magazine top

Od założenia w 1992 roku w Pszczynie, GK Patentus S.A. konsekwentnie rozwija swoją działalność, stając się istotną częścią branż górnictwa, energetyki i kolejnictwa. Znana z innowacyjnego podejścia, firma wykorzystuje swój rozwinięty dział B+R oraz Dział Konstrukcyjny do tworzenia przełomowych technologii, co zaowocowało licznymi patentami i wyróżnieniami. Dzięki tej innowacyjnej kulturze, Patentus S.A. oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych rozwiązań, od maszyn górniczych, przez przekładnie zębate, po skomplikowane konstrukcje stalowe. Firma zapewnia również obszerny wachlarz usług, w tym obróbkę mechaniczną i cieplną. Wszystko to, wsparte nowoczesnym parkiem maszynowym i wykwalifikowaną kadrą, sprawia, że firma jest synonimem doskonałości technicznej oraz nieustającej pasji do tworzenia lepszych, bardziej efektywnych produktów dla swoich klientów w kraju i zagranicą.

W niniejszym wywiadzie mamy przyjemność przedstawić Państwu wgląd w fascynującą historię i dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Patentus S.A., firmy z głębokimi korzeniami w Pszczynie, która rozwinęła się, by konkurować na globalnych rynkach. Udziela nam go Pan Tomasz Duda, Dyrektor Działu Marketingu, który z pasją opowiada o podróży firmy od skromnych początków w małym mieście na Śląsku do osiągnięcia statusu międzynarodowego gracza w branżach górnictwa, energetyki i kolejnictwa. Ten wywiad to nie tylko historia sukcesu, ale także inspirujący przekaz o ciągłym dążeniu do doskonałości i adaptacji do zmieniającego się świata.

Czy może Pan opowiedzieć o tym, jak rozpoczęła się historia firmy Patentus? Co było inspiracją i jakie cele przyświecały założycielom?

Historia firmy Patentus rozpoczęła się w 1992 roku w Pszczynie. Inspiracją do jej założenia była chęć wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w branży górniczej. Od samego początku działalności, założyciele firmy skupiali się na rozwijaniu kompetencji w tej branży. Kierowali się celami związanymi z rozwojem technologii oraz dążeniem do osiągnięcia doskonałości technicznej. Dzięki temu podejściu, firma szybko stała się istotną częścią tej branży, dążąc w kolejnych latach do dywersyfikacji w kierunkach rozwojowych przemysłu, m.in. energetyki i kolejnictwa. Od początku swojej działalności, Patentus koncentrowała się na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, które miały zrewolucjonizować rynek. Rozwinięty dział B+R oraz Dział Konstrukcyjny odegrały kluczową rolę w realizacji tych celów. Podsumowując, historia Patentus jest historią innowacji, doskonałości technicznej i nieustającej pasji tworzenia lepszych i bardziej efektywnych produktów dla klientów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

GK Patentus oferuje różnego typu produkty i usługi dla górnictwa, energetyki i kolejnictwa. W jakich specjalizacjach czują się Państwo szczególnie silni?

Firma Patentus specjalizuje się w branżach górnictwa, energetyki i kolejnictwa. Znana jest przede wszystkim z dostarczania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, obejmujących maszyny górnicze, przekładnie zębate oraz zaawansowane konstrukcje stalowe.

  • Maszyny Górnicze: Patentus wykazuje się szczególną ekspertyzą w projektowaniu i produkcji zaawansowanych maszyn górniczych, cenionych za innowacyjność, wydajność i bezpieczeństwo.
  • Przekładnie Zębate: Firma posiada również wyjątkowe kompetencje w zakresie przekładni zębatych, kluczowych komponentów w wielu aplikacjach przemysłowych, projektowanych i produkowanych z najwyższą precyzją.
  • Konstrukcje Stalowe: W obszarze skomplikowanych konstrukcji stalowych, Patentus demonstruje swoje umiejętności inżynierskie i produkcyjne, realizując nawet najbardziej wymagające projekty.

Wykorzystując swoje rozbudowane kompetencje w działach B+R oraz konstrukcyjnym, firma konsekwentnie rozwija swoją ofertę, co pozwala na dostarczanie produktów i usług, które nie tylko spełniają, ale często przekraczają oczekiwania klientów. Ta kombinacja innowacyjności, zaawansowanej technologii i doświadczenia czyni Patentus liderem w swoich specjalizacjach.

Jak wygląda struktura organizacyjna GK Patentus S.A.? Gdzie zlokalizowane są Państwa zakłady produkcyjne i jakie mają specjalizacje?

Struktura organizacyjna GK Patentus została zaprojektowana, aby efektywnie wspierać różnorodne aspekty działalności firmy, skoncentrowanej na produktach i usługach dla górnictwa, energetyki i kolejnictwa. Z uwagi na specjalizację w tych kluczowych obszarach, firma rozwijała swoją strukturę w sposób maksymalizujący wykorzystanie swoich kompetencji i zasobów. Zakłady produkcyjne GK Patentus są zlokalizowane w strategicznych miejscach, co umożliwia efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistyką. Każdy zakład ma swoją specjalizację, co pozwala na skupienie się na konkretnych aspektach oferty firmy. Zakłady w Pszczynie specjalizują się w produkcji maszyn górniczych, zakłady w Jankowicach koło Pszczyny w tworzeniu przekładni zębatych, a w Świętochłowicach realizują zaawansowane konstrukcje stalowe. Dzięki tej strukturze, Patentus jest w stanie efektywnie odpowiadać na potrzeby klientów oraz dynamicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Firma skupia się na ciągłym doskonaleniu swoich procesów, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz na satysfakcję klientów.

Jak wygląda struktura Państwa klientów i na jakich rynkach międzynarodowych działacie najaktywniej?

Patentus posiada szeroką i zróżnicowaną bazę klientów, będąc aktywną na wielu międzynarodowych rynkach. Firma szczególnie mocno stoi na rynkach niemieckim, austriackim i węgierskim, gdzie osiąga znaczące obroty. Te rynki są ważną częścią międzynarodowej działalności firmy. Ostatnio firma rozpoczęła rozwijanie swojej działalności w Serbii, co jest częścią strategii ekspansji na nowe rynki. Kluczowym kierunkiem rozwoju dla Patentus jest rynek indyjski, który ze względu na swoją wielkość i dynamiczny rozwój stanowi ogromny potencjał biznesowy. W odpowiedzi na te możliwości, firma utworzyła grupę firm górniczych o nazwie Hintech, skoncentrowaną na rynku indyjskim, oferując produkty i usługi dostosowane do specyficznych wymagań tego rynku.

Jakie były najbardziej wymagające zlecenia, które Państwa firma miała okazję realizować?

Firma Patentus realizuje zlecenia o wysokim stopniu skomplikowania, traktując każde z nich z pełnym zaangażowaniem, by zapewnić najwyższą jakość i terminowość. Istotnym przykładem jest praca nad nowymi przekładniami do napędów czerpaków w koparkach wielonaczyniowych, kluczowych dla efektywności maszyn o znacznych rozmiarach. Kolejny przykład to produkcja wielkogabarytowej kruszarki mobilnej, wymagającej precyzji konstrukcyjnej i zaawansowania technologicznego. Te projekty ukazują zdolność Patentus do innowacji i realizacji zaawansowanych technologicznie zadań, co utrzymuje jej reputację jako lidera w dostarczaniu rozwiązań przekraczających oczekiwania klientów.

Jakie są najnowsze inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury oraz technologii produkcyjnych w Państwa firmie?

Najnowsze inwestycje i osiągnięcia GK Patentus koncentrują się na kilku kluczowych obszarach:

  • Rozwoju innowacyjnych powłok dla przekładni zębatych: Wprowadzamy hybrydowe warstwy powierzchniowe, które zwiększają trwałość i efektywność przekładni zębatych w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
  • Transformacja produkcji: Dokonujemy zmiany profilu działalności, zmniejszając zależność od górnictwa węgla kamiennego i poszerzając ofertę dla innych branż, takich jak mechaniczna, budowlana, kolejowa i energetyczna.
  • Modernizacja technologii i cyfryzacja: Planujemy wprowadzenie nowych technologii produkcji, w tym cyfryzacji, aby poprawić jakość i wydajność naszych produktów.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej i dywersyfikacja oferty: Rozwijamy nasz istniejący zakład i wprowadzamy nowe produkty, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.

Czy mógłby Pan opowiedzieć o zespole pracowników GK Patentus S.A.? Ile osób zatrudnia firma i jakie kwalifikacje są najbardziej cenione?

GK Patentus zatrudnia ponad 200 pracowników. Najbardziej cenimy kwalifikacje techniczne, które są niezbędne w projektowaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie, stawiamy na rozwój kompetencji inżynierskich oraz umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i kreatywność. Regularne szkolenia i programy rozwojowe podkreślają nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie naszej kadry, co jest kluczowe dla innowacyjności i adaptacji do zmieniającego się rynku.

Jakie są kryteria wyboru dostawców dla firmy i czy są wśród nich tacy, którzy zasługują na szczególne wyróżnienie jako kluczowi partnerzy?

W wyborze dostawców kierujemy się kilkoma kluczowymi kryteriami, takimi jak jakość, niezawodność i zdolność do innowacji. Wśród naszych kluczowych partnerów znajduje się Damel, wiodący producent silników elektrycznych, który znacząco przyczynia się do jakości i efektywności naszych produktów. Ponadto, ważnymi partnerami są Carboautomatyka, specjalizująca się w systemach automatyki przemysłowej, Huta Małapanew, dostarczająca wysokiej jakości wyroby hutnicze, oraz Fasing, oferujący specjalistyczne łańcuchy przemysłowe i górnicze. Współpraca z tymi firmami podnosi standardy naszej oferty, odzwierciedlając silne relacje biznesowe i wzajemne zaufanie.

Jakie filozofie i wartości kierują Państwa firmą? W jaki sposób wpływają one na podejście do biznesu i relacji z klientami?

Filozofie i wartości kierujące działalnością GK Patentus odgrywają kluczową rolę w naszym podejściu do biznesu i relacji z klientami. Firma opiera się na zasadach innowacyjności, doskonałości technicznej oraz ciągłego dążenia do rozwoju. Te wartości znajdują odzwierciedlenie w wysokiej jakości naszych produktów i usług oraz w budowaniu długotrwałych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Innowacyjność jest dla Patentus kluczowa, co przejawia się w ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych i usprawnień. Pozwala to firmie utrzymać konkurencyjność na rynku i skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów.

Czy może Pan opowiedzieć o zaangażowaniu firmy w działania pozabiznesowe?

Patentus aktywnie angażuje się w działania pozabiznesowe, ze szczególnym naciskiem na wsparcie lokalnego sportu i społeczności. Jesteśmy przekonani, że nasza rola w społeczności lokalnej wykracza poza samą działalność biznesową. Dlatego uczestniczymy w różnorodnych projektach społecznych i inicjatywach, mając na uwadze dobro ogółu.

Jakie główne wyzwania i przeszkody napotkała firma w ostatnim czasie?

W ostatnim roku GK Patentus stanęła przed szeregiem wyzwań, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej i zmian w przemyśle węglowym. Główne trudności wiązały się z adaptacją do nowych źródeł energii i redukcją miejsc pracy w sektorze górniczym. Również sektor MSP w Polsce zmagał się z różnymi trudnościami, w tym ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi po pandemii COVID-19. Mimo tych wyzwań, Patentus osiągnęła satysfakcjonujące wyniki, dzięki elastycznemu podejściu i ciągłemu poszukiwaniu nowych rozwiązań i możliwości.

Czy mógłby Pan podzielić się z nami planami na przyszłość firmy?

GK Patentus ma ambitne plany na przyszłość, skupiające się na dywersyfikacji produkcji i ekspansji na rynki zagraniczne, szczególnie w Indiach w ramach projektu Hintech. Projekt ten ma na celu wspieranie współpracy między środowiskami naukowymi i biznesowymi Polski i Indii, skupiając się na wysokich technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach górniczych. Działalność na indyjskim rynku ma strategiczne znaczenie dla Patentus, otwierając możliwości długoterminowych, stabilnych przychodów oraz dalszego wzrostu i rozwoju firmy na arenie międzynarodowej. Więcej informacji o działalności Hintech i jej ofercie można znaleźć na stronie internetowej www.hintech.biz

fb button

grab my essay banner

logo jooble