magazine top

W każdym miejscu pracy wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do wypadku. Może zdarzyć się to każdemu, nawet osobom, które na co dzień skrupulatnie przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jak postępować w takim przypadku? Oprócz udzielenia pomocy konieczne będzie również powołanie zespołu powypadkowego. Ile osób wchodzi w jego skład i czym się zajmują? Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania, to tekst dla Ciebie! Poznaj najważniejsze informacje dotyczące zespołów powypadkowych, procedur postępowania, a także szkoleń okresowych dla służby BHP. Zachęcamy do lektury!

Zespół powypadkowy BHP – co to jest?

Zespół powypadkowy BHP to grupa osób powoływanych przez pracodawcę w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W jego skład wchodzą dwie osoby, a najczęściej – pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Czasem tę funkcję pełni również przedstawiciel pracowników, ale tylko w przypadku, jeśli w danym przedsiębiorstwie nie ma osoby na stanowisku SIP. Warunkiem, który należy spełnić, jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak już podkreślono wcześniej – zadanie zespołu powypadkowego polega na jak najszybszym ustaleniu okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzenie protokołu tej sprawy. Warto podkreślić, że cała procedura będzie różnić się w zależności czy mamy do czynienia z małym przedsiębiorstwem, czy większą firmą. Jeśli jesteś właścicielem małego biznesu, to przy wypadku, to Ty jako pracodawca możesz wejść w skład zespołu wraz ze specjalistą, z którym współpracujesz w zakresie BHP.

Jak działa zespół powypadkowy BHP?

Najważniejszym efektem pracy zespołu powypadkowego jest przygotowanie protokołu. Dokument musi zostać sporządzony do 12 dni od momentu poinformowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Czynności rozpoczyna się zaraz po wypadku, od dokładnego sprawdzenia i sfotografowania miejsca zdarzenia. W zależności od specyfiki pracy i wykonywanych czynności analizuje się różne aspekty, np. stan urządzeń czy zastosowane środki ostrożności. Następnym krokiem jest przeprowadzenie rozmowy z osobą poszkodowaną oraz świadkami w celu ustalenia szczegółów zajścia. Aby dokonać rzetelnej oceny sytuacji zespół powypadkowy BHP, może posiłkować się opinią wystawioną przez lekarza na temat stanu zdrowia danego pracownika czy nagraniami z monitoringu, które pozwolą lepiej zrozumieć, co tak właściwie się stało i kto ponosi za to odpowiedzialność. Dopiero po zebraniu wszystkich wymienionych informacji przechodzi się do ustalenia, czy doszło do wypadku, czy też nie.

Co daje szkolenie okresowe dla służby BHP?

Pracownicy służby BHP powinni stale aktualizować swoją wiedzę i podnosić kompetencje. Zmiany w kodeksie pracy czy nowe regulacje prawne sprawiają, że aby efektywnie działać na tym stanowisku, należy stale się dokształcać. Szkolenie okresowe dla służby BHP jest tego doskonałym przykładem i jednocześnie dobrą okazją do porozmawiania z ekspertami. W trakcie specjalnych warsztatów pracownicy BHP (również Ci, którzy w przyszłości będą wchodzić w skład zespołu powypadkowego) mogą wymienić się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami. Zaangażowanie w szkolenia nie tylko podnosi kwalifikacje pracownika, ale i jego skuteczność.

fb button

grab my essay banner

logo jooble