magazine top

ESEF (ang. European Single Electronic Format), czyli Jednolity Europejski Format Elektroniczny, to format tworzenia rocznych raportów finansowych, obowiązujący spółki notowane na rynkach Unii Europejskiej. Raportowanie zgodnie z ESEF dotyczy sprawozdań po 1 stycznia 2021 roku, jednak spółki miały możliwość składania ich również za okres wcześniejszy. Jak przygotować sprawozdanie ESEF?

Co to jest ESEF?

ESEF to nowy format raportowania przeznaczony do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Przewiduje on wykorzystanie jednego pliku, który zawiera sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu oraz oświadczenia osób upoważnionych przez spółkę. Pliki tego typu będą mogły być odczytywane w podobny sposób jak zwykłe strony internetowe, a przez to staną się łatwiej dostępne dla inwestorów.

Spółki przygotowujące skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zobowiązane są ponadto do znakowania określonych informacji w raportach zgodnie z taksonomią MSSF przy użyciu standardu Inline XBRL (iXBRL), co z kolei umożliwi odczyt maszynowy.

Zalety sprawozdania ESEF

Zastosowanie standardów ESEF pozwala ujednolicić i zdigitalizować raportowane dane przedstawiane przez spółki z różnych krajów Unii Europejskiej. Rozwiązanie to m.in. zapewnia większy dostęp do danych prezentowanych w postaci XHTML, przez co można je odczytywać, korzystając z przeglądarki internetowej. Nie ma więc konieczności instalowania specjalnego systemu informatycznego. Łatwiejszy dostęp do informacji może przełożyć się na większe zainteresowanie inwestorów. Z punktu widzenia samych spółek z kolei wprowadzenie ESEF pozwala przeglądać i porządkować, a jednocześnie ustandaryzować dane w raportach finansowych, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów w sporządzanych sprawozdaniach.

Narzędzia do sporządzania raportów ESEF

Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania wymaga zastosowania specjalnych narzędzi informatycznych. Spółki mogą skorzystać z aplikacji przeznaczonych do tworzenia raportów zgodnie z wytycznymi ESEF. Zawierają one m.in. wbudowane zbiory najnowszych znaczników taksonomii ESEF czy walidacji i umożliwiają generowanie plików iXBRL oraz XBRL. Dla ułatwienia weryfikacji mogą też tworzyć raporty dla podsumowania oznakowanych pozycji sprawozdania i przypisanych do nich tagów.

Pomimo niepewnej sytuacji dotyczącej konieczności raportowania zgodnie z wytycznymi ESEF na początku roku, wiele spółek zdecydowało się na złożenie raportów według tych wymogów. Pozwoliło to również sprawdzić użyteczność narzędzi zaprojektowanych z myślą o tworzeniu sprawozdań, takich jak np. XBRL Reporter, który jest wtyczką do często stosowanego programu MS Word. Raporty w formacie XBRL przygotowane z jego pomocą pozytywnie przeszły walidację na bramce KNF i zostały zatwierdzone przez audytorów spółek z nich korzystających.

fb button

grab my essay banner

logo jooble