magazine top

Motta życiowe są najczęściej mocno wygórowane, patetyczne i zakładają cele trudne do osiągnięcia, ale motto firmy Agro-Sieć Sp. z o.o. jest zaprzeczeniem tego twierdzenia. Gdyż hasło „Z nami osiągniesz więcej” wdrożone jest w codzienną pracę całego zespołu pracowników i kadry zarządzającej. Przedsiębiorstwo z Chełmna prowadzi pełną obsługę producentów rolnych i punktów handlowych w zakresie doradztwa, sprzedaży i skupu.

Wspomniane słowa są realizowane przez dostarczenie takich środków do produkcji, które gwarantują powstanie żywności o najwyższych walorach jakościowych, zgodnych z nałożonymi rygorystycznymi wymaganiami. Kluczem do sukcesu i rozwoju jest szeroka wiedza specjalistów Agro-Sieć, którzy dzielą się nią ze swoimi klientami. Warto zaznaczyć, że ta wiedza poparta jest długoletnim doświadczeniem i elastycznością na zmiany zachodzące na rynku rolniczym i w otoczeniu biznesowym.

Zmiany napędzają kolejne sukcesy
Zakład Agro-Sieć rozwija swój potencjał od 1992 r. Główną siedzibę ma w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim, ale działa na terenie całej północnej części naszego kraju. Początki firmy są związane z działalnością Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Przemiany gospodarczo-ustrojowe stały się szansą dla Agro-Sieci, w ramach których nastąpiło zapotrzebowanie na produkcję środków ochrony roślin. Zarządzający przedsiębiorstwem wypełnili „lukę” po zlikwidowanych Wojewódzkich Związkach Gminnych Spółdzielni. Wśród wielu istotnych momentów na przełomie ponad 20 lat, warto wymienić: otwieranie punktów handlowych w latach 1998-2013, zmiany prawno-organizacyjne w przedsiębiorstwie i powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2000 r. oraz wyodrębnienie spółki Agro-Sieć Maszyny od Agro-Sieć sp. z o.o. To ostatnie, wydarzenie odbyło się sześć lat temu. Ciągłe poszerzanie oferty oraz podnoszenie poprzeczki w oferowanych usługach nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry, której ważnym „trzonem” są doradcy pracujący w terenie, jak i stacjonarnie w siedzibie firmy. Pracownicy przechodzą szereg szkoleń prowadzonych zarówno przez własnych specjalistów, jak i przez przedstawicieli producentów i dostawców. Prawidłowe funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa jest gwarantowane także przez osoby pracujące w back office. Agro-Sieć jako główny cel w swojej działalności obrało dostarczanie polskiemu rolnictwu odpowiedniej technologii, aby nie ustępowało technikom rolniczym oferowanym w krajach Unii Europejskiej. Istotnym elementem współpracy z Klientami jest możliwość poszukiwania nowych rynków zbytu dla ich płodów rolnych przez przedstawicieli przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza firmy prowadzi rozsądną politykę zarządzania i rozwoju. Jednym z przejawów takiego podejścia jest powołanie Polskich Składów Rolnych wraz z AdlerAgro, Agrochestem i AgroAs. Ideą tego przedsięwzięcia jest dostarczenie zainteresowanym konkurencyjnej oferty przez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej i realizacji łączonej strategii marketingowej. Obecnie w ramach Polskich Składów Rolnych funkcjonuje 4 podmioty, które w 2018 roku w sumie osiągnęły łącznie przychód w wysokości 1.200 mln złotych netto.

Rolnik tutaj, znajdzie wszystko!
Szeroka oferta zapewniająca pełną obsługę producentów rolnych w zakresie doradztwa, sprzedaży i skupu, a także handlu maszynami odbywa się za pośrednictwem ponad 300 punktów handlowych zlokalizowanych w czterech województwach tj.: warmińsko-mazurskim (Garbno), pomorskim (Malbork, Kwidzyn), kujawsko-pomorskim (Chełmno, Łyskowo, Krotoszyn, Łasin, Jabłonowo Pomorskie, Kowal), wielkopolskim (Piła). Katalog proponowanych produktów jest bardzo imponujący. Oprócz tych podstawowych towarów, bez których trudno wyobrazić sobie działalności rolniczej tj. nawozów, środków ochrony roślin, paszy; odbiorcy mogą zaopatrywać się także w inne artykuły: materiały siewne, maszyny i części zamienne, paliwa. Agro-Sieć prowadzi także punkt skupu płodów rolnych. Cała gama oferty i wszystkie szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.agrosiec.pl/#oferta.

Klient jako siła napędowa
Sylwia Madej, kierownik działu marketingu i kontroli Agro-Sieć zaznacza, że sukces firmy zapewniają dwa, silne „filary”. Jednym z nich jest codzienna ciężka praca całego zespołu, która przejawia się w ciągłym doskonaleniu pracowników, dbałości o jakość oferowanych usług i towarów. Drugim „filarem” jest otwartość na potrzeby klientów i dostosowywanie do ich oczekiwań oferty opisywanego zakładu. Ta polityka sprawdza się już od 27 lat, ponieważ wśród wielu klientów ogromna część z nich to są stali odbiorcy, którzy rozpoczęli współpracę z Agro-Sieć kilka lub kilkanaście lat temu i wciąż wracają z nowymi zamówieniami. Pracownicy ze swej strony proponują pomoc rolnikom w wyborze wszystkich komponentów, bo to właśnie klient jest siłą napędową dla przedsiębiorstwa, które wciąż chce kształcić swoich specjalistów i rozwijać działalność.

Przyszłość rolnictwa
Rozkwit możliwości firmy nie jest możliwy bez poniesionych inwestycji. Modernizacja punktów handlowych Agro-Sieci i ich ujednolicenie jest jedną z głównych i jeszcze trwających przemian. Ale nie jedyną! Poważną inwestycją jest również powiększenie w centralnej siedzibie powierzchni magazynowej o regały wysokiego składowania. Ponadto uruchomiono własną linię nasienną służącą do produkcji dobrej jakości materiału siewnego. Zainteresowanych kolejnymi pomysłami i wdrożeniami odsyłamy do profili społecznościowych firmy, gdzie na bieżąco są aktualizowane wszystkie aktualności Agro-Sieci. Zmiany modernizacyjne w firmie są też związane bezpośrednio z branżą i zachodzącymi w niej przeobrażeniami. Warto wspomnieć, że przed resortem Środków Ochrony Roślin i Nawozów w najbliższej przyszłości stoją duże wyzwania. Zmieniający się klimat w Europie przyczynia się do pojawienia się nowych chorób, chwastów. Taka sytuacja wymusza powstanie nowych rozwiązań technologicznych, gdyż dotychczasowe, niestety nie poradzą sobie z nowymi szkodnikami. Regulacje Unii Europejskiej narzucają także na producentów rolnych wiele obostrzeń dotyczących wycofania substancji aktywnych środków ochrony roślin i ograniczenia stosowania nawozów mineralnych. W związku z powyższym branża jest bardzo wymagająca i wymusza nieustanne kontrolowanie przepisów prawnych, a także ciągłe poszerzanie wiedzy, co przekłada się na wprowadzanie nowoczesnych i nieszablonowych rozwiązań. Dodatkowo Agro-Sieć wspiera rolników, aby mogli sprostać wymaganiom ilościowym i jakościowym narzuconym przez rynek ostatecznego konsumenta.

Zasłużone laury
Oprócz finansowania inwestycji na szeroką skalę, kadra zarządzająca chętnie wspiera działalność pozabranżową, angażując się w akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, imprezy z zakresu kultury. Na pomoc finansową mogły liczyć lokalne grupy np. zespół tenisa stołowego LUKS CHEŁMNO. Przedsiębiorstwo cyklicznie pomaga też przy imprezie – Ogólnopolskie Chełmińskie Biegi Uliczne. Agro-Sieć obecna jest także podczas akcji Walentynki Chełmińskie. Ponadto firma uczestniczy w rozwoju wiedzy młodych osób zainteresowanych przyszłością pracy w rolnictwie poprzez obecność w trakcie Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez placówki szkolne z regionu. Takie podejście wpisuje się w budowanie przyszłej kadry wykwalifikowanych adeptów. Przedsiębiorstwo za swoje zaangażowanie i ciężką pracę zostało nagrodzone wieloma wyróżnieniami. Od 7 lat uczestniczy w programie RZETELNA FIRMA, co jednoznacznie potwierdza wiarygodność Agro-Sieci oraz gwarantuje przejrzystość działalności gospodarczej i etyczne prowadzenie biznesu. Dodatkowo pracownicy opisywanego zakładu otrzymali nagrodę Złoty Kłos od firmy Bayer za najlepszą wiedzę pracowników Agro-Sieć w projekcie edukacyjnym, którego założeniem jest podnoszenie kwalifikacji kadry dystrybutorów. To nie ostatni laur od Złotego Kłosa, który w 2018 roku przyznał wyróżnienie za najlepsze planowanie zakupów w ubiegłym roku. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble