magazine top

Innowacyjne rozwiązania IoT pozwalają na efektywniejsze przetwarzanie oraz analizę danych czy optymalizację rozmaitych procesów biznesowych. W artykule przedstawiamy 5 powodów, dla których Internet Rzeczy jest odpowiedni dla biznesu. Zapraszamy do lektury!

Według badaczy już w 2023 roku na świecie będzie aktywnych 75 miliardów urządzeń w technologii IoT. Rynek Internetu Rzeczy w ciągu kolejnych lat będzie dynamicznie się rozwijał. Analitycy szacują, iż w 2025 roku jego wartość sięgnie 767 miliardów dolarów! Nie ulega wątpliwości, że systemy czujników i inteligentne urządzenia IoT to prekursorzy czwartej rewolucji przemysłowej, która dzieje się na naszych oczach. Dziś pokażemy, jak IoT zmienia biznes!

Dlaczego warto stosować rozwiązania IoT w biznesie?

Na wstępie opowiemy pokrótce, dlaczego warto stosować rozwiązania IoT w biznesie i jak pomagają one w zarządzaniu firmą. Poniżej omawiamy, w jakich pięciu obszarach znajduje wykorzystanie technologia Internetu Rzeczy.

  1. Optymalizacja kosztów – dane pobierane w czasie rzeczywistym z sieci inteligentnych czujników umożliwiają efektywniejsze zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie.
  2. Automatyzacja procesów – wdrożenie IoT pomaga w usprawnieniu realizacji powtarzalnych zadań i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
  3. Analiza danych biznesowych – zaawansowane możliwości, jakie oferują urządzenia Internet Of Things zapewniają wydajną analitykę danych biznesowych.
  4. Bezpieczeństwo – akwizycja danych pomiarowych z czujników w czasie rzeczywistym umożliwia automatyczne podejmowanie decyzji istotnych dla bezpieczeństwa.
  5. Ekologia – pomiar parametrów środowiskowych przez czujniki IoT pozwala na efektywne sterownie ogrzewaniem czy oświetleniem i obniżenie zużycia energii.

Nie ulega wątpliwości, że technologia Internetu Rzeczy w połączeniu z rozwojem Big Data stwarza możliwości usprawnienia szeregu aspektów pracy przedsiębiorstwa. Omówimy je szerzej w kolejnych akapitach.

Optymalizacja wydatków dzięki IoT

Jednym ze sposobów na zwiększenie dochodów jest obniżenie kosztów ich uzyskania. Optymalizacja wydatków dzięki IoT to pierwszy krok do praktycznego wykorzystania Internet Of Things w przedsiębiorstwie. Czujniki pomiarowe mogą kontrolować aspekty pracy maszyn lub floty pojazdów, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących ich efektywniejszej eksploatacji czy zmniejszenia kosztów zużycia paliwa.

Dobrym przykładem na zastosowanie IoT do optymalizacji wydatków w firmie jest rozwiązanie technologiczne wdrożone przez New York Air Brake. Przedsiębiorstwo zastosowało sieć sensorów pomiarowych w lokomotywach, która kontrolowała zdalnie warunki pracy i ostrzegała maszynistów o zagrożeniach. Oszczędności w zużyciu paliwa, jakie przyniosło to rozwiązanie, są liczone w dziesiątkach miliardów dolarów.

Automatyzacja procesów biznesowych

Kolejne zastosowanie Internetu Rzeczy to automatyzacja procesów biznesowych. IoT w połączeniu z Big Data i możliwościami rejestrowania danych oraz podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych zadań. Wyzwolenie akcji może być wykonywane na przykład po wykryciu przez czujniki określonych zdarzeń czy po przekroczeniu parametrów, a także w przypadku innego rodzaju wydarzenia.

Przykładem może być śledzenie floty pojazdów z użyciem GPS oraz telemetrii. Innym rozwiązaniem IoT jest integracja urządzeń Internetu Rzeczy z istniejącymi systemami ERP. Czujniki mogą wspomagać zarządzanie procesami konserwacji i serwisu maszyn w zakładzie produkcyjnym, monitorując w czasie rzeczywistym ich zużycie. W ten sposób zapobiegamy kosztownym przestojom w obiektach przemysłowych.

Przydatne rozwiązania w analizie danych

Zaawansowane technologicznie urządzenia Internet Of Things umożliwiają też realizację rozwiązań przydatnych w analizie danych. Analityka z użyciem danych pochodzących z systemów IoT umożliwia między innymi efektywne sterowanie automatyką budynkową. W ten sposób z jednej strony możemy zapewnić użytkownikom budynku optymalne warunki środowiskowe w pomieszczeniach, a z drugiej obniżyć koszty zużycia mediów czy energii.

Bezpieczeństwo to podstawa

Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo to podstawa. Również w tym aspekcie prowadzenia biznesu pomagają nowoczesne rozwiązania technologiczne IoT. Dobry przykład stanowią wszelkiego rodzaju inteligentne urządzenia przeznaczone do noszenia na ciele. Innowacyjne kaski, okulary czy kamizelki ochronne jednocześnie zabezpieczają przed urazami mechanicznymi i monitorują lokalizację członków zespołu oraz natychmiast powiadamiają o wypadku.

Nowoczesne technologie IoT dla bezpieczeństwa to również systemy Acoustic Event Detection. Tego rodzaju rozwiązania Internetu Rzeczy w czasie rzeczywistym prowadzą nasłuch otoczenia przemysłowego i na podstawie specyficznych dźwięków są w stanie rozpoznać awarię maszyny, a w konsekwencji wezwać służby naprawcze. Warto też pamiętać o inteligentnych systemach monitoringu wizyjnego wykrywających określone incydenty.

Czujniki IoT to także doskonały sposób na wczesne wykrywanie zagrożenia. Sensory mogą rozpoznać podwyższoną temperaturę i powiadomić odpowiednie osoby o możliwości wystąpienia pożaru, a jednocześnie uruchomić procedurę oddymiania czy zainstalowane w pomieszczeniach zraszacze. Detektory potrafią również wykryć zalanie i natychmiast odciąć dopływ wody z uszkodzonej instalacji lub wyłączyć wadliwe urządzenie.

Urządzenia IoT w służbie środowisku

Ostatnim tematem, o którym chcemy wspomnieć, są urządzenia IoT w służbie środowisku. Technologia Internetu Rzeczy niesie szereg nowych możliwości dla firm, które w swojej działalności stawiają na ekologię. Sieci czujników monitorujących temperaturę pozwalają na obniżenie kosztów ogrzewania. Sensory telemetryczne, mierzące zużycie paliwa, przyczyniają się z kolei do obniżenia emisji CO2 do atmosfery.

Jeżeli szukasz zaufanego partnera we wdrożeniach IoT dla biznesu, zapoznaj się z ofertą firmy Q4Net. To przedsiębiorstwo świadczy profesjonalne usługi informatyczne i pomoże Ci podnieść efektywność pracy Twojej firmy, dzięki technologii Internetu Rzeczy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble