magazine top

Zakup mebli szkolnych to bardzo ważne zadanie, ponieważ musi to być wyposażenie produkowane przez certyfikowanych wykonawców. Powinny być maksymalnie wygodne i zapewniać utrzymywanie właściwej postawy ciała dzieci i młodzieży. Nieco inne meble dedykowane są przedszkolom, szkołom podstawowym i średnim. Jest to uzależnione od wzrostu i możliwości uczniów w określonym wieku, poza tym meble szkolne dobiera się biorąc pod uwagę pozostałe elementy wyposażenia klas.

Meble szkolne – na co zwrócić uwagę?

Zaaranżowanie przestrzeni w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej jest bardzo ważne dla rozwoju uczniów. Właściwie zaprojektowane meble szkolne zaspokoją podstawowe potrzeby dzieci w zakresie komfortu nauki. Wszystkie stoliki, krzesełka, tablice muszą spełniać wszystkie niezbędne funkcje i być praktycznymi oraz trwałymi. Najlepiej wybrać producentów, którzy oferują dużą ilość profesjonalnych mebli szkolnych. Szafki i półki powinny mieć różne wymiary, w zależności od liczebności klas i potrzeb uczniów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt konieczności dopasowania mebli do ogólnego wystroju pomieszczeń edukacyjnych, całość ma być przyjemna dla oka i dzieci. Przy urządzaniu klas zwraca się także uwagę na to, aby cała przestrzeń nie ograniczała możliwości zabaw i poruszania się po salach lekcyjnych. Każdy producent oddaje do użytku meble stworzone w oparciu o przepisy normy PN-EN 1729-1:2007, w myśl których czynnikiem decydującym jest wzrost uczniów. Biorąc ten aspekt pod uwagę należy właściwie dobrać właściwą wysokość i szerokość stolików oraz krzesełek. Decydując się na zakup mebli szkolnych, należy zwrócić uwagę na to, czy nie posiadają one jakichkolwiek ostrych krawędzi, muszą zapewniać pełne bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa mebli szkolnych

Dyrektorzy placówek edukacyjnych lub osoby przez nich wskazane poszukują mebli szkolnych, które spełniają określone wymogi. Nie ma możliwości, aby były one wykonane z dowolnie dobranych materiałów, muszą one być wytrzymałe. Certyfikaty są potwierdzeniem, iż produkty gotowe spełniają wszelkie wymagania odnośnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Najczęściej szkoły podejmują współpracę z profesjonalnymi pracowniami, w których stawia się dobro uczniów na pierwszym miejscu. Dodatkową i ważną informacją jest fakt, że w celu łatwiejszej identyfikacji mebli pod względem wzrostu stosuje się ich numerację i oznaczanie kolorami. Dla przykładu wzrost między 119, a 142 centymetrów decyduje o tym, że uczeń powinien korzystać ze stolika i krzesełka w kolorze żółtym.  Natomiast najmłodsze dzieci powinny mieć do dyspozycji meble szkolne w białej kolorystyce. W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej rekomenduje się najczęściej zakup wyposażenia w kolorach fioletowym, czerwonym oraz żółtym. Przestrzeganie powyższych zasad może zostać w każdej chwili skontrolowane przez odpowiednie jednostki. Wszystko to ma na względzie dobro dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne, w końcu do kadra pedagogiczna obejmuje nad nimi pieczę, co stanowi dużą odpowiedzialność.

fb button

grab my essay banner

logo jooble