magazine top

Przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje zagraniczne, mogą zredukować swoje ryzyko, korzystając z dedykowanych do tego celu instrumentów finansowych – faktoringu i forfaitingu. Na jaką usługę warto się zdecydować? Wszystko zależy od firmy!

Jak obniżyć ryzyko transakcji zagranicznych?

W transakcjach zawieranych z kontrahentami zagranicznymi bardzo często stosuje się dłuższe terminy płatności. W grę wchodzi również wymiana walut. Oznacza to, że sprzedawca – eksporter narażony jest na spore ryzyko, które może prowadzić do zaburzenia jego płynności finansowej i niewypłacalności.

Aby obniżyć ryzyko związane z takimi transakcjami, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na usługi faktoringu lub forfaitingu, które umożliwiają szybkie uzyskanie środków z zawartej umowy.

Czym są faktoring i forfaiting?

Instrumenty finansowe jak faktoring i forfaiting dają szansę na bezpieczniejsze prowadzenie transakcji międzynarodowych. Na czym polegają?

Faktoring to inaczej finansowanie faktur. Usługa ta pozwala na otrzymanie zapłaty za fakturę przed terminem jej płatności. Pieniądze wypłaca wtedy faktor – firma świadcząca usługi faktoringowe. Potem faktor czeka na płatność od kontrahenta w terminie wskazanym na fakturze.

ForfaitingZ kolei forfaiting jest usługą, która polega na skupowaniu należności terminowych wynikających z umów między firmami w transakcjach międzynarodowych. Dochodzi wtedy do przeniesienia praw do wierzytelności z eksportera na inny podmiot, który udostępnia finansowanie. Eksporter może następnie otrzymać zapłatę za towar.

Różnice pomiędzy faktoringiem a forfaitingiem

Finansowanie przez faktoring a forfaiting porównanie – najważniejsze różnice:- Faktoring jest usługą, która może być używana w transakcjach krajowych i zagranicznych, natomiast forfaiting jedynie stosowany jest w transakcjach międzynarodowych.- Faktoring może być stosowany przez mniejsze i większe firmy, z kolei forfaiting wybierają głównie większe firmy.- Faktoring pozwala na finansowanie wielu wierzytelności jednocześnie, z kolei forfaiting odnosi się jedynie do jednej wierzytelności.- Faktoring najczęściej dotyczy mniejszych kwot, natomiast forfaiting używany jest w przypadku dużych sum.- W przypadku faktoringu termin wykupu jest dość krótki i wynosi maksymalnie kilka miesięcy, natomiast w forfaitingu może on wynieść nawet kilka lat.- Faktoring używany jest głównie przy transakcjach dotyczących powszechnych towarów, natomiast forfaiting przy towarach będących również dobrami inwestycyjnymi.- Faktoring może być świadczony bez regresu i z regresem, natomiast forfaiting jest dostępny tylko bez regresu – z wykupem wierzytelności.- Faktoring nie zapewnia aż tak dobrej ochrony przed ryzykiem kursowym jak forfaiting.

fb button

grab my essay banner

logo jooble