magazine top

Grupa Kapitałowa PUMAR (Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. oraz PUMAR Sp. z o.o.) jest jednym z wiodących polskich producentów sekcji obudów zmechanizowanych oraz siłowników hydraulicznych dla przemysłu. Ciągła dywersyfikacja ukierunkowała rozwój Grupy w stronę branży energetycznej, budownictwa inżynieryjnego, drogownictwa, kolejnictwa oraz świadczenia usług spedycyjno-transportowych na terenie Polski i UE. Istotnym atutem przedsiębiorstwa jest nowoczesny i bardzo bogaty park maszynowy wyposażony w urządzenia umożliwiające realizację projektów z różnych dziedzin przemysłu. Zarząd stale dba o podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry i zapoznawanie z najnowocześniejszymi technologiami, poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz projektach badawczo-technicznych. Obecnie w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PUMAR zatrudnionych jest około 400 osób – w tym kilkudziesięciu inżynierów, osób dozoru dołowego oraz specjalistów różnych branż. Opierając działalność na długoletnim doświadczeniu, nowoczesnych technologiach oraz posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach – przedsiębiorstwo gwarantuje maksymalne zadowolenie z jakości oferowanych wyrobów i usług.

Specjalnie dla BusinessPL obszernego wywiadu na temat działalności Grupy Kapitałowej PUMAR udzielił mgr inż. Damian Kazubiński, Prezes Zarządu – Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o.

Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić historię rozwoju Grupy Kapitałowej PUMAR?

PUMAR Sp. z o.o. została założona w 1989 roku. Funkcjonowanie spółki prowadzone jest w oparciu o polski kapitał, jako firma całkowicie rodzinna. Jej rozwój doprowadził do powstania w 2002 roku Grupy Kapitałowej PUMAR o strukturze holdingowej. Działalność spółek związana jest przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego, ciepłownictwem, energetyką, budownictwem, kolejnictwem, oraz transportem i handlem węglem. Zatrudniamy około 400 pracowników. Z racji potencjału i możliwości technicznych współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa oraz instytucjami naukowymi. Na terenie Siemianowic Śląskich funkcjonujemy od 1994 roku.

Grupa PUMAR posiada w swoim asortymencie szeroki wachlarz produktów i usług. Czy mógłby Pan omówić aktualny przedmiot działalności firmy?

Grupę Kapitałową PUMAR tworzą spółki: PUMAR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. (założone 29.06.1994 roku). Swoją działalność skupiają na określonych gałęziach przemysłu, dzięki czemu są specjalistami w swoich dziedzinach, ale wzajemna współpraca poszerza ich horyzonty i możliwości oraz zapewnia konkurencyjność na rynku. Jako Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. o.o. posiadamy następujące wydziały: górniczy, hydrauliki siłowej, energetyki i konstrukcji spawanych oraz transportu. W ramach poszczególnych wydziałów wykonujemy projektowanie, produkcję, naprawy oraz modernizację:

 • Ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych oraz ich poszczególnych elementów takich jak: części konstrukcyjne, hydraulika siłowa, hydraulika sterownicza oraz owężowanie,
 • Konstrukcji urządzeń górniczych oraz zbiorników i rurociągów ciśnieniowych,
 • Konstrukcji maszyn i urządzeń z branży budownictwa, transportu i energetyki, kolejnictwa.

Dodatkowo oferujemy usługi: pośrednictwa, finansowo-księgowe, handlu węglem oraz usługi transportowo-spedycyjne na terenie kraju i UE. Naszą ogromną wartość stanowi współpraca z wieloma firmami z branży górniczej, czego wynikiem jest realizacja wielu projektów dla górnictwa, a także możliwość wprowadzania innowacji, przeprowadzania badań oraz tworzenia prototypów.

Co uważa Pan za największe atuty firmy? Czym wyróżniają się marki PUMAR i HYDROMEL na tle konkurencji?

Jakość bierze się z doświadczenia, a doświadczenie z ilości powtórzeń. Nasza Grupa Kapitałowa PUMAR to jakość na najwyższym poziomie – o czym świadczy ilość zrealizowanych projektów. Łączna ilość wyprodukowanych zmechanizowanych sekcji obudów ścianowych dla górnictwa w naszej Grupie to ponad 8 000 sztuk. Nasza firma swoją pracę opiera na dwóch najważniejszych elementach, jakimi są ludzie i park maszynowy. Nasi spawacze posiadają szereg certyfikatów nadanych przez UDT, dzięki czemu mają umiejętności, by działać na wielu płaszczyznach z zakresu dziedziny energetyki i konstrukcji spawanych. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu produkcja konstrukcji stalowych przebiega sprawnie i szybko. Wyposażony jest on w sprzęt umożliwiający nie tylko wytworzenie elementów stalowych, ale także przygotowanie już gotowego produktu poprzez jego śrutowanie oraz malowanie.

Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii to istotny element rozwoju firmy oraz przewagi konkurencyjnej. Czy mógłby Pan opowiedzieć szerzej o współpracy z instytucjami naukowymi?

Przedsiębiorstwo HYDROMEL współpracuje z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG przy projektowaniu i badaniu sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych oraz ich elementów. Kooperujemy z Akademią Górniczą Hutniczą oraz Politechniką Śląską przy konsultowaniu i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w produkowanych obudowach zmechanizowanych, a także przy produkcji prototypów obudów zmechanizowanych lub ich podzespołów. Ponadto współpracujemy z Głównym Instytutem Górnictwa przy doborze sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej do warunków górniczo-geologicznych, przy badaniu elementów sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych – celem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP oraz podczas współpracy w badaniach poznawczych elementów hydrauliki sterowniczej, stojaków oraz siłowników.

Przedsiębiorstwo HYDROMEL stawia na innowacyjność oraz najnowsze technologie. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat zaplecza technologicznego przedsiębiorstwa?

Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu produkcja konstrukcji stalowych przebiega sprawnie i szybko. Wyposażony jest on w sprzęt umożliwiający nie tylko wytworzenie elementów stalowych, ale także przygotowanie już gotowego produktu poprzez przygotowanie podłoża pod malowanie oraz odpowiednie nałożenie powłok lakierniczych. Nasze wyroby powstają od etapu zakupów wyrobów hutniczych, ich rozpalenia, fazowania, montażu, procesu spawania, obróbki mechanicznej po odpowiednie nałożenie powłok antykorozyjnych. To wszystko wpływa na szeroki zakres działalności przedsiębiorstwa, który obejmuje wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i różnych elementów konstrukcyjnych dla energetyki, górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz spożywczego.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Czy mógłby Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów spółek należących do Grupy Kapitałowej PUMAR?

Zarząd stale dba o podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry i zapoznawanie z najnowocześniejszymi technologiami, poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz projektach badawczo-technicznych. Obecnie w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zatrudnionych jest około 400 osób – w tym około 50 inżynierów, osób dozoru dołowego oraz specjalistów różnych branż. Opierając działalność na długoletnim doświadczeniu, nowoczesnych technologiach oraz posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, GK PUMAR gwarantuje maksymalne zadowolenie z jakości oferowanych wyrobów i usług.

Jakie działania podejmuje firma, które przyczyniają się do tego, że pracownicy wiążą się z nią na lata?

To właśnie specjaliści, a wśród nich inżynierzy, projektanci, pracownicy techniczni i produkcyjni są sercem naszej firmy. Wielu z nich pracuje w naszej firmie od momentu jej powstania. Tak jak wspomniałem wcześniej – stale dbamy o podnoszenie ich kwalifikacji i zapoznawanie z najnowocześniejszymi technologiami, poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz projektach badawczo-technicznych. Umożliwia nam to stała współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi takimi jak: KOMAG, GIG, AGH, Politechnika Śląska (Instytut Spawalnictwa), UDT. Powyższe działania oraz szeroko rozumiane partnerstwo na linii pracodawca-pracownik powodują stabilność naszej kadry pracowniczej, a niejednokrotnie również jej kontynuację pokoleniową.

Jakość oferowanych produktów i usług jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie z renomowanymi dostawcami oraz podwykonawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Na przestrzeni lat nasza firma nawiązała współpracę z renomowanymi partnerami – realizując zamierzone cele ekonomiczno-gospodarcze z obustronną korzyścią. Naszymi partnerami biznesowymi są sprawdzone i zaufane przedsiębiorstwa. Stawiamy na relacje biznesowe oparte na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Kooperujemy z wieloma podmiotami znanymi na rynku, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. W jaki sposób angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

Spotykamy się z życzliwością ze strony władz miasta, które zawsze wykazywały duże zainteresowanie naszym funkcjonowaniem. Bezpośrednie kontakty z władzami miasta i pracownikami urzędu dają możliwość zwrócenia uwagi na bieżące problemy związane z działalnością firmy, jak też ułatwiają ich rozwiązanie. Tego typu podejście służy umacnianiu się przedsiębiorczości i jej dalszego rozwoju na terenie Siemianowic Śl. Ma to również decydujący wpływ na poziom bezrobocia. Potwierdzeniem tej wzajemnej współpracy jest powstanie z inicjatywy Prezydenta Miasta Rady Gospodarczej, w skład której wchodzą prezesi i właściciele znaczących firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są posiadane świadectwa. Jakimi najważniejszymi certyfikatami mogą się Państwo pochwalić?

Ważne dla nas jest to, aby nasze produkty i usługi były realizowane na najlepszym poziomie oraz z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dlatego Przedsiębiorstwo HYDROMEL posiada szereg wdrożonych systemów oraz świadectw, do których należą:

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015,
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN- EN 1090,
 • Świadectwo kwalifikacji do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych,
 • System Zarządzania Ochronną Środowiska ISO 14001:2015,
 • System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie ISO 3834-2 z uwzględnieniem specjalnych wymagań stawianych przy budowie pojazdów szynowych EN 15085 CL1,
 • System Zarządzania BHP PN-N-18001:2004,
 • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie badań radiologicznych,
 • Technologie UDT,
 • Certyfikat zgodności, wydany przez J.S. Hamilton Poland S.A. (wcześniej JOAiCW TEST Sp. z o.o.) uprawniający nas do wykonywania części zamiennych do obudów zmechanizowanych, jak również do przeprowadzania remontów elementów konstrukcji oraz hydrauliki maszyn dołowych.

Posiadamy Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego na:

 • Wytwarzanie i montaż zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących,
 • Naprawę i modernizację zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, kotłów parowych, wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących oraz palnych,
 • Wytwarzanie elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Co stanowi obecnie największe wyzwanie dla Państwa Grupy Kapitałowej?

Jak wspomniano w treści niniejszego artykułu – nasza firma funkcjonuje z pozytywnym rezultatem już kilka dekad. Przez ten czas wspólnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi mierzyliśmy się z tworzoną rzeczywistością – niejednokrotnie z wieloma problemami na raz. Jak pokazuje historia naszej Grupy Kapitałowej wychodziliśmy z nich z wynikiem pozytywnym. Dzień dzisiejszy również nie stroni od utrudnień prowadzenia działalności biznesowej – szalejąca inflacja powodująca drastyczne skoki cenowe materiałów handlowych, w które się zaopatrujemy, jak i bardzo duży średni wzrost wynagrodzeń, trendy transformacji energetycznej, czy wyniki niestabilności geopolitycznej, a wręcz konflikty zbrojne, oraz ogólnoświatowe pandemie. Mamy jednak przeświadczenie, iż rzetelność wykonywania swojej pracy oraz elastyczność dostosowania się do panujących warunków pozwoli nam kontynuować naszą działalność.

Jak przedstawiają się plany przedsiębiorstwa i kierunki rozwoju na najbliższe miesiące, lata?

Biorąc pod uwagę posiadane uprawnienia, wyposażenie techniczne, długoletnie doświadczenie w produkcji konstrukcji stalowych oraz instalacji energetycznych – będziemy starać się jeszcze bardziej rozwijać nasze możliwości produkcyjne, oferując współpracę na najwyższym poziomie i zadowolenie z naszych wyrobów oraz usług na rynkach nie tylko górniczych, ale również w innych sektorach przemysłu. Możliwości te już obserwujemy, między innymi poprzez stałą modernizację i unowocześnianie naszego parku maszynowego oraz wdrażanych nowych technologii.

Grupa Kapitałowa PUMAR to firma o długiej tradycji i wielu sukcesach. Z jakich dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa jest Pan najbardziej dumny?

Oczywiście nasza firma na przestrzeni lat swej działalności zdobywała zaszczytne lokaty i wyróżnienia (np. w rankingach magazynu „Puls Biznesu”), jednakże to stały rozwój, solidna praca i gwarancja jakości zyskały uznanie nie tylko w oczach naszych klientów – co stanowi nasze zadowolenie i największy powód do dumy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble