w 2012 roku w związku z realizacją kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Projekt wpisujący się w program systemowego zagospodarowania odpadów oraz odzyskiwania z nich energii (Waste to Energy – WtE) został zrealizowany w ramach funduszu spójności UE. Po uruchomieniu krakowskiego zakładu, firma poszukiwała kolejnych projektów z obszaru WtE w naszym kraju. W 2020 r. została wyłoniona w przetargu na generalnego wykonawcę rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie o wartości 1,6 miliarda złotych netto. Tony Kang, odpowiedzialny za realizację projektu, zwraca uwagę na olbrzymi rozwój oraz światowy poziom polskiej inżynierii i gospodarki w zakresie ochrony środowiska, co wpływa na warunki realizacji kontraktu i wymagania stawiane wykonawcy. Z perspektywy swojego doświadczenia, T. Kang widzi także potencjał rozwoju i szereg korzyści dla Polski w realizacji kolejnych zaawansowanych technologicznie projektów, jak np. nowoczesny port lotniczy jako europejski węzeł komunikacyjny, podnoszenie efektywności elektrowni czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wykraczających poza podstawową infrastrukturę.

O krok przed konkurencją
Działalność POSCO E&C opiera się na trzech głównych działach, tj.: budowlanym, przemysłowym oraz infrastruktury. Dział budowlany obejmuje rozwój obszarów miejskich, projektowanie, inżynierię oraz budowę obiektów mieszkalnych i użytkowych, a nawet budowę nowych miast (np. miasto Song-Do w Korei o powierzchni 53,36 km2). Warto zaznaczyć, że pięć z siedmiu najwyższych obiektów w Korei Płd. zostało wybudowanych przez POSCO E&C, w tym LCT Residence o wysokości 410 m, ze 101 piętrami, w mieście Busan. Dział przemysłowy jest liderem w budowie dużych obiektów specjalistycznych – hut, elektrowni, terminali LNG/LPG, zakładów petrochemicznych i instalacji do gazyfikacji węgla. Na całym świecie firma zrealizowała już ponad 40 inwestycji tego typu (m.in. zintegrowana huta stali w Brazylii o wartości 5 miliardów dolarów). Dział infrastruktury specjalizuje się w przygotowaniu terenów, projektach drogowych, kolejowych, morskich i środowiskowych. To ten dział wybudował spalarnię odpadów w Krakowie (największa w tej chwili instalacja WtE w Polsce) oraz jest wykonawcą rozbudowy i modernizacji ZUSOK w Warszawie. Tym samym dwa największe zakłady WtE w Polsce znajdują się w portfolio POSCO E&C. Silna pozycja firmy na światowym rynku jest rezultatem konsekwentnie realizowanej filozofii rozwoju. Swoją przewagę konkurencyjną POSCO E&C zbudowało w oparciu o nowatorskie rozwiązania, jakość zarządzania i bogate doświadczenie. Firma przykłada wagę do zrównoważonego rozwoju technologii, dlatego prowadzi własne centrum badawcze (Research & Development), które opracowuje nowe technologie dla budownictwa (np.: lekki beton do wykonania mostów i konstrukcji, technologia wzmocnionego zbrojenia) i jest właścicielem wielu praw patentowych. Posiada także sieć partnerów, z którymi realizuje projekty na całym świecie, co sprawia, że jest zawsze o krok przed konkurencją w zakresie projektowania, technologii i wykonawstwa. Stabilna sytuacja finansowa oraz wysoki poziom odpowiedzialności biznesowej i społecznej zaowocowały wprowadzeniem Grupy POSCO na giełdę w USA oraz Korei Płd. Dodatkowo wysokie ratingi kredytowe (BBB+ wg S&P oraz Baa1 wg Moody’s) potwierdzają wartość zarządczą organizacji i predysponują POSCO E&C do realizacji projektów o najwyższym stopniu odpowiedzialności.

Innowacyjnie i ekologicznie
Szerokie portfolio POSCO E&C tworzą głównie największe realizacje w skali świata, np. ww. zintegrowana huta stali CSP w Brazylii, czy wybudowanie międzynarodowego miasta Song-Do. Drugi z wymienionych projektów wymagał dodatkowo zaawansowanych umiejętności planistycznych, gdyż zakładał wykreowanie od podstaw atrakcyjnego centrum biznesowego, z uwzględnieniem różnorodnych rozwiązań urbanistycznych tworzących nowoczesną infrastrukturę miejską. Pionierskie projekty POSCO E&C sięgają lat 80. ubiegłego wieku, kiedy wybudowano w Korei największą na świecie hutę stali Gwang-Yang (o powierzchni 21 mln. m2). Było to jedno z trudniejszych wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć inżynierom POSCO. Tak jak wspominaliśmy, POSCO E&C jest obecne na polskim rynku za sprawą projektu WtE w Krakowie. Zastosowana tam technologia termicznego przekształcania odpadów zmieszanych jest jedną z najlepszych proekologicznych metod rozwiązania problemu odpadów w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami. Krakowska ekospalarnia umożliwia przekształcenie 240 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Dodatkową korzyścią zastosowanych rozwiązań jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej, ograniczenie emisji CH4 ze składowisk, na które trafia mniej odpadów, oraz obniżenie emisji CO2. Aktualnie, polski zespół POSCO E&C działa w Warszawie, gdzie rozbudowuje kolejną instalację WtE, która umożliwi zagospodarowanie 305 tys. odpadów zmieszanych w ciągu roku i wykorzystanie ich jako surowca do produkcji energii. Projekt ma zostać zrealizowany w krótkim czasie i jest wymagający technologicznie, ponieważ rozbudowa odbywa się na czynnym obiekcie. Do zrealizowania tego przedsięwzięcia zaangażowano specjalistów z wielu branż: inżynierii lądowej, architektury, mechanicznej, elektrycznej i automatyki, zarządzania projektami i administracji. Głównym zadaniem jest wybudowanie dwóch nowych linii technologicznych oraz modernizacja linii istniejącej, eksploatowanej od ponad 20 lat, co zwiększy wydajność zakładu z 40 do 305 tys. ton odpadów zmieszanych w skali roku. Rozbudowa zakładu niesie wiele korzyści dla mieszkańców stolicy – usprawni system gospodarowania odpadami, rozwiąże szereg problemów środowiskowych, w tym ograniczy zanieczyszczenia gruntów i wody, a także zwiększy ilość energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska w wyniku termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jednym z podstawowych założeń projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK jest zachowanie ciągłości produkcyjnej zakładu, co spowodowało konieczność wykonania wielu prac dodatkowych, aby oba procesy – produkcyjny i inwestycyjny – odbywały się równolegle i bezpiecznie. POSCO E&C jako wykonawca weszło na plac budowy w Warszawie w styczniu 2021 roku i na realizację ma 36 miesięcy. Choć stanowi to duże wyzwanie, zespół POSCO E&C działa metodycznie, opierając się na dużym doświadczeniu specjalistów oraz dobrej organizacji pracy zespołu realizacyjnego. Warszawski ZUSOK, rozbudowany zgodnie ze standardem BAT (Best Available Techniques) w zakresie rozwiązań inżynieryjnych, będzie obiektem nowoczesnym i bezpiecznym dla środowiska. Przy projektowaniu zadbano również o harmonijne wpisanie zakładu w krajobraz. Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem.

Współpracują z najlepszymi
Grupa POSCO powstała z funduszy publicznych i choć później nastąpiło przekształcenie w kierunku prywatyzacji, to w jej kulturze wciąż obecny jest duch działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społecznego. Firma wypracowała wartościowe relacje biznesowe i sieć klientów złożoną z przedsiębiorstw prywatnych, instytucji rządowych, organizacji, funduszy rozwoju na całym świecie. W Polsce działa jako wykonawca wyłoniony w przetargach publicznych, gdyż taka jest specyfika projektów WtE w naszym kraju. Jednak plany POSCO E&C uwzględniają nawiązanie współpracy z firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów, infrastrukturą drogową i lotniskową. Wysoka jakość realizacji nie byłaby możliwa bez współpracy z renomowanymi dostawcami i podwykonawcami. Głównym partnerem POSCO E&C w projekcie rozbudowy i modernizacji ZUSOK w Warszawie, wykonawcą prac budowlanych i konstrukcyjnych, jest Grupa Mostostal Zabrze. Warto w tym miejscu wspomnieć o kluczowych elementach projektów WtE, którymi są ruszt i kocioł. Urządzenia niezbędne do spalania odpadów produkowane są przez niemiecką firmę DooSan Lentjes należącą do koreańskiej Grupy DooSan. W zakresie turbozespołu parowego, który z ciepła odzyskiwanego podczas spalania odpadów wytwarza energię elektryczną i cieplną, POSCO korzysta z urządzeń produkowanych przez Siemens.

Atmosfera rozwoju
Powodzenie złożonych projektów inżynieryjnych realizowanych przez POSCO E&C, mimo stosowania zaawansowanych technologii, nie byłoby możliwe bez „pierwiastka ludzkiego”. Firma buduje zespoły w oparciu o kompetencje specjalistyczne, doświadczenie, a także znajomość realiów konkretnego przedsięwzięcia. W projektach realizowanych w Polsce uwagę zwraca harmonijna współpraca koreańskich i polskich specjalistów. Obecnie, przy rozbudowie ZUSOK pracuje 25 inżynierów z Korei i 75 polskich specjalistów. Kluczowi pracownicy – przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownik BIM, to polscy inżynierowie. Ponadto POSCO E&C jest otwarte na współpracę z absolwentami polskich uczelni, stwarzając możliwość zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Praca przy tym projekcie pozwala na poznanie nieszablonowych rozwiązań technologicznych i narzędzi zarządzania projektem, jak np. stosowane tu Building Information Modeling 7D (BIM). Kultura organizacyjna POSCO tworzy przestrzeń rozwoju osobistego i zawodowego, nawiązywania dobrych relacji i współpracy w klimacie szacunku. Międzykulturowe środowisko wzbogaca, mobilizuje do twórczego myślenia i elastyczności. Pracownicy mogą liczyć na dodatkową opiekę medyczną czy dofinansowanie aktywności sportowej. Nie bez znaczenia jest także atmosfera, dlatego organizowane są wydarzenia integrujące zespół. W razie potrzeby jest możliwa praca zdalna, a w siedzibie firmy zachowane są wszystkie standardy bezpieczeństwa związane z ochroną przed COVID-19.

Wartość budują razem
O wysokiej jakości działania obiektywnie świadczą certyfikaty przyznane POSCO E&C przez światowe instytucje, np. ISO, ASME, Korean Engineering & Construction Institute. Polski oddział POSCO E&C jest dumny z wyróżnienia w kategorii „obiekt użyteczności publicznej – inne obiekty” w konkursie Nagroda Roku SARP 2015 – przyznanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich dla Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie za znaczącą wartość architektoniczną i wpisanie obiektu w krajobraz. Na zakończenie przyjrzyjmy się misji koreańskiej firmy, która umiejętnie odnalazła się w realiach polskiego rynku. Obejmuje ona podejście do biznesu i szeroko rozumianego otoczenia. Grupa POSCO pragnie wnosić wartość dodaną we wszystko, co robi, i do każdego środowiska, w którym funkcjonuje – „With POSCO” (Z POSCO) oraz „Building value together” (Razem budujmy wartość) to nie tylko slogany stosowane w komunikacji marketingowej, lecz treści wpisane w praktykę codzienności. Najważniejsze wartości POSCO, promowane na całym świecie, to: bezpieczeństwo, wygrany – wygrany („win – win”) i kreatywność. Grupa POSCO konsekwentnie podkreśla nadrzędne znaczenie rozwoju społeczeństwa podczas realizacji projektów biznesowych i zaufania jako filaru wszelkich relacji. W optyce Grupy POSCO trwały rozwój cywilizacyjny opiera się o wartości humanistyczne, a celem realizowanych projektów jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństw, a nie jedynie czerpanie korzyści finansowych. Firma aktywnie tworzy nowe miejsca pracy i podejmuje projekty filantropijne.

 

logo posco1 logo posco2

fb button

grab my essay banner

logo jooble