magazine top

Konieczność regularnego przeprowadzania audytów energetycznych to kolejny obowiązek, z którego musi wywiązać się wiele firm. Warto dokładnie wiedzieć, jak go przeprowadzić i czy można przy tej okazji zyskać. Dlatego też w tym tekście przedstawiamy 7 najważniejszych faktów o obowiązkowych audytach energetycznych!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kto ma obowiązek?

Pierwsze pytanie, które w związku z audytem energetycznym zadaje sobie każdy przedsiębiorca, brzmi – a czy ja muszę to robić? Na szczęście w tym przypadku sprawa jest dość prosta. Podmiotami zobowiązanymi do cyklicznego wykonywania takich badań są duże firmy, które

  • zatrudniają ponad 250 osób,
  • lub ich wysokość sumy bilansowej to ponad 43 miliony euro oraz ich roczny obrót wynosi ponad 50 milionów euro.

Pozostałe podmioty nie są zobligowane do wykonywania audytów. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że przeprowadzenie audytu może być dla firm energochłonnych nie tylko wartościową analizą gospodarki energetycznej, ale również źródłem realnych oszczędności.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jakie przepisy i rozporządzenie określają jego zasady?

Mówiąc o audycie energetycznym, warto też wiedzieć, jakie akty prawne definiują sposób jego przeprowadzenia. Najważniejsza w tym przypadku jest Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, która określa, jakie podmioty są objęte wspomnianym obowiązkiem. W praktyce większe znaczenie mają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z późniejszymi aktami zmieniającymi oraz norma PN-EN 16247-1:2012. To one dokładnie określają, w jaki sposób powinien być przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co ile lat?

Bardzo ważną cechą omawianych audytów jest ich cykliczna forma. Zgodnie z przepisami prawa, podmioty objęte tym obowiązkiem muszą składać raporty co 4 lata. W praktyce oznacza to, że rok 2021 jest tym, w którym audyt wykonywać będzie spora część dużych przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że pierwsze badanie musiało zostać wykonane w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów – czyli do 30 września 2017 roku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa a audyt efektywności energetycznej – czym się różnią?

Częstym problemem związanym z audytem energetycznym przedsiębiorstwa jest mylenie go z audytem efektywności energetycznej. Na czym polega różnica?

Mimo podobnych nazw oba badania mają inne cele i są wykonywane w innych sytuacjach. Przede wszystkim audyt przedsiębiorstwa jest obowiązkowy i dotyczy całości wykorzystania energii w danym podmiocie. Z kolei audyt efektywności energetycznej jest wymagany w ramach konkretnych przedsięwzięć lub inwestycji obejmujących poprawę efektywności energetycznych. Co nie mniej ważne, w pierwszym przypadku efektem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określenie potencjalnych możliwości ograniczenia zużycia energii. Z kole w drugim przypadku procedura ma określić faktyczne oszczędności uzyskane dzięki podjętym działaniom modernizacyjnym – mówi specjalista z firmy EWE

Obowiązkowy audyt energetyczny w przedsiębiorstwie – co można zyskać?

Ważną kwestią związaną z wykonywaniem obowiązkowych audytów są korzyści, które można dzięki nim uzyskać. Jak już wspomniano, tego typu analiza polega na dokładnym przedstawieniu zastanego stanu zarządzania energią i przedstawienie możliwości poprawy sytuacji. Co więcej, odpowiednio wykonany audyt powinien też zawierać określenie kosztów działań modernizacyjnych i wskazanie najbardziej opłacalnych inwestycji. Audyt jest więc nie tylko dokumentem wymaganym przez przepisy, ale też analizą możliwości ograniczenia zużycia energii – a więc także zmniejszenia wydatków.

Audyt energetyczny dużej firmy – kto wykonuje?

A kto powinien wykonać audyt energetyczny dużej firmy? Z całą pewnością dobrze jest korzystać z usług podmiotów posiadających doświadczenie i dających gwarancję, że audyt będzie wykonany naprawdę profesjonalnie. Dobrze wykonany audyt jest pracą zbiorową inżynierów specjalizujących się w różnych dziedzinach technicznych. Przykładowo decydując się na doradztwo energetyczne od EWE można skorzystać ze wsparcia doświadczonych audytorów z tej firmy. Grupa EWE posiada w swoim portfolio ponad 200 przeprowadzonych audytów energetycznych i ponad 100 projektów w zakresie zarządzania energią, zrealizowanych w różnych branżach.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw to ważny obowiązek, który należy realizować co cztery lata. Niekoniecznie musi być on jednak tylko przykrą koniecznością i wydatkiem. Korzystając z informacji zawartych w analizie, można wdrożyć najbardziej opłacalne rozwiązania modernizacyjne i oszczędnościowe, które przełożą się na mniejsze wydatki np. na ogrzewanie budynków czy  działalność produkcyjną a nawet usługową.

zdjęcie: stock.adobe.com
autor: naraichal

fb button

grab my essay banner

logo jooble