magazine top

Powódź to zjawisko, które może narazić nieruchomość na ogromne straty finansowe. Woda niszczy nie tylko ściany, ale i wyposażenie oraz stałe elementy. Właśnie dlatego ważne jest, aby to zdarzenie, na które nie mamy wpływu, znajdowało się w naszym zakresie polisy mieszkaniowej. Ubezpieczenie od powodzi powinni wykupić w szczególności właściciele domów wolnostojących, ale i bloków mieszkalnych - nawet do drugiego piętra.

Powódź a polisa mieszkaniowa - co należy wiedzieć?

Ochronę na wypadek powodzi można znaleźć praktycznie w każdej polisie mieszkaniowej. Najczęściej ryzyko to będzie jednak dostępne w formie umowy dodatkowej. Nie należy zapominać jednak o wszelkich wyłączeniach od odpowiedzialności, kiedy to ubezpieczyciel nie będzie w stanie wypłacić nam odszkodowania.

Przede wszystkim - powódź to nie zalanie. Są to zupełnie dwa oddzielne zdarzenia losowe. Różnica między nimi znajduje się w przyczynach powstawania szkody. Mowa głównie o:

  • topnieniu śniegu i lodu,
  • nadmiernych opadach atmosferycznych,
  • topieniu kry lodowej,
  • tworzeniu się zatorów lodowych,
  • na terenach górskich i pofałdowanych - spływie wody po stokach lub zboczach,
  • podwyższeniu lustra wody w rzekach, jeziorach oraz zbiornikach sztucznych,
  • w przypadku cofki - sztormie oraz wzroście poziomu wód morskich.

Co więcej, powódź nie występuje tylko podczas sezonu, a przez cały rok. Najwięcej powodzi w Polsce zdarza się jednak pomiędzy marcem a październikiem.

Czym jest strefa powodziowa?

Jeżeli nasza nieruchomość znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, warto pomyśleć o tym, aby wykupić ubezpieczenie domu od powodzi. Szczególnie, jeżeli znajduje się on tam, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, a także tam, gdzie jest ono wysokie i wynosi 10%. Takie ubezpieczenie należy wziąć także pod uwagę, jeśli dom znajduje się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegową, a także przy wyspach oraz pasach technicznych. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele mają prawo do samodzielnej oceny ryzyka wystąpienia podtopień na danym obszarze, nie muszą się one pokrywać więc ze strefami powodziowymi, jakie przyjmują poszczególne towarzystwa.

Kto powinien zdecydować się na ubezpieczenie domu na terenie zalewowym?

Ubezpieczenie mieszkania od powodzi (znajdziesz je tutaj https://www.tr.gorlice.pl/) przyda się wszędzie tam, gdzie istnieje wyraźne ryzyko zalania, np. jeżeli nasza nieruchomość usytuowana jest niedaleko zbiorników wodnych. Warto wiedzieć, że zagrożeni są nie tylko właściciele domów wolnostojących, ale i lokatorzy budynków wielorodzinnych zajmujących parter, a także pierwsze i drugie piętro.

Większość ubezpieczycieli dodaje powódź do rozszerzeń, które już oferują, a przedmiotem ubezpieczenia nie musi być jedynie budynek mieszkalny. Od powodzi możemy zatem ubezpieczyć np. nagrobek.

fb button

grab my essay banner

logo jooble