magazine top

pkp-remtrak

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Spółka zajmuje się naprawą, konserwacją oraz remontami taboru kolejowego i sprzętu transportowego. O firmie opowiada Pan Zbigniew Ciemny, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tymże roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w Oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. Początkowo Spółka nie była liczącym się graczem wśród firm zajmujących się naprawą taboru, lecz z kolejnymi latami zaczęło się to zmieniać. Firma zaczęła rozszerzać działalność, przejęto obiekt byłej lokomotywowni w Piotrkowie Trybunalskim. Firmę nie ominęły również różnego typu problemy, czego skutkiem była gruntowna zmiana strategii. Pod koniec 2009 roku nastąpiła reorganizacja Spółki i postawienie na ścisły związek z PKP Intercity S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. W 2012 roku utworzono Oddział Produkcyjny Warszawa Grochów - co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw wagonów długich na poziomie utrzymania P4. W 2014 roku PKP Intercity S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A., stając się jej wyłącznym udziałowcem. Rok później opracowano dla Spółki program naprawczy, podjęto również strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. W marcu 2016 roku wdrożono Plan Rozwoju Spółki ZUT „REMTRAK”, zaś w maju zawarto umowę na wykonanie I etapu rozbudowy Spółki. 31 października zakończono prace budowalne dla tego etapu. Natomiast w lutym 2017 roku ogłoszono pisemny przetarg na II etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. W maju rozpoczęto, zaś w grudniu zakończono prace budowlane II etapu rozbudowy. Należy również nadmienić, że także w 2017 roku w Oddziale Warszawa Grochów rozpoczęto samodzielne naprawy zestawów kołowych – w reakcji na problemy związane z czasem realizacji i kosztami takich napraw oczekiwanych przez firmy zewnętrzne, co wydatnie zwiększyło możliwości naprawcze Spółki. Bardzo ważnym momentem dla aktualnej historii i pozycji Spółki była zmiana nazwy oraz logotypu w dniu 29.04.2019 r., a także podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia węgielnego pod III Etap rozbudowy Oddziału Idzikowice w dniu 04.10.2019 r. To jakże aktualny, a jednocześnie jeden z najważniejszych momentów w całej historii PKP Intercity Remtrak.

W kwietniu 2019 roku firma zmieniła nazwę z Zakładu Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o. na PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Co oznacza dla firmy Remtrak fakt, że w nazwie pojawiła się marka narodowego przewoźnika kolejowego – „PKP Intercity”?

Zmiana nazwy Spółki oraz wprowadzenie nowego logotypu reprezentującego Spółkę symbolizują wkroczenie na nowe tory rozwoju. Marka narodowego przewoźnika kolejowego – „PKP Intercity” ma za zadanie zwiększyć rozpoznawalność Spółki poprzez identyfikowalność z narodowym przewoźnikiem kolejowym, a także ma na celu „tchnięcie” nowej „siły i energii” potrzebnych do dalszego jej rozwoju. Jesteśmy przekonani, że pod skrzydłami tak dużej i doświadczonej Spółki jaką jest bez wątpienia PKP Intercity, rozwój Remtraka będzie jeszcze bardziej dynamiczny, a sytuacja w Spółce pozostanie stabilna i bezpieczna.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji i remontów taboru kolejowego. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o oferowanych usługach i zapleczu produkcyjnym firmy?

Spółka PKP Intercity specjalizuje się w naprawach rewizyjnych wagonów na 4 poziomie utrzymania wagonów długich i krótkich oraz modernizacji układów WC. Wykonuje również przeglądy na 3 poziomie utrzymania wagonów oraz inne zlecenia (naprawy awaryjne wagonów, naprawy części do Pendolino, montaż w wagonach ramp dla niepełnosprawnych, itp.). Od 2011 roku Remtrak wykonuje usługi naprawcze wyłącznie na rzecz PKP Intercity. Zlecanie napraw odbywa się w trybie z „wolnej ręki”, bez konieczności organizowania przetargów. Spółka PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. składa się z:

  • Centrali Spółki, zlokalizowanej w Toruniu. W tej lokalizacji znajduje się dział finansowo-księgowy Spółki, archiwum oraz warsztat, który realizuje wykonywanie specyficznych elementów, głównie na potrzeby oddziału produkcyjnego Idzikowice - Piotrków Tryb.;
  • Oddziału Idzikowice-Piotrków Trybunalski, którego siedziba mieści się pod adresem Libiszów 104, 26-300 Opoczno. W Idzikowicach dokonuje się kompleksowa naprawa wagonów osobowych na poziomie utrzymania P4, przeglądów P3, napraw awaryjnych oraz modernizacji WC. W Piotrkowie Tryb. wykonywane są naprawy wózków wagonowych dla Oddziału Idzikowice-Piotrków Tryb.
  • Oddziału Warszawa Grochów zlokalizowanego pod adresem: ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa. W tym Oddziale w jednej lokalizacji wykonuje się wszystkie prace wymagane przy wykonywaniu napraw wagonów osobowych na poziomie utrzymania P4, przeglądów P3, napraw awaryjnych i wykonywanych modernizacji WC. Wolumen napraw w tym Oddziale w skali miesiąca jest jednak mniejszy w stosunku do wolumenu napraw wykonywanych przez Oddział Idzikowice-Piotrków Tryb.

Firma w ostatnich latach znacząco zwiększyła zatrudnienie, a także notuje kilkumilionowe zyski netto. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Naszym największym potencjałem są wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy codziennie starają się i dają z siebie wszystko, aby naprawiane przez nas wagony były utrzymane w nienagannym stanie, co w efekcie przekłada się na wzrost zadowolenia najważniejszych, zarówno dla nas, jak i dla PKP Intercity osób – pasażerów. O stałym wzroście ich zadowolenia świadczy wzrost ilości podróżujących koleją. W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku z usług PKP Intercity skorzystało ponad 36,7 mln pasażerów, czyli niemal 2 mln osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nie byłoby to możliwe bez znacznego wzrostu ilości naprawianych przez naszą Spółkę wagonów w ostatnich latach, a także bez wzrostu jakości wykonywanych napraw. Właśnie wzrost jakości oferowanych przez nas napraw postrzegamy jako drugi klucz do ostatnich sukcesów PKP Intercity Remtrak. Nie byłoby to możliwe bez przeprowadzonych modernizacji Oddziału Idzikowice-Piotrków Tryb. Szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych pozwolił nam na zauważalne zwiększenie ilości przeprowadzanych napraw w miesiącu, a także pozwolił na zwiększenie jakości, dzięki możliwości stałej kontroli procesów zachodzących w obrębie zakładu produkcyjnego. Korzystanie w mniejszym stopniu z usług obcych firm zewnętrznych na rzecz samodzielnych napraw podzespołów pozwoliło także na zwiększenie opłacalności pojedynczej naprawy, co z kolei miało przełożenie na przywrócenie rentowności Spółce, która jeszcze w 2015 roku zamknęła rok bilansowy ze stratą, a obecnie jak wspomniał Pan w pytaniu notuje kilkumilionowe zyski. Istotnym punktem i jak się ostatnio przekonujemy kluczem do wzrostu rozpoznawalności naszej marki stała się ostatnia zmiana logotypu i nazwy Spółki. Nowa nazwa i logo bardziej podkreśla naszą przynależność do Grupy Kapitałowej PKP Intercity, która jest synonimem jakości oraz niezawodności.

Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień poprzez swoją pracę budują sukces firmy? Jak wyglądają dalsze plany zatrudnienia?

Obecnie spółka zatrudnia 492 pracowników (stan na koniec października 2019) – w tym 47 pracowników umysłowych, 43 pracowników pośrednio produkcyjnych (mistrzowie, pracownicy magazynów, serwis gwarancyjny), a także 402 pracowników produkcyjnych (brygadziści i członkowie poszczególnych brygad). Dodatkowo w Spółce znajduje zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników z zagranicy. Zatrudnienie w Spółce w związku z bardzo dynamicznym rozwojem i stałym wzrostem wolumenu wykonywanych naprawach w ostatnich latach bardzo znacząco wzrosło. W Oddziale Idzikowice zatrudnienie w ciągu 4 lat wzrosło o ponad 240% (na koniec 2014 roku 145 etatów, na koniec 2018 roku 349 etatów). W chwili obecnej zatrudnienie w Spółce „ustabilizowało się” do czasu rozpoczęcia i przede wszystkim zakończenia III etapu rozbudowy. Mimo to nadal otrzymujemy bardzo dużą ilość CV osób posiadających kwalifikacje jakich docelowo potrzebujemy. Jesteśmy przekonani, że duża część z tych osób znajdzie u nas zatrudnienie, gdyż koncepcja rozbudowy Oddziału w etapie III wymaga zatrudnienia docelowo 400 nowych pracowników.

Jakość to dla Państwa priorytet. Doskonale wiecie, że w usługach nie ma miejsca na kompromisy, dlatego obracacie się wyłącznie wśród najlepszych kontrahentów. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

Jesteśmy Spółką, której główna działalność polega na naprawie taboru kolejowego, służącego do przewozu osób przez przewoźnika PKP Intercity S.A. Z racji, iż bezpieczeństwo i komfort podróżnych jest dla nas priorytetem, jakość naszych usług jest oparta tylko o sprawdzone technologie, produkowane przez najlepszych producentów. Jako Spółka nie jesteśmy w stanie wykonać własnymi rękami wszystkich potrzebnych podzespołów, dlatego też korzystamy z usług licznych dostawców, a także podwykonawców. W naszej działalności wykonujemy modernizacje obiegu WC w wagonach pasażerskich. Firmą, z którą współpracujemy w tym zakresie jest GGTechnic s.c. - autoryzowany przedstawiciel firmy EVAC GmbH. Jeśli chodzi o firmy, z którymi współpracujemy już dłuższy czas należy wyróżnić Spółkę NOVA FARBY S.C. – dostawcę lakierów i farb do malatury wagonowej oraz firmę „VEGA Urządzenia Chłodnicze” Sp. z o.o., wykonującą naprawy i rewizje układów klimatyzacji wagonowej. W procesie zarówno budowy jak i naprawy wagonu pasażerskiego, ale także lokomotyw - kluczowe są przetwornice napięcia. Tutaj naszymi kontrahentami są liderzy na rynku, a mianowicie firmy MEDCOM i Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA. W procesie odbudowy wagonu istotny jest każdy szczegół, gdyż to właśnie drobne elementy najbardziej zauważalne są przez pasażerów. W tym zakresie współpracujemy m.in. z firmą DARPOL Sp. z o.o. Sp. k. Warto wspomnieć także o usługodawcach, takich jak np. ZNTK „MIŃSK MAZOWIECKI” S.A., która wykonuje naprawy monoblokowych zestawów kołowych. Jak wskazałem powyżej, firm z którymi współpracujemy jest bardzo wiele, a to tylko część z dużego grona. Pokazuje to, że proces naprawy wagonu pasażerskiego jest bardzo złożony, a do ukończenia całego procesu naprawy potrzebny jest wysiłek wielu osób i firm zewnętrznych, które dostarczają niezbędne technologie do tego, aby pojazd był sprawny i gwarantował należyte bezpieczeństwo.

Jakie najważniejsze inwestycje związane z rozwojem firmy były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

W ostatnich latach w naszej Spółce wydarzyło się dużo dobrego. Ciągły wzrost wolumenu i jakości napraw, wzrost zatrudnienia, poprawa wyników finansowych Spółki. Nie było by to możliwe bez kluczowego dla historii Spółki Remtrak roku 2015, kiedy w porozumieniu i współpracy z PKP „Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. Rozbudowie podzielonej na III etapy. I etap rozbudowy zakończył się 31 października 2016 roku. Jego łączny koszt wyniósł 8 705 954,96 zł netto. W ramach rozbudowy Spółkę wyposażono w nowoczesną komorę lakierniczą. Powstał także zupełnie nowy ciąg technologiczny wraz z układem torowym, umożliwiający w pełni komfortową i efektywną pracę w I etapie wykonywania naprawy wagonu (tzw. „prace brudne”). Wybudowano także niezbędny zbiornik retencyjny na wodę deszczową, parking i infrastrukturę ziemną. II etap rozbudowy zakończono w grudniu 2017 roku. Jego łączny koszt wyniósł 9 244 191,54 zł netto. W ramach tego etapu rozbudowy Spółka została wyposażona w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych. Rozbudowa hali naprawczej pozwoliła także na stworzenie dodatkowych pomieszczeń w których znajdują się obecnie doskonale wyposażone warsztaty. Piętro wybudowanego budynku zostało wykorzystane do stworzenia dodatkowych szatni i zaplecza sanitarnego, co świadczy o ciągłym dążeniu do poprawy komfortu pracy zatrudnianych pracowników. Obecnie trwa realizacja III etapu rozbudowy, którego wartość oszacowano na prawie 110 mln zł netto. To najlepiej świadczy o olbrzymim zakresie prac do wykonania i skoku technologicznym, który czeka Spółkę w najbliższej przyszłości.

W październiku 2019 roku firma Remtrak, w obecności prezesa PKP Intercity S.A., podpisała umowę z konsorcjum firm AGAT S.A. i Hochtief Polska S.A. na III etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. Czy może Pan opowiedzieć więcej o tej bardzo dużej inwestycji?

Dokładnie 4 października 2019 roku w zakładzie produkcyjnym PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w Libiszowie miała miejsce uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego pod budowę nowego zaplecza technicznego: hali napraw zestawów kołowych, wózków, a także lokomotyw i wagonów pasażerskich Oddziału Idzikowice. Realizacja III etapu rozbudowy potrwa 19 miesięcy, koniec prac przewidujemy na kwiecień 2021 roku. Wartość kontraktu sięga 135 mln złotych brutto. Uruchomienie linii naprawy zestawów kołowych pozwoli na uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, co obecnie ogranicza możliwości zwiększenia ilości wykonywanych napraw. Wpłynie to także na obniżenie jednostkowych kosztów naprawy wagonów i lokomotyw. Przewidywana wydajność linii do naprawy zestawów, pozwoli na wyeliminowanie uzależnienia się od podmiotów zewnętrznych wykonujących naprawy zestawów kołowych oraz umożliwi naprawę zestawów dla PKP „Intercity” S.A. w ramach rezerwy obiegowej. Nie można tez zapomnieć o pozytywnym aspekcie społecznym. Bardzo cieszy mnie fakt, iż po ukończeniu III etapu rozbudowy, w Oddziale Idzikowice znajdzie pracę około 400 osób, które będą mogły poprawić byt swoich rodzin.

Firma jest w fazie dynamicznego rozwoju. Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Nasza Spółka rzeczywiście weszła obecnie w największy w jej historii etap rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszej Spółki „Matki”, czyli PKP Intercity S.A. Poprzez zrealizowane inwestycje podczas dwóch etapów rozbudowy w Remtraku zakupiono wiele nowoczesnych maszyn i specjalistycznych urządzeń. Dzięki nowoczesnej aparaturze zwiększyliśmy jakość naszych usług, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie klientów, którzy chętnie wracają na kolej. Jeśli chodzi o przyszłość branży specjalizującej się w naprawach taboru kolejowego myślę, że maluje się ona w kolorowych barwach, gdyż przewoźnicy zakupują nowy tabor, który będzie musiał być przez kogoś stale serwisowany i naprawiany. Nasza Spółka w chwili obecnej wykonuje przeglądy okresowe na poziomie P3, naprawy na poziomie P4, modernizacje obiegu WC oraz naprawy awaryjne wagonów pasażerskich. Obecnie wkroczyliśmy w etap budowy nowego zaplecza technicznego, który pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne dla wagonów pasażerskich oraz rozpocząć wykonywanie przeglądów i napraw lokomotyw, a także uniezależnić się od dostawców w zakresie naprawy wózków i zestawów kołowych. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia całej perspektywy rozwoju Spółki, gdyż przez to nie ograniczamy się tylko do wagonów pasażerskich, lecz rozszerzymy swoje możliwości o lokomotywy, dzięki czemu staniemy się bardziej konkurencyjnym podmiotem na rynku zakładów naprawczych taboru kolejowego w Polsce.

Czy angażują się Państwo w działalność społeczną, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Spółka PKP Intercity Remtrak nie skupia się wyłącznie na świadczonych usługach. Dostrzegamy również otaczający nas świat i potrzeby mieszkańców regionu, w którym działamy. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu samorządowym i wśród lokalnej społeczności. Jako Spółka udzieliliśmy wsparcia dla wielu imprez kulturalnych i sportowych. Jesteśmy sponsorem własnej drużyny i wielu lokalnych turniejów piłkarskich, biegów, pikników, dożynek oraz wielu innych inicjatyw. Jeśli chodzi o działalność charytatywną, możemy poszczycić się utworzeniem, opieką i prowadzeniem „Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” działającego przy PKP Intercity Remtrak..

Potwierdzeniem waszej pracy są otrzymane wyróżnienia. Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą się Państwo pochwalić?

Na to pytanie najbardziej nie lubię odpowiadać, gdyż cenię sobie skromność, lecz należy przyznać zgodnie z prawdą, że Spółka, którą kieruję przez lata otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Otrzymywane nagrody i wyróżnienia potwierdzają wysoką jakość wykonywanych przez Remtrak usług. Tylko w 2018 roku zostaliśmy wyróżnieni nagrodami w konkursie „Perła Rynku Kolejowego 2018”, „Diament Polskiej Jakości 2018”, osiągnęliśmy także status laureata w zestawieniu „Orły Motoryzacji 2018”. W 2019 roku Spółka Remtrak otrzymała rekomendację dla Członka Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – „Przedsiębiorcy.pl” oraz nagrodę w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” w Kategorii „Pracodawca Roku 2019”. Wartym wspomnienia faktem jest także nominacja naszej Spółki do nagrody „SYMBOL 2019” w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcje „Monitora Biznesu” oraz „Monitora Rynkowego”. Każdą ze zdobytych nagród traktujemy z należytym szacunkiem, nie popadając przy tym w nadmierne samozadowolenie. Mamy świadomość, że tylko stały rozwój i poprawa jakości wykonywanych przez nas usług pozwoli nam osiągnąć lepszą markę w branży kolejowej. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były dostrzeżone i miały swój pozytywny wydźwięk wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy swoją działalność. Staramy się także, aby być zauważonym pozytywnie na rynku pracodawców, gdyż to ludzie - pracownicy - budują naszą markę. Każdego dnia pracujemy, aby Spółka PKP Intercity Remtrak stale się rozwijała, nie robimy tego absolutnie dla nagród, ale jeśli już je otrzymujemy to bez wątpienia oznacza, że rozwijamy się w dobrym kierunku.

fb button

grab my essay banner

logo jooble