magazine top


Żeby zadbać o ciszę wewnątrz budynków, niezbędna jest odpowiednia izolacja. O czym należy pamiętać, projektując lub modernizując obiekty wielorodzinne? Jak ograniczyć niepożądane dźwięki pochodzące z systemu kanalizacji?

Co trzeci Europejczyk czuje dyskomfort z powodu nadmiernego hałasu – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Niestety nie można wyeliminować wszystkich źródeł dokuczliwych dźwięków. Dobrze jednak zadbać o zapewnienia dogodnych warunków w pomieszczeniach. W tym celu sprawdzą się odpowiednie materiały izolacyjne (aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło izolacje akustyczne Wrocław).

Izolacja akustyczna- jakie rodzaje hałasu wyróżniamy?
Człowiek odbiera dźwięki o częstotliwości wynoszącej od 16 do 22 tys. Hz. Wysoki poziom hałasu negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie. Prowadzi do rozdrażnienia, poirytowania, bezsenności. Powoduje też bóle głowy, nerwice, depresje. Stąd tak ważne jest wyeliminowanie niepożądanych bodźców z otoczenia. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Najlepiej skorzystać z porad specjalistów z https://www.caldo-izolacja.pl/kontakt/wroclaw. Wytłumaczą oni, na co zwracać szczególną uwagę.

Rodzaje hałasu a instalacja kanalizacji
Podczas ruchu ciała fizyczne transmitują drgania akustyczne oraz fale ciśnienia. Wyróżnia się dwa rodzaje hałasu:

Powietrzny, czyli pochodzących z drgań powietrza. Wywołują go m.in. ścieki znajdujące się wewnątrz rur.
Strukturalny – przenoszony przez konstrukcję obiektu. Dźwięki emitują m.in. elementy mocujące bądź łączenia pomiędzy rurami a szkieletem budynku.
Skąd biorą się niepożądane dźwięki? W systemach kanalizacyjnych można wyodrębnić rozmaite źródła hałasów. Oto niektóre z nich [1]:

Hałas opadania – obejmuje on opadające ścieki. Dźwięki przenoszone są drogą powietrzną oraz strukturalną.
Hałas odbicia – wytwarza się w miejscach pomiędzy elementami pionowymi a poziomymi (najczęściej przy zmianie kierunku instalacji).
Hałas przepływu – tworzy się w poziomych przewodach kanalizacyjnych.
Hałas spłukiwania – powstaje po przedostaniu się wody z fekaliami do instalacji.
Hałas z kabiny prysznicowej lub wanny – wywołuje go spuszczanie wody w trakcie lub po kąpieli.
Hałas związany z projektem kanalizacji – np. spowodowany nagłym zmniejszeniem się średnicy rur.
Hałas a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
Zgodnie z unijną dyrektywą 89/106/EWG oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2002/49/WE budynki muszą być zabezpieczone przed hałasem. Należy o to zadbać już na etapie projektowania obiektów. Niepożądane dźwięki nie mogą przekraczać poziomu zakłócającego odpoczynek. Nie powinny też utrudniać wykonywania codziennych czynności.

Temat związany z hałasem poruszają też regulacje krajowe – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.0.1065) oraz Polska Norma (PN-B02151-2). Dokumenty precyzują, że poziom dźwięków nie może być wyższy niż:

25 dB (w nocy),
35 dB (w czasie dnia)*.
*Dane dotyczą hałasu spowodowanego wyposażeniem technicznym budynku. Obejmują pomieszczenia mieszkalne.

Materiały do izolacji- pianka polietylenowa, otulina z wełny skalnej i mineralnej
Do często stosowanych materiałów izolacyjnych zalicza się pianka polietylenowa. Montuje się ją wokół rur grzewczych, sanitarnych i kanalizacyjnych. Do ciekawych rozwiązań należy też otulina z wełny skalnej lub mineralnej. Na uwagę zasługują ponadto produkty z serii ArmaComfort AB. Składają się one z elastycznych pianek wykonanych z syntetycznego kauczuku. Dodatkowo wyposażono je w barierę akustyczną z gumy EPDM/EVA.

Dobór odpowiednich izolacji zależy od kilku czynników. Wśród istotnych wskazuje się: warunki techniczne, temperaturę wody. Kupując otuliny, należy dostosować je do średnicy rur (od zewnątrz). Gdy przestrzeń między izolacją a rurą będzie za duża, może dojść do gromadzenia się pary wodnej. Stąd też należy przyjrzeć się parametrom technicznym.

Materiały izolacyjne powinny cechować się szerokim zakresem temperatur. Nacisk kładzie się także na:

Współczynnik przewodzenia ciepła,
Współczynnik przenikania dyfuzyjnego (Sd),
Ochronę przeciwpożarową,
Stopień zabezpieczenia akustycznego,
Ciężar wyrobu.
Co jeszcze ma wpływ na akustykę budynku?
Choć izolacje są bardzo ważne, trzeba też pamiętać o innych kwestiach. Na akustykę obiektów wielorodzinnych wpływają m.in.:

Rodzaj użytych materiałów budowlanych,
Rozmieszczenie pomieszczeń,
Rozkład instalacji sanitarnych,
Sposób mocowania rur,
Materiały zastosowane w instalacji wodociągowej.
Zagadnienia związane z akustyką budynku są bardzo złożone. Najlepiej zatroszczyć się o nie już na etapie projektu koncepcyjnego. Do dobrych praktyk należy współpraca inżyniera akustyka oraz architekta. Interesującym pomysłem jest też zaangażowanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Działania te mają na celu ścisłą kontrolę realizowanych prac.

Źródło:

Dorota Leciej-Pirczewska, Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych, Instal 6/2020.

fb button

grab my essay banner

logo jooble