magazine top

Raporty i dokumentacja geologiczno-inżynierska to badania środowiska fizycznego danego regionu, mające na celu uzyskanie licencji przedsiębiorstwa oraz spełnienie wymagań miejskich lub państwowych do uzyskania tej licencji. Ich celem jest identyfikacja i analiza jakościowa geologii, geotechniki, gleboznawstwa, geomorfologii, topografii i hydrogeologii miejsca zainteresowania. W raporcie geologicznym można również przedstawić inne informacje, takie jak stabilność gleby, podatność na erozję i mineralogia.

Kto sporządza raport geologiczny?

Musi być do niego dołączona notatka o odpowiedzialności technicznej. Raport geologiczny musi być sporządzony przez wykwalifikowanego geologa lub inżyniera górniczego. Zbieranie, gromadzenie i analizowanie informacji będzie należało do odpowiedzialnego specjalisty, zarówno poprzez przegląd literatury, jak i zbieranie danych w terenie. Dzięki takiemu połączeniu danych możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat właściwości geologicznych gruntu i regionu, które bezpośrednio ingerują w przyszłe wykorzystanie terenu pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Dane można gromadzić w klasycznej wersji papierowej lub skorzystać z rozwiązania opartego na gromadzeniu danych w chmurze, jakim jest system Meridan — integracja cyfrowa dokumentów geologiczno-inżynierskich. Kliknij i przeczytaj więcej o korzyściach przechowywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w takim systemie.

Po co właściwie te wszystkie informacje? Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Informacje takie jak stateczność geologiczna, topografia i stratygrafia są niezbędne przy wykonywaniu prac inżynierskich. Na przykład w przypadku instalacji przemysłowych charakterystyka hydrogeologiczna terenu jest niezbędna do określenia wrażliwości pobliskich warstw wodonośnych oraz sposobu, w jaki można przeprowadzić utylizację przemysłową w tym kontekście. Raport geologiczny okazuje się niezbędnym źródłem informacji dla najróżniejszych przedsięwzięć. Dlatego jest on wymagany podczas licencjonowania większości procesów, w celu zapewnienia odpowiedniej projekcji systemów:

  • odwadniających,
  • konstrukcji,
  • robót.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, erozji gruntu lub źle wykonanych robót.

Kiedy potrzebny jest raport geologiczno-inżynierski?

Są one zwykle wymagane w regulacji przedsięwzięć o znaczącym wpływie na środowisko. Istnieją jednak sytuacje licencyjne, w których można przeanalizować raport geologiczno-inżynierski – są to wyjątki, które różnią się w zależności od sfery prawnej, w której odbywa się proces licencjonowania. Wyłączenie jest generalnie przyznawane w przypadku skonsolidowanych obszarów miejskich, na których nie ma źródeł, bagien, ani wychodni zwierciadła wody, po przeprowadzeniu kontroli technicznej. Warto wspomnieć, że zwolnienie to różni się w zależności od gminy.

Zarządzanie dokumentacją geologiczno-inżynierską

W celu opracowania tego dokumentu Twój cały zespół jest zaangażowany w badanie, gromadzenie i selekcję danych, wraz z odpowiedzialnym geologiem lub inżynierem górniczym. W firmie, jaką jest atutor.com.pl znajdziesz pomoc w lepszym zarządzaniu dokumentacją geologiczno-inzynierską. Zintegruj swoje dokumenty z cyfrowymi możliwościami. Miej dostęp do wszystkich ważnych dokumentów, wszędzie tam, gdzie będą one potrzebne. Raporty, analizy, ankiety i wszelkie informacje będziesz mieć zawsze w jednym miejscu.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Skontaktuj się z nami i zadaj wszystkie pytania odnośnie do systemu integracji cyfrowej dokumentów geologiczno-inżynierskich. Jesteśmy do Twojej dyspozycji — ATUTOR Integracja Cyfrowa!

fb button

grab my essay banner

logo jooble