magazine top

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. rozpoczęło działalność w 1975 roku. Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej oraz świadczy także różnego typu usługi związane z szeroko rozumianą energetyką cieplną. Sukces gnieźnieńskiej firmy jest corocznie potwierdzany w rankingu Strefy Gospodarki Gazety Prawnej na najlepsze przedsiębiorstwo ciepłownicze w Polsce. Spółka jest obecna w pierwszej czwórce rankingu wiele lat z rzędu.

Na temat działalności firmy oraz wyzwań związanych z dekarbonizacją wypowiada się Prezes Zarządu – Jarosław Grobelny.

Czym dokładnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie? Jakie znaczenie ma działanie spółki dla miasta Gniezna i okolicznych miejscowości?

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. jest produkcja i dystrybucja Ciepła systemowego na terenie miasta Gniezna i Pobiedzisk. Jesteśmy firmą o strategicznym znaczeniu, jeśli chodzi o zapewnienie mieszkańcom komfortu cieplnego. Ciepło systemowe dostarczamy do ponad 50% mieszkańców Gniezna, przede wszystkim do mieszkańców budynków wielorodzinnych, instytucji publicznych, szpitali, placówek oświatowych oraz przedsiębiorstw. Nie możemy pozwolić sobie na przerwy w dostawie ciepła, stąd całodobowo monitorujemy wskaźniki, które sygnalizują i w odpowiednim momencie informują nas o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy ciepłowni oraz całego systemu ciepłowniczego. Dokładamy wszelkich starań, ażeby dostarczać naszym odbiorcom produkty i usługi najwyższej jakości, po atrakcyjnych cenach. Ciągle podnosimy swoje standardy w zakresie obsługi klientów, marketingu, komunikacji oraz technologii, która musi być dostosowywana do zmieniających się wymogów w zakresie ochrony środowiska. W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim orientacją na odbiorcę, któremu dostarczamy czyste, zdrowe i bezpieczne ciepło.

Czy mógłby Pan omówić aktualną infrastrukturę obiektową i sieć ciepłowniczą zarządzaną przez PEC w Gnieźnie?

Obecnie Spółka użytkuje 2 ciepłownie opalane miałem i 9 lokalnych kotłowni gazowych. W ostatnich latach przyłączyliśmy 3 kotłownie gazowe do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w jednej z ciepłowni uzyskaliśmy koncesję na spalanie biomasy. Energia jest przesyłana siecią cieplną o długości 53,4 km i rozdzielana między odbiorców poprzez 378 węzłów cieplnych. Wszystkie węzły eksploatowane przez firmę wyposażone są w układy nowoczesnej automatyki regulacyjnej zapewniające optymalną pracę w każdych warunkach pogodowych oraz przy każdym poziomie odbioru energii przez odbiorców. Ustalanie ilości zużytego ciepła przez wszystkich odbiorców odbywa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych – liczników ciepła zainstalowanych w węzłach cieplnych lub zasilanych obiektach.

Przed PEC w Gnieźnie wiele wyzwań, których efektem w najbliższych miesiącach i latach będzie proces odchodzenia od węgla na rzecz odnawialnych paliw oraz źródeł energii. Czy mógłby Pan wypowiedzieć się szerzej na temat planów dekarbonizacyjnych spółki? Jakie technologie zamierzacie wdrożyć?

Potrzeba dekarbonizacji wynika nie tylko ze względów klimatycznych i zmieniającego się prawa w tym z zapisów pakietu klimatycznego Fit for 55, który wymusza w najbliższych latach nie tylko ograniczenia w zakresie wykorzystania paliw kopalnych, ale także modernizację między innymi systemów ciepłowniczych w kierunku systemów efektywnych, czyli w największym uproszczeniu bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego. Za potrzebą dekarbonizacji przemawiają także koszty paliw kopalnych oraz wysokie, spekulacyjne ceny uprawnień do emisji. Dlatego też w naszej firmie analizujemy szczegółowo kilka scenariuszy zmian, jakie będziemy wprowadzali w najbliższych latach. Procesy inwestycyjne są niestety dość długotrwałe, w szczególności na etapie przygotowania inwestycji i uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych, dlatego też zdajemy sobie sprawę z tego, że w okresie przejściowym będziemy starali się w miarę możliwości eliminować paliwa kopalne podczas produkcji ciepła w posiadanych źródłach. Najdalej posunięte są działania oparte o geotermię głęboką. Wspólnie z miastem Gniezno, które jest beneficjentem ponad 17 mln zł pozyskanych z NFOŚiGW na odwiert badawczy, w ciągu najbliższych kliku miesięcy przystąpimy do wykonania odwiertu, który określi możliwość wykorzystania wód termalnych dla potrzeb ciepłowniczych. Oczekujemy, że woda pozyskana z głębi ziemi będzie miała temperaturę na poziomie 75 stopni Celsjusza, wydajność, czyli przepływ będzie na poziomie 200 metrów sześciennych na godzinę, a mineralizacja nie przekroczy 60 mg na litr. Jeśli odwiert próbny potwierdzi przypuszczenia geologów, przystąpimy do budowy ciepłowni geotermalnej, która powinna nam zapewnić tzw. ciepło u podstawy, czyli ciepło na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Geotermia powinna nam zapewnić około 35% produkowanego ciepła. Inwestycja w ciepłownie geotermalną będzie polegała na wykonaniu kolejnych dwóch otworów, tym razem otworów kierunkowych oraz wymiennikowni. Przy okazji planuje się wykorzystanie wód geotermalnych dla celów rekreacyjnych. Jeśli parametry będą lepsze niż zakładamy, w szczególności temperatura wody oraz wydajność źródła geotermalnego, będziemy myśleli o wykorzystaniu geotermii w większym zakresie, uzyskując z tego rodzaju źródła ponad połowę produkowanej przez naszą firmę energii cieplnej. Jeśli zakładane parametry nie zostaną osiągnięte, będziemy analizowali czy wykorzystanie geotermii dla celów ciepłowniczych będzie opłacalne. Geotermia tak jak wspominałem nie jest jedynym odnawialnym źródłem produkcji ciepła analizowanym przez naszą firmę. W sferze zainteresowania jest kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta przede wszystkim na biomasie, w szczególności biomasie rolniczej, choć rozważamy także kogenerację opartą na RDF, czyli paliwach alternatywnych i gazie ziemnym. Kogeneracja oparta na biomasie rolniczej jest jednak najbardziej bezpieczna w aspekcie dążeń klimatycznych Unii Europejskiej. RDF, choć dzisiaj stanowi dodatkowe źródło przychodu dla ciepłowni, czy elektrociepłowni, bo pozbywające się go podmioty płacą za jego zagospodarowanie i spalanie nie wymaga umarzania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, to w ciągu najbliższych lat RDF ma stać się paliwem uważanym za emitujące dwutlenek węgla podczas procesu spalania. Gaz ziemny z kolei jest paliwem kopalnym i w związku z jego spalaniem występuje konieczność umarzania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rozważamy także wykorzystanie energii zawartej w ściekach oczyszczonych na oczyszczalni ścieków. Analizujemy możliwość zamontowania w tej lokalizacji pompy ciepła lub kaskady pomp ciepła, dla których dolnym źródłem będą oczyszczone ścieki komunalne. Pompa ta miałaby być zasilana energią elektryczną z paneli PV oraz energią elektryczną z silnika gazowego. Dopełnieniem byłaby energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej. Zakładamy, że silnik gazowy, co najmniej w połowie byłby zasilany biogazem wytwarzanym w biogazowni. W każdym z powyższych rozwiązań w celu stabilizacji systemu ciepłowniczego przewidujemy także montaż magazynów ciepła, które zwiększałyby nie tylko bezpieczeństwo dostawy ciepła systemowego do odbiorców ciepła, ale co równie ważne zwiększałoby naszą elastyczność w zakresie produkcji energii cieplnej.

Co wyróżnia spółkę PEC w Gnieźnie spośród innych działających w tej samej branży? Co uważacie za swoje największe atuty?

Od prawie 50 lat PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. jest wiodącym producentem Ciepła systemowego na terenie miasta Gniezna. Tym, co nas wyróżnia jest zapewnienie komfortu cieplnego przy racjonalnym koszcie z poszanowaniem środowiska i przy niskim wskaźniku awaryjności. Uzyskujemy to dzięki najwyższej klasy materiałom, jakie stosujemy przy budowie sieci ciepłowniczych. Dzięki działającemu 24 h na dobę Pogotowiu Ciepłowniczemu jesteśmy w stanie na bieżąco dokonywać przeglądów i napraw sieci ciepłowniczej. Nowoczesny system wizualizacji i digitalizacji sieci pozwala nam szybko zlokalizować ewentualne miejsce awarii, dzięki czemu czas jej usunięcia ulega maksymalnemu skróceniu, nie odczuwalnemu dla odbiorcy. Nasz największy atut to zaangażowani i doświadczeni pracownicy, którzy są motorem napędowym spółki. Są oni łącznikiem między firmą a klientami. To właśnie osoby pracujące w firmie wywierają wpływ na odczucia klientów, ich zadowolenie z usługi oraz nawiązanie stałej współpracy, która będzie przynosić firmie coraz to większe korzyści. Drugim z atutów, jakie niewątpliwe posiadamy to zaufanie, jakim darzą nas odbiorcy, którzy widzą w nas odpowiedzialnego i rzetelnego partnera. Zaufanie ma fundamentalne znaczenie przy budowaniu wizerunku firmy i marki. To ono jest właśnie rzeczywistym wyznacznikiem sukcesu i niemal zawsze przekłada się na sprzedaż.

Siła Spółki tkwi w ludziach. Ile osób obecnie liczy kadra firmy? Czy mógłby Pan opowiedzieć o zespole specjalistów zatrudnionych w PEC w Gnieźnie?

Ludzie to największa wartość każdej firmy. Obserwując pracowników, z którymi mam przyjemność codziennie współpracować z dumą mogę powiedzieć „to moi ludzie”. Tworzą znakomite projekty rozwojowe i są wartością dodaną naszej Spółki. Mogę powiedzieć, że dysponuję zespołem ludzi, na których mogę polegać i którym mogę zaufać. Obecnie PEC zatrudnia 83 osoby. Firma dynamicznie się rozwija. W ostatnim czasie dołączyli do nas wybitni specjaliści w zakresie innowacji i rozwoju czy pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. Ponadto posiadamy doskonale wyszkoloną kadrę menedżerską w zakresie technicznym czy administracyjno-księgowym. Nad brandingiem firmy pracuje doświadczony zespół wizjonerów i urodzonych organizatorów. Nigdy podległych sobie współpracowników nie pozostawiam samych sobie. Zawsze staram się dać im wsparcie i niezbędne narzędzia do wykonywania swoich obowiązków.

Jakość oferowanych usług jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Do grona naszych kluczowych partnerów należą firmy: Metrolog Sp. z o.o., INSTAL-FILTER SA, Biuro inżynierskie Softechnik Sp. z o.o., Sp. k., Logstor Polska Sp. z o.o., Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp.j.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo ważnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki sposób angażują się Państwo w działalność pozabranżową?

Pomimo zawirowań na rynku nie pozostajemy obojętni na społeczność lokalną organizując wraz z Honorowym Klubem Dawców Krwi „Życiodajni Gniezno” zbiórki krwi oraz rejestr dawców szpiku kostnego. Wspólnie z lokalnymi siłowniami, klubami fitness i Szkołą Podstawową nr 8 promowaliśmy akcję „Zmień bojler na kaloryfer”. W ubiegłym roku organizowaliśmy zbiórkę żywności dla uchodźców z Ukrainy. W tym roku włączyliśmy się w pomoc dla gnieźnieńskiego schroniska dla zwierząt przekazując legowiska, karmę oraz zabawki. Ponadto, co roku organizujemy lekcje ciepła dla uczniów lokalnych szkół podstawowych przy okazji edukując jak powstaje Ciepło Systemowe czy jak dbać o efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez działania ekologiczne. Wspieramy lokalny sport dzieci i młodzieży oraz miejscowe kluby i stowarzyszenia. To nasza odpowiedzialność w stosunku do lokalnej społeczności, dla których jesteśmy dostawcą ciepłą systemowego.

Jak przedstawiają się plany przedsiębiorstwa na najbliższe miesiące, lata?

Najbliższe miesiące to czas podejmowania strategicznych decyzji dla firmy. Można powiedzieć, że decyzje te zdecydują o przyszłości naszej firmy i kierunkach jej rozwoju na wiele najbliższych lat. Wybierzemy technologię najbardziej korzystne nie tylko dla firmy, ale przede wszystkim dla odbiorców ciepła systemowego. Dostarczane przez nas ciepło powinno być nie tylko bezpieczne, pewne, ale także możliwie jak najtańsze. Tak jak wspomniałem w grę wchodzi geotermia, kogeneracja oparta na biomasie lub RDF oraz gazie ziemnym, a także wykorzystanie energii zawartej w oczyszczonych ściekach i biogazie pochodzącym z biogazowni komunalnej. Alternatywą do geotermii jest geotermia płytka.

fb button

grab my essay banner

logo jooble