magazine top

Restrukturyzacja firmy to proces, na który decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców. W jakim celu? Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

W jakim celu przeprowadza się restrukturyzację firmy?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem, który przeprowadza się w celu uniknięcia jego bankructwa, a co za tym idzie uzyskania szansy na poprawę sytuacji finansowej. W tym miejscu warto podkreślić, że restrukturyzacja firmy jest korzystna również dla jej wierzycieli, ponieważ mogą oni z czasem odzyskać należne im pieniądze. W przypadku upadku firmy mogłoby dojść do sytuacji, w której masa upadłościowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. Przeprowadzenie restrukturyzacji daje więc przedsiębiorcy czas na wyjście z długów oraz chroni go przed egzekucjami, których wszczęcie w wielu przypadkach uniemożliwia prowadzenie dalszej działalności (np. wskutek zajęcia maszyn). Restrukturyzacja pozwala również zredukować zadłużenie oraz uporządkować finanse firmy, co w dalszej kolejności może umożliwić pozyskanie dla niej nowych inwestorów.

Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Warto mieć świadomość, że restrukturyzacja nie jest jedynie planem naprawczym dla firmy, ale procesem, który odbywa się przed sądem. To właśnie sąd prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne i to właśnie on musi wyrazić zgodę na układy zawarte z wierzycielami. W związku z tym ich opracowanie, a zarazem określenie planu restrukturyzacji warto zlecić profesjonalnemu doradcy restrukturyzacyjnemu, którego oferta znajduje się pod linkiem: https://kwrestrukturyzacja.pl. Przeanalizuje on dokładnie sytuację firmy, opracuje plan działania oraz doprowadzi do ugody z wierzycielami, która bez problemu uzyska akceptację Sądu Restrukturyzacyjnego. W efekcie dzięki jego pomocy firma zyska możliwość dalszego działania oraz przywrócenia dawnej świetności.

Podsumowując należy stwierdzić, że restrukturyzację firmy przeprowadza się w celu dania jej szansy na wyjście z długów, a co za tym idzie uniknięcie upadłości. Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny jest pierwszym, a zarazem bardzo ważnym krokiem w stronę lepszego jutra.

fb button

grab my essay banner

logo jooble