magazine top

handshake-2056023 19201

Działalność gospodarczą można prowadzić jednoosobowo bądź w postaci spółek. Można założyć spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo–akcyjną, akcyjną lub najbardziej popularną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to zrobić i ile to kosztuje?

Umowa spółki - Notariusz Kraków

Procedura zakładania spółki zaczyna się od pisemnego spisania umowy. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać nazwę firmy i adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacje czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w firmie, liczbę wspólników oraz czas trwania spółki (w przypadku założenia jej na czas określony).

KRS

Nie później niż do 6 miesięcy od podpisania umowy, spółki zarząd ma obowiązek wpisać ją do KRS. Wnioski są przyjmowane przez sąd właściwy dla siedziby firmy. Co należy złożyć w KRS? Oprócz formularzy zarząd musi złożyć również umowę spółki, oświadczenia członków zarządu dotyczące całkowitego pokrycia kapitału zakładowego, listę wspólników, notarialnie poświadczone wzory podpisów oraz dowód opłaty sądowej za pojawienie się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ile kosztuje założenie spółki?

Różne koszty wchodzą w proces założenia spółki. Obowiązek zgromadzenia kapitału zakładowego (min. 5000 zł) to nie wszystkie koszty, jakie musi ponieść przedsiębiorca. Oprócz tego należy również zapłacić taksę notarialną za sporządzenie umowy (przy minimalnym kapitale zakładowym taksa wynosi 196,60zł), odpis umowy spółki (6zł + VAT za każdą stronę), poświadczenie podpisów potwierdzone notarialnie (20zł + VAT od każdego podpisu), wpis do KRS 500zł, ogłoszenie w monitorze 100zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty sporządzenia umowy czy wpisu do KRS). W przypadku gdy spółka prowadzi działalność, która obejmuje podatek od towarów i usług, to dochodzi jeszcze 170zł za rejestracje jako podatnik VAT.

Przez pośredników

Istnieje możliwość ominięcia tych wszystkich skomplikowanych formalności. Może nie tyle ominięcia, co skorzystania z pomocy pośredników. Niektóre kancelarie notarialne oferują usługi zakładania spółek. Wiążę się to z dodatkowymi opłatami, ale również z zyskiem czasu, który można poświęcić na inne sprawy związane z firmą. Jak znaleźć taką ofertę? Można wpisać w wyszukiwarkę „Zakładanie spółki Kraków” i przeglądnąć wyniki wyszukiwania. Następnie porównać oferty i wybrać odpowiednią. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie do końca dobrze poruszają się w tematach prawno – skarbowych.

fb button

grab my essay banner

logo jooble