magazine top

PAS Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy PAS – lidera w rozwoju i produkcji systemów kablowych oraz systemowych paneli sterowniczych dla przemysłu AGD. Firma ta jest dostawcą nowoczesnych technologii, wyróżniającym się na rynku jako niezawodny partner biznesowy, który potrafi efektywnie współpracować ze swoimi klientami i spełniać ich oczekiwania. Ze swoją wszechstronną wiedzą, kompetencją, innowacyjnymi produktami wysokiej jakości oraz nastawieniem na indywidualne rozwiązania, PAS jest gotowy sprostać wszystkim rynkowym wyzwaniom.  

 

PAS w Polsce i na świecie

Działające na całym świecie przedsiębiorstwa Grupy PAS dostarczają zaawansowane rozwiązania systemowe dla producentów sprzętu AGD. PAS dysponuje 7 zakładami produkcyjnymi w 5 krajach świata: Niemczech, Meksyku, Turcji, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce, a administracja centralna firmy mieści się w niemieckim Neuruppin. Historia PAS zaczyna się w 1992 roku, kiedy z byłego kombinatu utworzono prywatne przedsiębiorstwo średniej wielkości. Na samym początku podstawową działalnością nowego przedsiębiorstwa była produkcja kabli, lecz dzięki postawie zorientowanej na klienta, elastyczności i wysokiej jakości produktów poszerzono profil działalności o wtryskiwanie tworzywa sztucznego i inżynierię. Do 1999 roku przedsiębiorstwo liczyło już 200 pracowników. Pierwsza polska fabryka została otwarta w 1998 roku w Opalenicy, która obecnie specjalizuje się w produkcji przewodów i wiązek kablowych, wytwarzanych przy pomocy technik IDC i Crimp oraz montażu systemowych paneli sterowniczych dla branży AGD. Drugą filią firmy PAS w Polsce jest Łódź, gdzie znajdują się dwie fabryki. Pierwszy zakład, który produkuje około 1 miliona systemowych paneli sterowniczych rocznie, został zintegrowany z fabryką klienta (międzynarodowej firmy branży AGD) i działa na zasadach nowoczesnej koncepcji „fabryki w fabryce” (shop in shop). Druga łódzka fabryka to nowoczesna wtryskownia tworzyw sztucznych, gdzie również gotowe elementy poddaje się procesowi dekoracji w technologiach Tampodruku, Termodruku, IMD (in-mold decoration) oraz IML (in-mold label). W 2008 roku Grupa PAS została liderem rynku systemowych paneli sterowniczych, produkując 2,5 miliona systemów oraz 5 milionów okablowań rocznie. Grupa PAS obecnie zatrudnia około 1900 ludzi, z czego mniej więcej połowa pracuje w fabrykach w Polsce.

Jak być lepszym?

Firma stara się działać w myśl jednego ze swoich haseł, które brzmi:„Kto przestaje stawać się lepszym, przestaje być dobrym.” Zdaniem Pana Wojciecha Jankiewicza Dyrektora Finansowego PAS Polska na strategiczny potencjał firmy składa się przede wszystkim zdolność firmy do dostosowywania się do zmieniających się warunków makroekonomicznych i umiejętność stałego optymalizowania procesów wewnątrz firmy. W ocenie Pana Jankiewicza kluczem do sukcesu jest ustanowienie na sensownym poziomie komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi pracownikami i poszczególnymi działami firmy. Niewątpliwie PAS to firma z potencjałem do rozwoju. Według Dariusza Szymańskiego, Dyrektora Działu Zarządzania Jakością w PAS Polska, na strategiczny potencjał firmy składają się elementy materialne, takie jak technologie, maszyny czy infrastruktura przedsiębiorstwa oraz niematerialne, tj. poziom wykształcenia kadry, zarządzanie firmą, ilość pomysłów, wynalazków, patentów itp. Piotr Krygowski, Dyrektor Produkcji w Opalenicy w PAS Polska poszerza listę o szeroki know-how w zakresie produkcji wiązek kablowych i paneli do pralek najpotężniejszych producentów AGD w Europie. Jak twierdzi pan Krygowski, z uwagi na rozbudowę parku maszynowego to właśnie wiązki kablowe są w tym momencie najistotniejszym produktem firmy. Jest wiele celów, jakie PAS chciałby osiągnąć, ale jedną z głównych aspiracji jest stałe wyprzedzanie konkurencji. Pozostawanie o krok do przodu w swojej dziedzinie stanowi spore wyzwanie. Kluczową rolę dla Grupy PAS odgrywa dziś Europa, gdyż rynek branży AGD jest tu bardzo dynamiczny. Z drugiej strony, Europa stawia wymagania pod względem innowacyjności, szybkości i niezawodności. Coraz szybciej tworzone są nowe generacje sprzętu gospodarstwa domowego, a nowe wersje urządzeń wprowadzane są na rynek w coraz krótszych odstępach czasu. Aby utrzymać dominację na rynku, PAS uważnie monitoruje też trendy rynkowe; jedną z ostatnich tendencji jest wprowadzanie technologii przyjaznych środowisku. Ponadto zmiany na rynku światowym skutkują nowymi wymaganiami co do współpracy pomiędzy klientem a dostawcą. PAS jest chętny i gotowy by sprostać wszystkim tym wyzwaniom.

Budowanie zaufania klienta

Sukces każdej firmy zależy od wielu czynników, ale niezbędnym wydaje się zdobycie zaufania klienta. Joachim Schrader, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Centrali PAS oraz Ulrich Worbs, pracownik działu Sprzedaży i Marketingu w Centrali PAS streszczają ideę pozyskiwania zaufania w następujący sposób: „Z doświadczenia wiemy, że niezawodność, dobry stosunek ceny do jakości, otwarta komunikacja oraz postawa skierowana na rozwiązywanie problemów w połączeniu z szerokim zakresem kompetencji trwale wpływają na budowanie zaufania.” Pan Schrader i pan Worbs przyznają, że Grupa PAS przywiązuje szczególną wagę do partnerskich stosunków z klientami. Jako partner systemowy, a także dostawca komponentów i modułów PAS może zaoferować pełen zakres usług, począwszy od projektowania i konstruowania, skończywszy na dostawach seryjnych, co funkcjonuje zgodnie z hasłem: „Wasze pomysły - nasze rozwiązania.” Co więcej, sukces PAS jest ściśle związany z sukcesem klientów, dlatego też firma aktywnie ich wspiera na wielu płaszczyznach. PAS zawsze skupia się na spełnianiu życzeń klientów tak, aby byli w pełni usatysfakcjonowani. Jak już wspomniano, popularność produktów firmy PAS jest uwarunkowana ich wysoką jakością i niezawodnością. Oprócz kompleksowego serwisu grupa PAS oferuje swoim klientom profesjonalne doradztwo, innowacyjność, oraz terminową dostawę. Wszystkie te czynniki umożliwiają budowanie i umacnianie zaufania klienta, które jest podstawą każdego biznesu.

Potencjał ludzki

Sukces nie byłby możliwy również bez wysoko wykwalifikowanej kadry, która przyczynia się do rozwoju firmy i stanowi jeden z jej najsilniejszych filarów. W 2009 roku średnia liczba zatrudnionych osób w Polsce wyniosła około 800 pracowników stałych i 250 czasowych. PAS pragnie być postrzegany jako rzetelny i stabilny pracodawca: „Rzetelność odnosi się do przestrzegania zasad i reguł określonych w polskim prawie pracy, przejrzystości wewnętrznych procedur kadrowych (np. procedury rekrutacji) oraz trosce o rozwój pracowników (np. dofinansowanie nauki). Stabilność miejsc pracy staramy się zapewnić wykorzystując możliwe narzędzie typu praca czasowa czy elastyczne modele czasu pracy” – komentuje Jarosław Szaga, Dyrektor Personalny w PAS Polska. Omawiając politykę kadrową firmy, pan Szaga wymienia kilka stosowanych przez firmę środków, które motywują, a także wspierają pracowników. Oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy czy organizowania i dofinansowania grupowych dowozów pracowników do pracy, PAS zachęca do wykazania się własną inicjatywą i pomysłowością poprzez funkcjonujący w firmie program pomysłów pracowniczych. Pomoc finansowa polega miedzy innymi na oferowaniu paczek dla dzieci, bonów na Święta, udzielania zapomóg, pożyczek itp. Dobra atmosfera w pracy umacnia się podczas organizowanych przez firmę wycieczek oraz pikników rodzinnych dla pracowników, a także regularnych spotkań Zarządu z personelem. PAS nie zapomina o rozwoju młodych ludzi, przez co wspólnie z innymi firmami organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodych w zawodzie mechatronik oraz praktyki dla uczniów szkół, by pomóc im w wyborze ścieżki zawodowej. PAS angażuje się także w działalność pozabranżową, corocznie sponsorując lokalne imprezy kulturalne oraz współpracując z wybraną szkołą oraz z domem dziecka. Ponieważ to ludzie mają największy wpływ na osiąganie sukcesów, jednym z celów firmy, jak podkreślił Piotr Krygowski, jest również tworzenie nowych miejsc pracy.

Na przekór kryzysowi

Z powodu kryzysu sprzedaż sprzętu AGD zmalała na całym świecie. Jednak, jak twierdzi, Sales Manager w PAS Polska, pan Jakub Bok, Polska to jedyny kraj w Europie, który nie odczuł kryzysu w branży AGD. W ciągu ostatniego roku wzrost sprzedaży wyniósł w Polsce mniej więcej 2%, co w porównaniu do innych rynków europejskich, które odnotowały spadki rzędu 25%, jest bardzo dobrym wynikiem. Jak zauważa pan Bok, Polacy kupują coraz więcej a polski rynek posiada bardzo duży potencjał rozwoju. Chociaż dynamika wzrostu sprzedaży ostatnio się zmniejszyła, firma PAS wykorzystała zaistniałą sytuację na rynku i umocniła swoją pozycję: „W tym roku wybudowaliśmy nową halę produkcyjną, która pozwoliła nam w znacznym stopniu ulepszyć procesy zachodzące w firmie. Nasi klienci doceniają ciągły rozwój przedsiębiorstwa i zgodnie przyznają, że firma PAS jest firmą stabilną i innowacyjną.”

fb button

grab my essay banner

logo jooble