magazine top

Wsparcie monitoringu warunków pracy i rzeczywiste diagnozowanie stanu maszyn w przemyśle papierniczym przy udziale sztucznej inteligencji są już dostępne w Polsce. Te dwie nowości dedykowane dla branży papierniczej i celulozowej ułatwiają obsługę i kontrolowanie procesów produkcyjnych. Ich wykorzystanie oznacza dla fabryk dalsze podążanie ścieżką rozwoju, oszczędności i zbilansowania biznesu, zgodnie z panującymi trendami, w odpowiedzi na rosnące koszty wytwarzania.

Są już najnowsze dane dotyczące rynku papieru i tektury, podsumowujące cały 2021 rok. Ze wstępnego raportu przygotowanego przez analityków Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego CEPI wynika, że sektor jest w silnej fazie ożywienia. Produkcja papieru i tektury w krajach zrzeszonych w tej organizacji, w tym również w Polsce, w minionym roku wzrosła o 5,8 procent w porównaniu do 2020 roku.

Łączna produkcja na przestrzeni 12 miesięcy minionego roku osiągnęła ponad 90 mln ton. Co symptomatyczne dla prognoz na obecny 2022 rok, wzrost zanotowano w przypadku prawie wszystkich rodzajów papieru i tektury, zwłaszcza że w kryzysowym roku 2020 konsumpcja produktów papierniczych zmalała o 6,6 procent – takie wnioski można wysnuć z opinii analityków Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego CEPI.

W 2021 roku - o 5,3 procent w porównaniu z rokiem 2020 - wzrósł poziom wykorzystania papieru z recyklingu w obszarze CEPI do rekordowego w historii poziomu 50,5 mln ton. Równocześnie aż 96 procent europejskiego papieru przeznaczonego do ponownego recyklingu jest dostarczanych na rynki krajowe. W Polsce ten wskaźnik jest dużo niższy, ale firmy zlokalizowane nad Wisłą i Odrą zaczynają nadrabiać straty także i w tym aspekcie, głównie dzięki innowacyjnym technologiom i ultranowoczesnym rozwiązaniom zaszczepianym w parkach maszyn.

Papierowa rewolucja

Specjaliści zajmujący się przemysłem papierniczym podkreślają, że nowe trendy w zastosowaniach i rodzajach wytwarzanych produktów i opakowań papierowych, tekturowych oraz celulozowych, od 2 lat determinowane są przez pandemię koronawirusa, która kreuje ten sektor gospodarki, zgodnie z potrzebami indywidualnych konsumentów i odbiorców hurtowych.

Zmiany we wzorcach konsumpcyjnych są na tyle głębokie, że menedżerowie zarządzający fabrykami i zakładami podjęli decyzje o dostosowaniu produkcji do nowej rzeczywistości. Część przedsiębiorców, która okresowo zatrzymywała swoje linie produkcyjne, mądrze zdecydowała, by wykorzystać ten czas do inwestycji oraz wprowadzenia nowoczesnych systemów, urządzeń i rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję.

Wzorcowa integracja

Wśród nowości produktowych dla przemysłu papierniczego pojawiają się te służące do monitoringu warunków pracy. Wiodącym urządzeniem jest w tym przypadku elastyczny rejestrator danych do wartości drgań oraz procesów firmy ifm electronic. To moduł diagnostyczny z asortymentu elektroniki przetwarzającej dla czujników wibracji. Rozszerzona funkcjonalność urządzenia przeznaczona jest do parametryzacji wielu wejść opartych między innymi o czujniki drgań na kanałach dynamicznych, impulsowe wejścia analogowe do czujników procesowych, które odpowiadają za gromadzenie i monitorowanie różnych analogowych danych procesów przy zachowaniu dużej wewnętrznej pamięci historii.

– W tego typu wydajnym module diagnostycznym, począwszy od zaawansowanej wersji oprogramowania sprzętowego, dzięki elastycznej konfiguracji czterech wejść dynamicznych, można podłączać różne rodzaje czujników i poddawać je ciągłemu monitorowaniu. Dwa dodatkowe wejścia analogowe można wykorzystać do podłączenia dodatkowych czujników procesowych, na przykład prędkości obrotowej lub temperatury wymienia Piotr Szopiński, kierownik działu technicznego ifm electronic.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle papierniczym otwiera mnóstwo możliwości monitorowania maszyn i procesów. Spośród nich eksperci wskazują choćby zintegrowaną pamięć historii, mieszczącą nawet do 600 tysięcy wartości, co umożliwia łatwe porównywanie danych oraz obrazowe śledzenie trendów. Moduły gwarantują też łatwą integrację z siecią. Proste podłączenie urządzeń do sieci firmowej jest dostępne za pomocą złącza ethernet lub też oprogramowania serwera OPC typu VOS, które umożliwiają wygodną integrację wartości drgań oraz procesów z systemami nadrzędnymi, jak SCADA lub MES.

Zaawansowana diagnostyka

Druga z nowości systemowych dedykowanych dla przemysłu papierniczego to łatwy do wdrożenia monitoring stanu parku maszynowego. Fachowcy jednym tchem wymieniają zalety tego zastosowania. To skuteczne monitorowanie stanu prostych maszyn w sieci, sprawna integracja bezpośrednio z systemami przemysłowego ethernetu oraz proste wskaźniki do obsługi alarmów automatycznych, działające w czasie rzeczywistym.

Zwiększone możliwości są zapewniane dzięki IO-Link, w wyniku czego operatorzy mogą korzystać z przechwytywania sygnałów surowych do zaawansowanej analizy, a jednocześnie odpada potrzeba stosowania szaf sterowniczych czy skomplikowanego systemu okablowania.

– Sprawdzony IO-Link ułatwia włączanie technologii Przemysłu 4.0 bezpośrednio do własnej, istniejącej platformy sterowania klienta. Bez konieczności stosowania kosztownych dodatkowych sieci, bramek i udziału IT. Mastery IO-Link wysyłają sygnały stanu do elementów sterujących oraz mogą wysyłać przetworzone i surowe sygnały dotyczące wibracji do systemów wyższego poziomu w celu zaawansowanej analizy – mówi Piotr Szopiński.

Bezbłędne procesy

W module dla przemysłu papierniczego najlepiej sprawdza się czujnik drgań VVB001, który wewnętrznie pozyskuje i analizuje różne wartości procesowe, służące do wykrywania błędów maszyn. Wartość skuteczna prędkości drgań określa stopień luzów w maszynie i zużycie podzespołu. Z kolei wartość skuteczna przyspieszenia określa tarcie mechaniczne. Mierzone są równocześnie warunki dotyczące uderzeń w maszynie, jak przyspieszenie maksymalne, które sygnalizuje udary mechaniczne oraz współczynnik szczytu, czyli jeden z najistotniejszych pomiarów ogólnego stanu maszyny. Przy tym czujnik wskazuje również wzrost temperatury spowodowany nadmiernym tarciem lub innymi czynnikami, na przykład elektrycznymi.

Czujnik, w celu szczegółowej diagnostyki lub analizy przyczyn w przypadku uszkodzenia, dostarcza również dane surowe zarejestrowanego przyspieszenia. Są one wysyłane na żądanie w postaci BLOB (Binary Large Object) i przesyłane przez IO-Link. System może rejestrować stan roboczy maszyny nawet co 4 sekundy i przesyłać dane przez kilkanaście minut do systemów wyższego poziomu.

– Efekt końcowy to konserwacja maszyn przemysłowych w czasie rzeczywistym oraz przemysłowa ochrona maszyn zintegrowana bezpośrednio z istniejącą platformą sterowania klienta, nastawiona na ciągłe monitorowanie stanu maszyn pod względem najczęstszych usterek z powodu kolizji, zmęczenia podzespołów i tarcia. Umożliwia to terminowe i przewidywalne planowanie prac konserwacyjnych przed wystąpieniem poważnych uszkodzeń lub awarii powodujących przestoje produkcji. Maszyny podlegają ciągłej i stałej ochronie w odróżnieniu od zastosowania systemów monitorowania okresowego – reasumuje Piotr Szopiński.

fb button

grab my essay banner

logo jooble